Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Dertigste zondag door het jaar B
27 en 28 oktober 2018
 
 

Inleiding:

Vandaag horen wij hoe Jezus de ogen van een blinde man opent.
Op zich is dat al geweldig, maar er gebeurt nog meer.
De man ziet in wie Jezus is,
namelijk Gods Redder, het Licht van de wereld;
Iemand die je met een gerust hart kunt volgen.

Laten wij bidden, dat ook onze ogen open gaan
voor Jezus en zijn Goede Boodschap.
En vragen wij Hem
om het Licht te zijn in ons leven.

Schriftlezingen:

Jeremia 31, 7-9
Marcus 10, 46-52

Verkondiging (preek):

Je staat er doorgaans niet bij stil ...
wanneer je ’s morgens uit je bed komt,
gaan je ogen open.
Je kijkt naar de wekker,
je ziet het eerste licht
en je staat op.
Misschien heb je wat koud water nodig, om je ogen echt open te krijgen
en wakker naar de wereld te kijken.
Dat doe je zelf, dat gaat haast vanzelf.

Maar soms moet je ook je ogen laten openen.
Om te zien waar het op aankomt.
Om oog te hebben voor wat waar en waarachtig is.
Om naar het leven te kijken met andere ogen.

In het Evangelie van vandaag komt Jezus langs Bartimeüs,
een blinde man die ergens langs de weg zit.
Hij heeft zijn mantel op de grond gelegd,
zodat voorbijgangers daar wat munten op kunnen gooien.
De blinde man bedelt om een aalmoes.
Maar wanneer Jezus langskomt, bedelt hij om licht in zijn ogen.
Hoewel zijn ogen gesloten zijn,
roept hij de Naam van Jezus
omdat hij gelooft dat deze licht kan brengen in de donkerte.

De mensen snauwen de blinde toe, dat hij zijn mond moet houden.
Jezus heeft wel iets anders te doen, dan omzien naar een bedelaar.
Zij zien Jezus met hun ogen,
maar zij zien niet in, Wie Hij is.
De blinde man ziet op dat moment veel meer, dan degenen met gezonde ogen.

Jezus zegt:
Breng die man eens hier!”
Zó begint een nieuwe wereld.
Wanneer sterken de zwakken leiden.
Wanneer de blinde, de lamme, de kleine, de zieke,
niet aan de kant geschoven worden, maar meegenomen.

De omstanders beginnen het te begrijpen.
Ze leggen Bartimeüs niet meer het zwijgen op, maar bemoedigen de blinde.
“Heb goede moed! Sta op! Hij roept je!”

Bartimeüs stáát op, en hóe!
Hij neemt zijn bedelmantel van de grond en hangt die om zijn schouders.
Uit dat gebaar spreekt hoop:
bij Jezus mag je opstaan en waardigheid vinden.
Bij Hem mag je verrijzen uit je eenzame ellende.
Je hoeft niet eens te bedelen, want Hij wil alleen maar géven!

De ogen van Bartimeüs zullen opengaan.
De blinde zal zien.
Maar ook de ogen van heel wat omstanders gaan open.
Want in ieder mensenleven komen momenten,
waarop je hulp nodig hebt om je ogen te openen.

Een prachtig voorbeeld is het levensverhaal van John Newton.
die in 1725 in Londen geboren werd.
Hij groeide op zonder God en gebod
en verrijkte zich in de slavenhandel.
Hij kocht en verkocht mensen,
die onder vreselijke omstandigheden vanuit Afrika werden verscheept.

Toen zijn schip in een hevige storm terecht kwam,
besefte hij ineens waar hij mee bezig was.
Hij maakte een ommekeer.
Hij zag het lijden van de slaven.
Hij zag zijn eigen dwaling
en de leegte van zijn bestaan.

Hij werd pastor en bestreed de slavenhandel.
John werd blind
en schreef toen een lied, dat over de hele wereld bekend is geworden.
“Amazing Grace”.

Daarin staan ook woorden over zijn eigen leven.
“Ik once was lost, but now I am found,
was blind, but now I see”.

Ik was ooit verloren, maar nu ben ik gevonden.
Ik was blind, maar nu zie ik.
Dat zegt de blinde man,
die heeft leren zien …  met zijn hart en zijn geweten.
Vroeger was ik blind, nú zie ik.

In ieder mensenleven komen tijden,
waarop je hulp nodig hebt om je ogen te openen,
om te zien wat gedaan moet worden.
Misschien om andere keuzes te maken
of meer oog te hebben voor wat echt belangrijk is.

Soms opent een Bijbeltekst je ogen.
Dan krijg je inzicht door de Woorden van ons geloof.

Soms opent een ander mens je ogen.
Dan doet iemand een beroep op je hart.
Dan zie je de pijn van een ander en besef je dat je nodig bent.
Of dat je misschien zelf een ander onrecht hebt aangedaan.

Soms opent een ervaring je ogen.
Dan besef je dat geld en macht uiteindelijk geen waarde hebben,
dat het niet loont om je druk te maken
over uiterlijkheden of je eigen gelijk.
Mensen die het tegen heeft gezeten in het leven,
kunnen je daarom vaak het beste troosten en nabij zijn.

Het verhaal van Bartimeüs, de blinde bedelaar,
is misschien wel méér óns verhaal
dan je op het eerste moment oog zou verwachten.

Laat je ogen openen,
neem elkaar mee,
zo begint een nieuwe wereld,
je zúlt het zien.

Amen!

Het orgel speelt “Amazing Grace”

Zending en zegen:

Een liedtekst bij het Evangelie van vandaag, kan ons de weg wijzen:

Toen Jezus de blinde man genas,
zijn duister had verdreven,
toen riep Hij al die het zagen toe:
ga heen en doe zoals Ik doe,
dan zal de wereld leven!

Wees daartoe gezegend:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

 

        
 
 
2020 Parochie Pey