Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede zondg van de Advent C
8 en 9 december 2018
 
 

Inleiding:

Dit is het weekend van nieuwe tijden,
van eerste stappen,
van hoopvol op weg gaan.

Dat geldt voor ons Bisdom,
want we hebben een nieuwe bisschop.
En dat is een uitnodiging om naar de toekomst te kijken,
met alle zorgen die de kerk heeft,
maar ook met geloof en hoop.

Daarbij mogen wij luisteren naar de woorden van de Eerste Lezing.
Daar spreekt Baruch.
Niet de bekendste profeet uit de Bijbel,
maar wat een prachtige Boodschap reikt hij ons aan.
Door de woestijnen van deze wereld legt God een weg aan,
om ons thuis te brengen.
Dalen worden gevuld, bergen afgegraven.
De toekomst ligt open, voor wie op God vertrouwen.

Daarvan wil ook het Licht op de Adventskrans getuigen,
dat verder zal groeien.

Tekst na het ontsteken van het tweede Adventslicht

Heldere vlam, teken in de nacht,
zaai uw Licht in onze dromen.
Voed de hoop dat eens zal komen
waar de wereld stil op wacht.


Schriftlezingen:

Baruch 5, 1-9
Lucas 3, 1-6


Verkondiging (preek):

In een bestuur heeft secretaris een belangrijke functie:
verslagen maken,
woorden vastleggen,
gedachten samenvatten,
visies verwoorden.

Vaak heeft de buitenwereld nauwelijks in de gaten hoeveel werk dat is.
Een secretaris spreekt niet op een receptie
en zit de vergadering niet voor.
Maar hij of zij zorgt er wel voor,
dat vergaderingen mogelijk zijn
en dat het besprokene goed bewaard wordt.

Vandaag hoorden wij in de Eerste Lezing woorden van Baruch.
Het is goed mogelijk dat u nog nooit van hem hebt gehoord.
Hij wordt één van de “kleine profeten” genoemd.
In de Bijbel staat hij in de schaduw van de grote profeet Jeremia.
Baruch is schrijver,
de secretaris van de grote profeet Jeremia.
Zo wordt hij ook afgebeeld op iconen.
Schrijvend, zittend aan de voeten van Jeremia.

Maar vandaag komt hij aan het woord in alle kerken in heel de wereld.
En hóe … Baruch vertelt dat betere tijden op komst zijn.
Dat uit de puinhopen van Jeruzalem een schitterende stad zal groeien.

U moet weten dat het Joodse volk het moeilijk had in die tijd.
Een deel van het volk was achtergebleven in de verwoeste stad Jeruzalem.
Een ander deel was weggevoerd naar het verre Babylon,
naar een vreemd land waar ze moeilijk zichzelf konden blijven.
En dan reist Baruch vanuit Babylon, terug naar Jeruzalem.
Hij krijgt van alles mee, om de achtergeblevenen te ondersteunen.
Net zoals sommige gevluchte mensen in onze tijd
sparen van het beetje dat ze hebben,
om hun familie ginds te ondersteunen en te helpen.

Baruch reist tussen twee plekken,
tussen Babylon en Jeruzalem.
Maar eigenlijk reist hij tussen twee werelden.
Het oude land van de Joden,
waar ze hopen dat hun puinhopen opgeruimd zullen worden.
En Babylon, waar ze dromen van een terugkeer.
En wat doet Baruch vandaag?
Hij verbindt de dromen van beide plekken!
Hij bemoedigt en sterkt zijn volk in Jeruzalem en Babylon.
Baruch overbrugt de afstand met prachtige beelden.

Hij ziet het voor zich.
Jeruzalem zal weer stralen.
En vanuit de Ballingschap zullen mensen terugkeren.
Dwars door de woestijn heen zal God de weg banen.
Heuvels worden verlaagd, dalen opgevuld,
niets mag Gods toekomst in de weg staan.

Maar wanneer je goed naar Baruch luistert,
dan vertelt hij ook hóe we op weg kunnen gaan
naar een nieuwe wereld.
“Vrede door gerechtigheid.
Luister door vroomheid.”

De profeet Baruch is geen dromer die fantaseert,
maar een dromer die een weg wijst.
Met beelden vol hoop, maar ook met de oproep om rechtvaardig te zijn,
want dan pas komt er echt vrede..
Om vroom te zijn, want door eerbiedig te leven,
gaan God en mens samen op weg.
De profeet Baruch overbrugt de afstand
en verbindt mensen aan beide zijden.

Het liet me denken aan een bijzondere vrouw uit onze streek.
Bertha Dirkx werkte jarenlang in Burundi
en keerde later terug naar Nederland.
Maar ze bleef reizen, van hier naar Afrika en weer terug.
En ze verbond mensen.
Ze bracht geld en hulp naar Burundi
en hier vertelde ze over de gehandicapte kinderen die ons nodig hebben
en met zo weinig al zo tevreden zijn.
Bertha vertelde wel eens hoe vreemd het is, om een paar uur te vliegen
en in totaal verschillende werelden terecht te komen.
Een wereld van overvloed en een wereld van armoede.
Zij probeerde een weg te banen,
van daar naar hier.
Haar grote hart bracht harten van mensen dichter bij elkaar.

En ook paus Franciscus baant wegen tussen mensen.
Hij wijst ons op de armoede, ver weg en dichtbij.
Hij blijft het zeggen: Er is geen eerste en derde wereld.
Er is maar één wereld,
waarin de rijkdom van de één alles te maken heeft met de armoede van de ander.
Pas wanneer we de dalen van onrecht opvullen, kan er vrede zijn.
Pas wanneer we eerbiedig leven, kunnen we de weg naar God gaan.

De kleine profeet Baruch heeft ons dat alles al geleerd.
De secretaris stuurt vandaag de agenda van God rond.
Zo klonk de uitnodiging:
Vrede door gerechtigheid, luister door vroomheid.
God zal ons met vreugde leiden,
met het Licht van zijn luister,
vol barmhartigheid en gerechtigheid.

Amen!

Voorbede:

Pr. Als God ons thuisbrengt, dat zal een droom zijn.

Le. Wij bidden om zegen
 voor onze bisschop Harrie
 en voor de kerk van Limburg.
 Dat wij in Gods Naam mensen liefhebben.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden om zegen
 voor de wereld waarin wij leven,
 dat niet geweld en onvrede het laatste woord hebben,
 maar dat er vrede komt door gerechtigheid.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden om zegen
 voor mensen die geen thuis hebben,
 op de vlucht of dakloos.
 Dat zij niet verloren lopen, maar thuis komen in ons midden.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden om zegen
 voor profeten van onze tijd.
 Dat zij ons wakker blijven schudden,
 om deze verdeelde wereld één te maken.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties …
 Laat ons bidden …

Pr. God, help ons om de weg voor te bereiden
 van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
 Amen.

Zending en zegen:

Vandaag klonken woorden van de profeet Baruch.
Zijn naam betekent “de gezegende”.
Gezegend zult ook u zijn, wanneer u vrede brengt door gerechtigheid.
Dan zal God u met vreugde leiden:
+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey