Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
30ste zondag door het jaar (B)
24 en 25 oktober 2015
 
 

Schriftlezing:

Marcus 10, 46-62

Verkondiging (preek):

Wanneer  je een elektrisch apparaat koopt,
dan vind je er doorgaans een beschrijving bij.
In kleine letters staat wel in tien talen vermeld hoe je een scheerapparaat of een wasmachine moet gebruiken.
Vaak blijft zo een gebruiksaanwijzing ongelezen in de doos liggen,
maar toch is het verstandig om er even voor te gaan zitten.
Want dan weet je hoe je veilig en goed het apparaat kunt gebruiken,
met alle tips die daarbij horen.

Vandaag hoorden wij een Evangelielezing,
die je haast kunt lezen als een handleiding.
Een gebruiksaanwijzing om samen kerk te zijn!
Daarom gaan we er vandaag eens goed voor zitten.
Het Evangelie geeft ons een handreiking om meer en meer een echte geloofsgemeenschap te vormen.

De Lezing begon op het moment dat Jezus onderweg is.
Hij maakt de reis van zijn leven, richting Jeruzalem.
In die stad zal zijn leven vervulling vinden
en onderweg leert Hij zijn apostelen om kerk te worden.
Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
De apostelen zien veel dat Jezus hun voordoet,
maar ze zijn vaak blind voor wat Hij hun écht wil leren.
Ze staren teveel naar zichzelf, naar hun eigen positie
en te weinig naar de opdracht die zij hebben om dienstbaar te zijn.

Op de reis naar Jeruzalem komt Jezus in een plaats, waar een man langs de weg zit.
Het is Bartimeüs, de blinde bedelaar.
Bartimeüs heeft zijn mantel op de grond gelegd, zodat voorbijgangers
daar wat munten op kunnen gooien.
De blinde man bedelt om een aalmoes.
Maar meer nog bedelt hij om licht in zijn ogen.
Daarom roept hij de Naam van Jezus.
Hoewel zijn ogen gesloten zijn, ziet Bartimeüs meer dan de apostelen.
Hij roept de Naam van Jezus, omdat hij gelooft dat Jezus licht kan brengen in de donkerte.

De mensen snauwen de blinde toe, dat hij zijn mond moet houden.
Zoals zo vaak gebeurt met gehandicapte mensen, wordt zijn mond gesnoerd.
Bartimeüs wordt aan de kant geschoven.
Maar dan blijft Jezus staan.
Hij onderbreekt zijn reis naar Jeruzalem, want hier is iets belangrijks te leren.
Stap voor stap geeft Jezus een handleiding voor een échte kerkgemeenschap!

Allereerst zegt Jezus:
  “Breng die man eens hier!”
Dat moet de kerk namelijk doen,
mensen uitnodigen om te komen, de zwakste voorop.
De grondtaak van de kerk is mensen naar Jezus leiden!
Dáár is het om te doen!

De omstanders beginnen het te begrijpen.
Ze leggen Bartimeüs niet meer het zwijgen op, maar bemoedigen de blinde.
   Heb goede moed!
   Hij roept je!
   Hij is er voor jou!

Bartimeüs stáát op, en hóe!
Hij neemt zijn bedelmantel van de grond en hangt die om zijn schouders.
Uit dat gebaar spreekt hoop:
bij Jezus mag je opstaan en waardigheid vinden.
Bij Hem mag je verrijzen uit je eenzame ellende.
Je hoeft niet eens te bedelen, want Hij wil alleen maar geven!

Dan gaat de handleiding verder.
Jezus vraagt: “Wat wil je dat ik voor jou doe?”
Een kerkgemeenschap mag zich niet blindstaren op zichzelf,
maar moet juist die vraag leren stellen aan de mensen die zij tegenkomt.
   Wat kan ik voor jou betekenen?
   Wat kan ik doen om deze wereld te helen?
   Waar ben ik nodig, in Godsnaam?

Het is die houding, waardoor de ogen van Bartimeüs opengaan.
De blinde gaat zien.
Maar ook de apostelen zullen de schellen van de ogen vallen.
Ook zij gaan inzien wat Jezus vraagt.
Om te dienen, in plaats van te heersen.
Om te bemoedigen, in plaats van af te schrijven.
Om te redden, in plaats van te oordelen.
Om geloof voor te leven, hoop te voeden en liefde te delen.

Jezus vervolgt zijn reis, met de apostelen in zijn spoor.
Maar ook Bartimeüs gaat met hen mee, dat vertelt het Bijbelverhaal. 
Zo gaat het wanneer de kerk mensen bij Jezus brengt,
door zijn handleiding te volgen.
Dan worden mensen tochtgenoten en zullen anderen zich bij je aansluiten.
Alleen dan heeft de kerk toekomst.

Zoals een liedtekst het prachtig verwoordt:

Toen Hij de blinde man genas,
zijn duister had verdreven,
toen riep Hij al die het zagen toe:
ga heen en doe zoals Ik doe,
dan zal de wereld leven!

Amen!

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey