Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
9 september 2018
 
 

Op 9 september verzorgt de parochie Pey de Mis bij de kapel van Schilberg. Het thema van de preek luidt "Zetel der Wijsheid".

Schriftlezingen:

I Koningen 10, 1-10
Heilig Evangelie volgens Mattheus 2, 7-12

Verkondiging (preek):

In onze wereld zijn heel wat mensen bezig met een zoektocht.
Vluchtelingen, op zoek naar vrede en veiligheid,
of naar welvaart.
Arbeiders, op zoek naar werk,
of naar een beter loon.

Maar ook studenten, op zoek naar kennis en wijsheid.
Vanuit Korea, Japan en vele andere landen
komen bijvoorbeeld ieder jaar weer studenten naar Maastricht.
Maar ook vertrekken studenten van hier naar de Verenigde staten
of andere landen om daar te studeren
en zich te ontwikkelen.

Zij zijn niet de eersten die op weg gingen, om wijsheid te vergaren.
Vandaag kwamen wij in de Eerste Lezing een Afrikaanse Koningin tegen.
De koningin van Sheba is een intelligente vrouw.
Zij heeft duizend-en-een vragen
en kent de raadsels van deze wereld.
Wanneer de koningin van Sheba hoort over koning Salomo en zijn wijsheid,
dan gaat zij op studiereis.
Zij wil zien hoe wijs Salomo is
en groeien aan zijn kennis.
Salomo overtreft al haar verwachtingen
en de Koningin beseft waar zijn wijsheid vandaan komt.
Want ze prijst God, die zoveel inzicht aan Salomo geschonken heeft.

Eeuwen later komen reizigers uit het Oosten naar het Land van de Joden.
Zij volgen een ster en zoeken een Koning.
De Bijbel noemt hen wijs,
omdat ze zoeken naar de Bron van alle wijsheid.

En ook zij komen bij een Koning.
Hij woont niet zoals Salomo in een paleis,
maar in een geleende stal.
Hij zit niet op een troon,
maar op de schoot van zijn moeder.

En toch zijn de Wijzen uit het Oosten niet teleurgesteld.
Zij herkennen in Jezus
het antwoord op hun zoeken.
De Bijbel zegt het heel mooi:
“Ze bogen voor het kind en zijn moeder en betuigden hun hulde!”

De kerk heeft dat beeld vastgehouden.
In de litanie van Maria spreken wij haar nog steeds aan als “zetel der wijsheid”.

De kerk nodigt ons als het ware uit
om bij Maria op schoot te komen zitten
en te leren wat wijs en waar is.

Wanneer Maria wordt uitverkoren
om Gods Werk te doen,
dan laat zij zich daar niet op voorstaan,
maar dankt God en noemt zichzelf een dienares
Dát is wijsheid …
je vreugde vinden in dienstbaarheid.

Wanneer Maria bezoek krijgt van de Wijzen uit het Oosten
en ziet hoe die koninklijke mensen voor haar buigen,
dan vertelt de Bijbel hoe Maria daarmee omgaat.
Ze overweegt alles en bewaart het in haar hart.
Dát is wijsheid …
nadenken over wat er gebeurt
en er lessen voor je leven uit trekken.

Wanneer Jezus volwassen is
en op een bruiloft in Kana de wijn opraakt,
dan schenkt Maria haar vertrouwen
en daardoor kan nieuwe wijn geschonken worden.
“Doe maar wat Hij zegt”, is de raad van Maria.
Dát is de wijsheid van Maria …
doe wat Jezus zegt en je leven zal mooier, beter en rijker worden.

Wanneer Jezus aan het kruis sterft, staat een handjevol mensen bij Hem,
met in hun midden Maria.
Zij spreekt niet, zij is aanwezig, zij blijft Hem trouw.
Dát is de wijsheid van Maria …
ook wanneer woorden opraken en je het leven niet snapt,
kun je veel betekenen.
Juist op die momenten is trouw en vriendschap onmisbaar.

Wanneer Jezus uit de dood is opgestaan
en de leerlingen niet weten hoe het verder moet,
dan houden zij elkaar vast.
En Maria is hun midden.
Vanaf het begin heeft zij als het ware
de leerlingen van Jezus op haar schoot genomen.
Om met hen te bidden, om haar geloof te delen,
om te troosten, te bemoedigen,
om vreugde en hoop te schenken.

Wat is het mooi dat wij haar vieren als de zetel der wijsheid.
Een levenswijze moeder,
die ons leert vertrouwen op haar kind.
Laten wij voor haar buigen,
net zoals die Wijzen uit het Oosten.
Dan zal Maria ook onze woorden bewaren in haar hart.

Amen!

Voorbede:

Pr. Wie wijs is, zoekt naar Jezus, laten wij daarom bidden:

Le. Heer, maak ons open en geïnteresseerd,
 zoals de Koningin van Sheba.
 Dat wij uw wijsheid erkennen
 die zich openbaart in verstandige mensen.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons sterk genoeg
 om zoals de Wijzen uit het Oosten,
 open te staan voor uw Licht
 dat schijnt voorbij de grenzen die wij trekken.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons eerbiedig genoeg,
 om net zoals Maria
 onze roeping te aanvaarden
 en dienstbaar te worden aan uw wil.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)      
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
 de Zetel der Wijsheid.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey