Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Drie Koningen)
5 en 6 januari 2019
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 60, 1-6
Mattheus 2, 1-12

Verkondiging (preek):

Onlangs stond in de krant een artikel over de grootste kerststal van Europa.
In de Heilig Landstichting in de buurt van Nijmegen staat een kerststal
met 1800 beeldjes, die tot dit weekend te bezichtigen was.
De makers stonden trots op de foto,
want het is een heel werk geweest.

Toch werd de allergrootste kerststal ter wereld al veel eerder gebouwd.
Dat deed namelijk Mattheus in zijn Evangelie.

Zijn collega Lucas begon met het bouwen van het geboorteverhaal.
Lucas neemt ons mee in de kleine wereld
waarin Jezus geboren werd.
Hij beschrijft hoe Jozef en Maria onderdak zoeken
en hoe Jezus in een voederbak werd gelegd.
Wat herders en hun schapen schuiven aan
en dat was de kerststal van Lucas.

Maar dan pakt Mattheus groot uit.
Hij bouwt met woorden aan een kerststal zonder grenzen.
Mattheus vertelt over reizigers uit het Oosten.
Het zijn sterrenkundigen, magiërs, wijzen.
De Bijbel vertelt niet met hoeveel ze zijn,
of ze man of vrouw zijn,
jong of oud.
Dat interesseert Mattheus niet zo.
Hij vertelt dat zij uit het Oosten komen,
uit verre streken,
op zoek naar antwoorden op hun vragen,
naar Licht en verlichting.
Daarom volgen zij de koningsster,
die hoog aan de hemel verschenen is.

Zij hebben al snel in de gaten dat bij Koning Herodus
de weg doodloopt.
Herodus reageert met angst op hun vragen.
Hij is bang om zijn macht te verliezen.
De koning stuurt de Wijzen verder,
om het Koningskind te zoeken
en vraagt om hem te melden wanneer ze dat Kind gevonden hebben.
Herodus sluit niet aan bij de wijzen, bij de Godzoekers,
hij blijft thuis in zijn eigen bolwerk van macht.

Maar de reizigers uit het Oosten trekken verder.
Ze zijn opgelucht dat de ster niet boven het paleis blijft staan.
Zoals de Bijbel het zegt:
“Toen zij de ster zagen, werden zij met vreugde vervuld”.
Die vreugde zal groeien,
hoe dichter zij bij het Kind komen
dat op de schoot van zijn moeder wacht.

Mattheus schrijft vanuit een Joodse achtergrond.
Zijn woorden herinneren meteen aan een profeet uit het Oude Testament.
Jesaja droomde lang voordat Jezus geboren werd
al van een wereld die in beweging komt.
Jesaja zag het voor zich,
hoe uit alle volken mensen naar het Licht trekken,
hun harten bonzend van blijdschap,
hun zonen aan hun hand, hun dochters op de arm,
een bonte stoet die het Licht tegemoet reist.

Mattheus vult zijn Kerststal met dat visioen!
De wijzen uit het Oosten vertegenwoordigen alle volkeren,
alle leeftijden, huidskleuren en nationaliteiten.
Zijn woorden bouwen de grootste kerststal van de hele wereld.

In onze tijd is dat opnieuw actueel, want in heel de wereld zijn mensen onderweg,
op de vlucht, op zoek naar toekomst.
En onder hen zijn ook heel wat Christenen,
die alles achterlieten omdat ze hun geloof zo belangrijk vinden.
Heel wat parochianen komen vanuit andere landen naar hier.
Gastarbeiders uit Polen, vluchtelingen uit Iran, Syrië, Vietnam en vele andere landen.
In de grote steden zijn er parochies die letterlijk van kleur veranderen.
Iemand schreef daar onlangs een boek over: “God is een vluchteling”.
Want heel wat mensen die gevlucht zijn,
dragen hier hun steentje bij aan het christelijk leven.
Zij laten zien hoe belangrijk geloven in een mensenleven kan zijn.
En zonder de ballast van versleten kerkbeelden,
beleven velen van hen een directe band met Jezus en zijn Blijde Boodschap.
Ook in ons eigen cluster zijn er meerdere medeparochianen
die naar hier gekomen zijn en die we nooit meer zouden willen missen.

Mattheus bouwde voor hen en voor ons de grootste kerststal allertijden!
Want bij Goddelijk Kind vinden we elkaar ...
hier geboren, naar hier gekomen, allen even welkom.

De onlangs overleden buuttereedner Pierre Cnoops gebruikte vaak de uitdrukking:
“Miene buurman, dae woant naeve mich”.
Die vanzelfsprekendheid is veranderd.
Je buurman of buurvrouw woont naast je,
maar misschien ook in een andere straat, in een andere parochie, in een andere plaats,
of zelfs in een ander land.
Want voor allen die het goede willen is er een plaatsje
in de grootste kerststal ter wereld,
die reikt van Oost tot West,
van Noord tot Zuid,
van de Hemel tot de Aarde.

Amen!


 

        
 
 
2020 Parochie Pey