Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Eerste Zondag van de Advent C
1 en 2 december 2018
 
 

In deze donkere tijd van het jaar, groeit het licht op de Adventskrans. Tijdens de verkondiging wordt verteld over Sint Barbara en de symbolieken van deze heilige. Met name het torentje in haar haar handen is een treffend symbool. De woorden van Jeremia in de eerste lezing blijken goed aan te sluiten bij "Sinte Berb".

Schriftlezingen:

Jeremia 33, 14-16
Lucas 21, 25-28.34-36

Verkondiging (preek):

Wanneer gesproken wordt over “het Torentje”,
dan zal menigeen meteen denken aan de werkkamer van de minister-president.
In het Torentje kan hij werken en studeren,
maar ook overleg plegen.
In het Torentjesoverleg worden zaken besproken,
voordat ze wereldkundig gemaakt worden.
Het is als het ware de binnenkamer van de regeringsgebouwen.

Komende week viert de kerk een Heilige Vrouw,
die je ook kunt herkennen aan een torentje.
Dinsdag wordt Sint Barbara herdacht.
Haar torentje is geen bestuurscentrum,
maar werd gebouwd als een gevangenis.
Volgens de overlevering leefde Barbara rond het jaar 300.
Zij werd Christen en wilde volgens de Boodschap van Jezus leven.
Maar haar vader was daar fel op tegen.
Hij besloot om een toren te bouwen, om daarin zijn dochter op te sluiten.

Op verzoek van Barbara werden er drie ramen aangebracht in de toren.
En dat maakte alles anders.
Want door de drie ramen kon het licht binnenvallen.
Voor de jonge vrouw werd dat een verwijzing naar God,
Die zijn Licht in de wereld laat schijnen
als de Vader die ons geschapen heeft,
als Jezus die onze Broeder werd op weg naar God
en als de Geest die ons gaande houdt en tot het beste roept.

Door het drievoudig licht dat in de toren binnenviel
veranderde de gevangenis in een kapel.
Barbara vond Licht en hoop voorbij de donkerte.
Ook toen zij ontsnapte en zich moest verschuilen.
Uiteindelijk werd zij door haar vader gevonden en gedood.

Het is niet verwonderlijk dat Sint Barbara late de beschermheilige werd
van mijnwerkers die dagelijks de donkerte ingingen,
diep onder de aarde, in een wereld vol gevaren.
Voor de Mijnwerkers was “Sinte Berb” hún heilige.
Want wie in de donkerte terecht komt,
of het nu in een toren is, of in een pijler diep onder de grond,
die heeft behoefte aan iemand die Licht brengt.

Ooit werd het feest van Sint Barbara groots gevierd in onze streken.
Hier was het een bijzondere dag voor de Mijnwerkers
en in de Mijnstreek zelfs voor heel hun gezin.
Met het sluiten van de Mijnen verdween die aandacht voor Sinte Berb.
Maar het verhaal van haar leven en haar geloof, is nog steeds de moeite waard.

Want ook in onze tijd komen heel wat mensen in het donker terecht.
Zij worden niet opgesloten in een toren, maar in hun eigen duisternis.
Het was onlangs nog in het nieuws.
Er zijn steeds langere wachtlijsten voor mensen die hulp nodig hebben
van een psychiater of psycholoog.
Heel wat mensen kunnen je vertellen dat hun werk een last dreigt te worden,
waardoor ze uitgeput raken.
Het is een zorgwekkend signaal dat heel wat jongeren depressief zijn.
Dat zoveel mensen zuchten onder een burn-out.
Zij weten wel hoe het voelt om in een donkere toren opgesloten te zijn.

Misschien kan Sint Barbara in onze tijd hún beschermheilige zijn.
Want zij bracht drie ramen aan in de toren waarin zij werd opgesloten.
Daardoor kon het Licht haar bereiken en vertellen dat ze nooit alleen was.

In de Toren vertelde het Licht over de Schepper,
die ons kent als geen ander
en die van ons houdt zoals we ter wereld zijn gekomen.
Die zoveel goeds in ons ziet,
dat Hij ons het leven gunt.

In de Toren van Barbara vertelde het Licht over Jezus,
die onze Broeder is, die onze vreugde en pijn kent
en ons zijn schouders aanbied om onze lasten te helpen dragen
en vrede te leggen in ons hart.

Het derde raam vertelt over de Geest van God,
die kracht schenkt
en het hart beweegt naar God toe.
Die ons vol doet stromen met liefde, om van te léven en van te délen.

Soms kun je zelf een raam openen naar het Licht.
Vaak hebben we daarvoor elkaar nodig,
om in vertrouwen te kunnen spreken
en in liefde aanvaard te worden.

Ook in het verhaal van Sint Barbara vond een Torentjesoverleg plaats.
In de binnenkamer ontmoette zij God
en dat Licht kon niets en niemand van haar afnemen.
Daarvan spreekt ook een ander symbool dat bij deze heilige hoort.
Met name in Duitsland worden op 4 december
takken van bomen en struiken geknipt en in een vaas gezet.
Op het Kerstfeest zullen de knoppen geopend zijn.

Dát is wat het Licht van God doet:
Wat gesloten is openen,
wat hopeloos verloren leek weer toekomst geven,
wat verloren leek redden.
Of zoals de profeet Jeremia het verwoordde:

Dan zal aan de stam van David een nieuwe twijg groeien,
Hij bewaakt recht en gerechtigheid,
zodat het volk in vrede zal leven.

Amen!

Voorbede:

Pr. God, wij gaan onze weg door licht en donkerte, daarom bidden wij:

Le. Verzacht de pijn van mensen die psychisch lijden.
 Streel hun ziel met het vertrouwen
 dat ieder mens door U gezien en aanvaard wordt.
 En help ons om dat geloof met elkaar te delen.
 Laat ons bidden …

Le. Doorbreek de donkerte van de eenzaamheid
 met uw Aanwezigheid,
 die zin geeft aan heel ons bestaan.
 Help ons om dat besef met elkaar te delen.
 Laat ons bidden …

Le. Zegen de mijnwerkers die in het verleden
 gebouwd hebben aan de toekomst
 van Limburg en van ons land.
 Dat hun inzet nooit vergeten zal worden.
 Laat ons bidden …

Le. Bescherm allen die gevaar lopen tijdens hun werk.
 Wees dicht bij militairen op uitzending,
 politiemensen en brandweerlieden,
 wegwerkers en hulpverleners.
 Laat ons bidden …
 
Pr. Misintenties …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Sint Barbara,
 die onze ogen wil openen voor uw Licht
 in tijd en eeuwigheid.
 Amen.

Zending en zegen:

Ga dan van hier heen in de Naam van Hem
die was, die is en zal zijn,
opdat zijn zegen u ten alle tijden zal vergezellen:

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey