Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde Zondag van de Advent C
15 en 16 december
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit de profeet Sefanja 3, 14-18a
Heilig Evangelie volgens Lucas 3, 10-18

Verkondiging (preek):

Enkele jaren geleden werd er een film gemaakt,
waarin een Bosjesman de hoofdrol speelt.
Hij leeft met zijn volk in de wildernis van Botswana;
afgezonderd van de rest van de wereld,
zoals zij altijd geleefd hebben.
Maar dan komt er vliegtuigje over
en de piloot gooit een leeg colaflesje naar beneden.
De Bosjesman Xi ziet het flesje uit de wolken vallen
en brengt het naar zijn volk.
Het is de eerste keer dat zij een flesje zien
en zij denken dat het een geschenk uit de hemel is.
Want dat lege colaflesje blijkt heel handig te zijn.
Een vrouw kan er deeg mee rollen.
Iemand kan ermee een stok in de grond slaan.
Een ander bewaart er water in.
Maar dan gebeurt er iets, dat nog nooit eerder was gebeurd.
Er ontstaat jaloezie.
Want ieder wil dat flesje gebruiken.
Er komt ruzie.
Dan besluit men om het geschenk terug te geven aan hemel,
want het brengt meer ellende dan vreugde.
En Xi die het heeft gevonden, gaat op pad om het weg te brengen.

Het is een verhaal met een knipoog,
maar ook met een stukje wijsheid.
Want niet alles wat voor je voeten valt is een hemelse gave.
Niet alle bezit is rijkdom.
Dat zien we in de wereld om ons heen.
Heel wat mensen raken bezeten van bezit
en verlangen naar steeds meer.

Telkens weer zijn er berichten over mensen met een topsalaris,
voor wie genoeg niet genoeg is,
zodat ze kromme wegen gaan.
De economische crisis die we mee hebben gemaakt
vertelt ook over een foute grondhouding,
van graaien en hebben.

Er wordt ons aangepraat dat we steeds meer moeten hebben.
Wat gisteren nog niet bestond,
lijkt dan onmisbaar voor ons geluk van vandaag.
Denk maar aan alle i-phones en smartphones,
die steeds meer moeten kunnen.
Menigeen is zo druk doende met alle communicatiemogelijkheden,
dat hij op straat geen oog en aandacht heeft
voor degene die hem tegemoet komt in het echte leven.
Je kunt je afvragen of dat mensen gelukkiger maakt
en of het ons samenleven mooier maakt?

Meer is niet altijd beter.
En wat beschikbaar is heb je niet allemaal nodig.
Vaak is tevreden zijn een veel grotere rijkdom.
Wat dat betreft is het Evangelie van vandaag heel actueel.
Wij kwamen daarin Johannes de Doper tegen.
Johannes zet mensen aan het denken.
Hij leert hen een andere levenswijze,
een eerbiedige manier van omgaan met God en met de wereld.

Johannes wijst de weg, woord en daad smelten ineen.
Hij vertelt over eenvoud en leeft eenvoudig.
Dat maakte indruk.
Daarom vroegen mensen om raad.
“Wat moeten wij doen?” … die vraag klonk in het Evangelie.
En Johannes maakt het hun niet moeilijk
“Wees tevreden met wat je toekomt!”
Dan ben je op weg naar een betere wereld en een gelukkiger leven.
Wij hoorden het Johannes zeggen:
Mensen, deel wat je dubbel hebt,
dan is er genoeg voor jou én de ander.
Tollenaars, wees tevreden met wat je toekomt
en ga niet graaien in andermans geld.
Soldaten, wees tevreden met je soldij
en plunder niet het bezit van anderen.

In deze woorden reikt Johannes ons een manier van denken aan:
“Wees tevreden!”
Meer is niet altijd beter.
En je hebt niet alles nodig wat beschikbaar is.
Laat je niet opvreten door het verlangen naar steeds meer,
maar vraag je af of je dat allemaal wel nodig hebt.
Vraag je ook eens af, wat je kunt délen.
Vraag niet alleen waar je recht op hebt,
maar ook waar je verantwoordelijk voor bent.
Want de samenleving wordt niet gelukkiger door wat ieder bij elkaar graait,
maar door wat we samen delen.
In het echte leven.
In de momenten waarop we elkaar goed doen.

De Bosjesman Xi uit de film ging het geschenk terugbrengen
dat voor zijn voeten viel.
Omdat het meer stuk maakte dan dat het goed deed.
Misschien moeten wij dat ook af en toe doen.
Een beetje minder bezitten, om meer van het leven te kunnen genieten.
Onze handen leren openen,
want alleen dán kun je ontvangen.

Amen!


 

        
 
 
2022 Parochie Pey