Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Allerheiligen
3 en 4 november 2018
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs kwam ik oude fotos tegen uit mijn Scoutingtijd,
gemaakt tijdens een installatie.
Op enkele fotos zijn ook familieleden te zien, die te gast waren.
Voor hen stond na afloop een kop koffie klaar.
Het was een typisch Scoutinggebeuren,
zo te zien was het servies uit alle kasten gehaald.
Heel nette koppen met schotels,
mokken met en zonder oor,
bekers van porselein en plastic.
Maar voor iedereen was er iets te drinken.

Dat beeld van een tafel vol verschillende kopjes en bekers,
past ook wel bij het Feest dat we vandaag vieren.
Het is Allerheiligen.
Het Feest van heelheid.
De Bijbel vertelt dat alleen God heilig is.
Maar de liefde van God is z groot,
dat Hij zijn heiligheid wil delen met ons.
Hij giet zijn goedheid en liefde uit in heel verschillende mensen.
De gemeenschap van alle heiligen is net zo bont
als de verzameling koppen op het Scoutingfeest.
God kijkt niet naar de buitenkant,
Hij vult het hart dat vol liefde is,
Hij is aanwezig waar recht wordt gedaan
en goedheid wordt gedeeld.

Op het Feest van Allerheiligen gedenken we de bekende heiligen van de kerk.
Maria, die haar jawoord aan God gaf.
Franciscus, die God eerde om heel zijn wondere schepping.
Antonius, die helpt zoeken naar wat wij verloren zijn.
Bisschop Romero, die zijn leven gaf voor de armen in El Salvador.

Het is een lange  lijst van heilige en zalige mensen,
vrouwen en mannen,
die in de hun gegeven tijd,
op de plaats waar zij waren,
die hun leven zagen als een roeping.
Zij lieten zich door God vullen met kracht en liefde.

En de lijst van heilige mensen is nog veel langer.
Al degenen die in het verborgene, in het alledaagse,
een instrument werden van Gods Liefde.
Die getuigden van hun geloof,
vaak tegen de verdrukking in.
Hun namen staan lang niet altijd in de lijst met heiligen,
maar God knt hen, omdat zij Hem leerden kennen.

Denk maar aan de slaven, die mishandelend en verhandeld werden,
en intussen een diep geloof ontwikkelden.
Wanneer je luistert naar de oude Spirituals, dat hoor je dat.
Terwijl hun menselijk waardigheid werd afgepakt,
voelden zij zich n met Jezus, die hetzelfde is overkomen
en ze bezongen en loofden Hem..
Dn moet je geloof toch wel heel sterk zijn.
Een van hen werd trouwens heilig verklaard, Josephina Bakhita.
Honderdvijftig jaar geleden door slavenhandelaars uit Soedan geroofd,
met een lichaam vol littekens, verhandeld, misbruikt en uitgebuit.
Maar Bakhita hoorde over Jezus,
die werd ook afgeranseld en een slavendood aan het kruis stierf,
en dat maakte haar innerlijk vrij.
Later werd zij bevrijd, liet zich dopen
en gebruikte haar vrijheid om anderen goed te doen, met een grote glimlach.
De mensen noemden haar de lachende zuster.
In het jaar 2000 werd zij heilig verklaard,
als n van de vele heiligen die hetzelfde lot heeft getroffen.

Ook onze tijd kent heilige mensen.
Denk maar aan de Nederlandse pater Frans van der Lugt,
die in Syri bruggen bouwde tussen moslims en christenen
en zijn mensen niet in steek liet.
In 2014 werd hij vermoord,
maar hij blijft een teken van hoop en verbinding.
Vorig jaar hielden Syrische vluchtelingen een herdenkingstocht door Nederland,
om hn pater Frans te eren.
Hij is nog niet officieel heilig verklaard, maar wel een heilige man van God.

En zo zijn er vele heiligen in ons midden.
Denk bijvoorbeeld ook eens aan vele verstandelijk gehandicapten,
die met al hun beperkingen z een puur en oprecht geloof hebben,
dat anderen daar een voorbeeld aan kunnen nemen.
Zij voelen dat Jezus hun vriend is,
zij zijn blij met hun geloof,
ze knuffelen iemand die dat nodig heeft
en God omarmt de ander door hun armen.
Er is nog geen verstandelijk gehandicapte die heilig is verklaard,
daarvoor zijn hun woorden waarschijnlijk niet groot genoeg.
Maar het hart van velen van hen is ongetwijfeld groot genoeg om heilig te heten.

Zo omringen Gods heiligen ons.
Mensen van lang geleden en mensen van nu.
Ze zijn als die bonte verzameling met kopjes en bekers.
Heel verschillend, maar allen gevuld met de liefde en de kracht van God.
Dt maakt heilig.
En wanneer je daarvoor openstaat, dan kun ook jij een heilig mens zijn.

Amen!


 

        
 
 
2020 Parochie Pey