Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Eenentwintigste zondag door het jaar B
25 en 26 augustus 2018
 
 

Dit weekend stelt Jozua het volk voor een keuze: "Kies dan heden wie gij dienen wilt!" Aan de hand van het levensverhaal van de Zuid-Afrikaanse dominee Beyers Naudé vertelt de preek over geloven als een concrete levenskeuze.

Schriftlezingen:

Jozua 24, 1-2a.15-17.18b
Evangelie volgens Johannes 6, 60-69

Verkondiging (preek):

Soms brengen donkere tijden lichtende voorbeelden voort.
Profetische mensen die de waarheid spreken,
en moedige keuzes maken.
Een voorbeeld is Christiaan Frederik Beyers Naudé.

Hij groeide op in het Zuid Afrika van de Apartheid,
waar blank en zwart in verschillende werelden leefden
en blanke mensen alles voor het zeggen hadden.
Zijn vader was een van de oprichters van de Boeren Broederenbond,
die de Apartheid verdedigde met een beroep op de Bijbel.
Christiaan Frederik werd predikant
en een van de belangrijkste verdedigers van de Apartheid.
Totdat in 1960 een bloedbad werd aangericht in Sharpville.
Tijdens een vredelievende demonstratie opende het leger het vuur
en 69 jonge mensen werden doodgeschoten.

Op dat moment beseft de jonge predikant, dat hij een keuze moet maken.
Het woord van God verkondigen,
of onrecht in stand houden.
En hij maakt een radicale keuze.
Bayers Naudé besluit om te strijden tegen de Apartheid.

Die keuze verandert heel zijn leven.
Hij wordt buiten zijn eigen kerkgenootschap gesloten en uit zijn ambt gezet,
hij verliest zijn familie
en de mensen met wie hij is opgegroeid.

Beyers Naudé start een beweging die mensen van verschillende kerken verbindt,
in de strijd tegen het onrecht van rassenscheiding.
Wanneer Nelson Mandela uit de gevangenis komt, vraagt hij aan Beyers Naudé
om hem te adviseren bij het opbouwen van een nieuw Zuid Afrika.

In 2004 overleed Beyers Naudé.
Zijn leven laat zien, dat je soms een keuze moet maken!
Tussen donkerte en licht,
tussen onrecht en recht,
tussen de dienst aan God
of de dienst aan valse afgoden.

In de eerste lezing stelde Jozua zijn volk voor dezelfde keuze!
Op dat moment heeft het Joodse volk een hele reis achter de rug.
Het begon in Egypte, waar zij als slaven werden behandeld door de Farao.
Aan de hand van Mozes ging het volk op weg,
God achterna.
Vanuit slavernij naar bevrijding,
van onderdrukking naar vrijheid.
Gaandeweg worden zij het Volk van God.
Zij bevrijden zich van de afgoden van deze wereld,
van valse schijn, van goud en macht, van moord en onderdrukking.
En dan – na een lange, lange reis – komen zij in het Beloofde Land aan.
Een Land van overdaad.
De reis die zij hebben ondernomen is al snel vergeten.
En zelfs God die hen geleid heeft naar het Beloofde Land,
wordt door velen vergeten.
Ze vereren de afgoden van het nieuwe land.

Dan roept Jozua de twaalf stammen bijeen.
Op de vlakte van Sichem verzamelt zich het volk.
Jozua plaats hen voor een keuze!

“Kiezen jullie voor God die ons heeft gered en bevrijd?
Of buigen jullie voor de afgoden van dit nieuwe land?
Allebei kan niet!
Kies dan heden wie je dienen wilt.
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer!”

De woorden van Jozua schudden het volk wakker.
Geloven is niet vrijblijvend.
Het is ten diepste een keuze, om God te dienen,
die bevrijding brengt en leven schenkt,
die het kleine met de grootste zorg beschermt.
Wie een Verbond met God sluit,
moet als een goede bondgenoot trouw zijn,
zoals God oneindig trouw zijn.
Wij zijn geroepen om samen met de Eeuwige naar het Beloofde Land te trekken.

Een geloof dat je tevoorschijn haalt, wanneer het jezelf uitkomt,
dat heeft niet zoveel waarde.
Net zoals liefde van twee kanten gevoed moet worden,
om een relatie gezond te houden,
zo vraagt geloof om keuzes, om trouw aan datgene waarvoor je geloof staat.
Het is geen keuze om voor je uit te schuiven.
Zoals Jozua het vraagt aan zijn volk: “Kies dan heden, wie je dienen wilt!”

Beyers Naudé besefte dat.
Wie het Woord van God in zijn hart opneemt,
kan nooit onderdrukking, ongelijkheid of onrecht goedkeuren.
Want het Heilige Boek vertelt dat God daar een afschuw heeft.

Soms moet je – zoals Jozua dat deed – de vraag stellen:
“Wat is jouw geloof waard?
Waarvoor kies je?
Wat is jou heilig?
Wie dien jij?”

Hopelijk kunnen we in alle oprechtheid zeggen:
“Ik en mijn Huis, wij dienen de Heer!”

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey