Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Achtentwintigste Zondag door het jaar B
13 3n 14 oktober 2018
 
 

Inleiding:

Een wezenlijk onderdeel van de Boodschap van Jezus is bekering.
“Bekeer u en geloof in het Evangelie”,
dat was zijn oproep.
Bekering dat heeft niet alleen te maken met je fouten te bekennen.
Het heeft vooral te maken met je omkeren,
met God meekijken naar deze wereld,
door zijn ogen je naaste zien.

Morgen/vandaag wordt in Rome aartsbisschop Romero heilig verklaard.
Oscar Romero was een brave en geleerde bisschop.
Zijn leven veranderde toen hij zag hoe het volk van El Salvador werd onderdrukt
en moest lijden.
Dat was een diep moment van bekering.
Romero leerde kijken met de ogen van Jezus.
Hij zag en deelde het lijden van zijn volk en werd één met hen.
In de arme, kwetsbare mensen, herkende hij Jezus,
die juist voor hén heeft geleden en die hén wil laten opstaan.
Vandaag vieren wij deze heilige bisschop, die ook zijn leven heeft gegeven.

Schriftlezingen:

Wijsheid 7, 7-11
Evangelie volgens Marcus 10, 17-30


Verkondiging (preek):

De schrijver Karl May schreef spannende boeken over het Wilde Westen.
Menigeen is opgegroeid met de verhalen over Winnetou en Old Shatterhand.
Een Indianenopperhoofd en een blanke avonturier,
die een diepe vriendschap deelden.
Samen voerden zij een heldhaftige strijd.
Zij schakelden schurken uit en beschermden de zwakken.
Hun vriendschap werd bevestigd op het moment zij een sneetje maakten hun arm
en het bloed van de één door de aderen van de ander vloeide.
Zo werden zij bloedbroeders.

Morgen / vandaag wordt in Rome Oscar Romero heilig verklaard.
Romero was aartsbisschop van El Salvador,
een goede, brave en eenvoudige man,
die vooral leefde in een wereld van boeken en studie.
El Salvador zuchtte onder een wreed regime.
Rijke families onderdrukten het land, onteigenden grond
en vermoordden ieder die protesteerde.
De rijken werden steeds rijker, de armen steeds armer.
Het leger werd een instrument om het volk te onderdrukken en monddood te maken.
Wie zich verzette werd “communist” genoemd en was zijn leven niet meer zeker.
Mensen werden op straat neergeschoten door doodseskaders
of verdwenen spoorloos.
Heel wat priesters uit El Salvador kozen de kant van de allerarmsten.
Omdat zij in de Bijbel lazen hoe God steeds weer aan de kant van de meest kwetsbaren gaat staan.

Voor bisschop Romero kwam er een moment van bekering.
Na een viering werd een priester doodgeschoten,
samen met een oude man en een jongetje.
Romero gaat daardoor met andere ogen kijken.
Hij gaat het verhaal ontdekken van de armen in zijn land.
Hij ziet het lijden in hun ogen.
Hij hoort de verhalen over mensen die spoorloos verdwenen zijn.
Hij ziet dat in de rijkdom van de één samenhangt met de armoede van de ander.

Bisschop Romero stopt de bouw van een nieuwe kathedraal.
Hij gaat wonen in een klein huisje.
Hij gaat naar zijn volk toe, luistert, bemoedigt … en vooral zal hij spreken.
Zijn stem geeft hij aan mensen die geen stem hebben.
Hij spreekt hen moed in.
Maar ook klaagt hij openlijk de regeringsleiders aan.
Het regime van El Salvador.
De president van Amerika die wapens leverde.
Het leger dat onderdrukt en moordt.

Tegen de armen zegt hij:
“Jullie zijn de kerk, jullie zijn Christus,
Die in jullie wordt gekruisigd, Die met jullie lijdt
en door Wie jullie zullen opstaan!”

In 1980 viert Oscar Romero de Mis.
Precies op het moment dat hij de beker opheft, klinkt een schot.
Dodelijk getroffen valt de Aartsbisschop op de grond.
De beker valt op de grond, zodat het bloed van Christus en het bloed van Romero vermengd worden … zij worden voorgoed Bloedbroeders.

De Heiligverklaring van Romero betekent veel voor zijn volk
én voor de kerk van heel de wereld.
De heilige Aartsbisschop leert ons de kracht van bekering.
Kijken met de ogen van God.
De nood en de pijn van anderen zien en voelen.
En spreken, vooral voor hen die geen stem hebben.
Zo doen het ook de twee winnaars van de vredesnobelprijs.
Nadia Murad, een Jezidi-vrouw,
die maandenlang werd verkracht door IS-aanhangers
en na haar ontsnapping zich inzet voor vrouwen die hetzelfde lot treft.
Zij spreekt en getuigt, ondanks alle oordelen en bedreiging,
om een stem te geven aan wie geen stem hebben.

Ook dokter Denis Mukwege uit Congo,
stelt zijn leven in dienst van vrouwen die zijn misbruikt in oorlogsgebieden.
Als gynaecoloog opereert en helpt hij hen,
geraakt door het lot en de kracht van die vrouwen.
Hij klaagt de daders aan en de regeringen die niets doen.
Meerdere keren werd hij al bedreigd, maar hij kan niet stoppen, niet zwijgen.
Hij is bekeerd door het lot van die vrouwen
en geeft zijn stem aan wie anders geen stem hebben.

Wie zo bekeerd wordt door het lot van gekwetste mensen,
ziet met de ogen van God en krijgt kracht die alle angst overstijgt.

Bisschop Romero heeft kort voordat hij vermoord werd gezegd:
“Wanneer het ze lukt om mij te doden,
zeg dan tegen de daders dat ik hen zal vergeven.
Maar zeg ook dat zij hun tijd verspild hebben.
Want ik zal opstaan in mijn arm en gemarteld volk
en samen zullen wij verrijzen uit de ellende,
want Gods volk zal nooit vergaan.”

Deze nieuwe heilige heeft met zijn leven duidelijk gemaakt
dat Christus de Bloedbroeder is van alle oprechte mensen,
in het bijzonder van degenen die door lijden getroffen worden.
Zijn vriendschap bestaat al tweeduizend jaar en zal eindeloos voortduren.

Amen!

Voorbede:

Pr. Heer, Uw Boodschap roept ons op tot bekering, daarom bidden wij:

Le. Bekeer ons,
 opdat wij de nood in deze wereld zien
 en rusteloos blijven,
 totdat er recht gedaan wordt.
 Laat ons bidden …

Le. Bekeer ons,
 opdat wij niet indommelen in ons geloof,
 maar spreken, luisteren
 en dóen wat Jezus ons heeft voorgedaan.
 Laat ons bidden …

Le. Bekeer ons,
 opdat wij met de ogen van Jezus kijken
 en elkaar zien als zussen en broers,
 waar wij ook geboren zijn.
 Laat ons bidden …

Pr. Keren wij ons tot God in een moment van stilte,
 om te bidden voor elkaars lief en leed (…)
 en voegen wij daarbij de intenties van deze Viering (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van de Heilige Oscar Romero
 en in de Naam van Jezus, onze Broeder en onze Heer
 in tijd en eeuwigheid.
 Amen.

Zending en zegen:

Bisschop Romero zei ooit:
“Wij kunnen niet alles doen en dat is een bevrijdende gedachte.
Wanneer wij doen wat wij kunnen,
al is het onvolledig, dan kan God heet van daaruit overnemen.
Wij zijn werklieden, geen bouwmeesters.
Wij zijn profeten van een toekomst, die niet ons bezit is.”

Ga daarom, doe wat je kunt, al lijkt het klein en onvolledig,
God zal het oprechte begin zegenen:
+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.

 

        
 
 
2020 Parochie Pey