Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
6 september 2018
 
 

Op 6 september verzorgt de parochie Koningsbosch de Mis bij de kapel van Schilberg. Het thema van de preek luidt "Troosteres der bedroefden".

Begroeting en inleiding:

Wij zijn hier gekomen:
+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

Welkom medeparochianen uit Koningsbosch
en u allen, die hier gekomen bent.

Onlangs vertelde een oudere parochiaan,
hoe fijn zij het vindt om haar verjaardag te vieren.
Niet vanwege de cadeaus,
ook niet vanwege de aandacht.
Maar wel omdat heel het gezin op die dag bijeen komt.
Dat is het grootste cadeau:
al haar dierbaren bij elkaar te zien.

Deze week viert ook Maria haar verjaardag.
Op 8 september is het feest van Maria Geboorte.
En ieder jaar weer brengt dat mensen naar hier,
om elkaar te ontmoeten rond het verjaardagsfeest van Maria.
Dat is het mooiste geschenk,
zoveel mensen uit verschillende parochies
en verschillende culturen,
samen één in geloof.


Schriftlezingen:

Jesaja (40, 1-8)
Heilig Evangelie volgens Lucas (2, 22-35)


Verkondiging (preek):

In onze streek wonen nogal wat mensen met een Poolse achtergrond.
Ze zijn daar zelf geboren, of hebben Poolse ouders of grootouders.

Soms zie je die afkomst terug in hun woning.
Dan hangt ergens een foto van Karol Wojtyla,
de Poolse Paus Johannes Paulus de Tweede.

En vaak ook een schilderij van de Zwarte Madonna,
de Moeder van Polen,
die in Czestochowa wordt vereerd.
De ikoon heeft een lange geschiedenis.
Geschilderd in de vijfde eeuw in Byzantium, kwam de ikoon terecht in Polen.
De ikoon heeft een gouden glans,
maar ook de donkere kleur die verteld over de ouderdom.
Wanneer je goed kijkt naar de Zwarte Madonna,
dan is Maria gewond geraakt.
Over haar gezocht loopt een litteken.
Tijdens een van de vele perioden van overheersing,
werd in de Middeleeuwen de icoon op de grond gesmeten
en er werd met een zwaard op gehakt.

Het is bijzonder dat men deze beschadiging niet heeft gerepareerd.
Maria draagt symbolisch het lijden van het volk,
de littekens die mensen op hun levensweg oplopen.
Ook zij had krassen op haar ziel
en tranen in haar ogen.
Maria komt niet stralend uit de schoonheidssalon,
zij is getekend door het leven.

En juist dát maakt Maria zo vetrouwd.
Je kunt bij haar terecht met alle pijn die een mens ervaart.

Met de zorg om mensen die je lief zijn
en de pijn die je voelt
wanneer een dierbare moet lijden.
Het is een deel van de roeping van Maria,  om ons daarin nabij te zijn.

Dat hoorden wij vandaag in het Evangelie.
Wanneer Jezus in de Tempel wordt opgedragen, dan juicht de oude Simeon.
Hij ziet toekomst in dit Kind.
Hij ziet zijn dromen waarheid worden.
Dit Kind is gekomen tot redding van velen, tot opstanding van zijn volk.
Maar dan kijkt Simeon naar Maria
en de toon van zijn woorden verandert:
“Door jouw ziel zal een zwaard gaan!”

Maria zal de pijn moeten voelen, die heel wat ouders ervaren,
wanneer ze zorg of verdriet hebben om hun kinderen.
Zij kent de pijn van de dwaze moeders in Argentinië,
die hun kinderen zijn kwijtgeraakt.
Maria kent de pijn van de grootouders,
die hun kleinkinderen niet meer mogen zien na een echtcheiding.
Zij weet dat een mensenhart soms doorboord wordt,
juist omdat je liefde voor een ander zo groot kan zijn.

Je mag je hart bij haar uitstorten,
maar Maria wil ook ons hart vullen.
Want zij vertelt ons steeds weer over Jezus,
die kwam om onze lasten te helpen dragen.

“Kom allen tot Mij”,
zou Hij zeggen,  
“ook wanneer je belast en beladen bent,
ik zal vrede geven aan je gekwetste ziel.”

Maria bezit de gave om te troosten1
Zoals Jesaja ons toeriep in de eerste lezing:
“Troost, troost toch mijn volk, want voorbij de donkerte is er licht,
voorbij de ballingschap zul je thuiskomen.”
Maria heeft dat zelf ervaren.
Haar ziel werd doorboord, het leven heeft haar getekend.
Maar zij heeft God nooit losgelaten … en God heeft háár nooit losgelaten.

Wanneer het soms moeilijk lijkt om God te vinden in je leven,
wanneer het leven oneerlijk lijkt
en zoveel pijn doet dat de hemel voor je ogen dichtgaat,
houd je dan maar vast aan de hand van Maria.
Zij kent je pijn, zij deelt je verdriet en biedt troost.
De kerk gaf haar de koosnaam “Troosteres van de bedroefden”.
Wanneer je eigen geloof opraakt, dan wijst háár geloof je de weg.
Zoals een moeder die haar leven geeft voor haar kinderen,
zó wil Maria de moeder zijn van allen die in Jezus geloven.

De ikoon van de Zwarte Madonna verbeeldt dat prachtig:
een hemelse vrouw, met een litteken in haar gezicht.
Precies op de plek waar je een titteken niet kunt verbergen.
Wie kijkt in haar ogen, ziet begrip en zal troost vinden.

De Poolse Paus Johannes Paulus hield veel van Maria
en wijdde aan haar een dankgebed:

God, Vader almachtig,
laat al uw kinderen begrijpen,
dat zij op de weg naar U,
worden vergezeld door de heilige maagd Maria,
beeld van de zuivere liefde,
door U gekozen tot moeder van Christus en tot moeder van de kerk.

Amen!


Voorbede:

Pr. Keren wij ons hart tot God en bidden wij:

Le. Schenk ons het geloof van Maria,
 die Jezus trouw bleef
 bij alle licht en donkerte op haar levensweg.  
 Laat ons bidden …

Le. Schenk ons de kracht van Maria,
 waardoor zij de Troosteres van de bedroefden
 is geworden.      
 Laat ons bidden …

Le. Schenk ons de vreugde van Maria,
 die met een lofzang antwoordde
 op haar roeping.     
 Laat ons bidden …

Le. Schenk ons de trouw van Maria,
 die onvoorwaardelijk lief heeft gehad
 en ons nog steeds liefdevol bijstaat.  
 Laat ons bidden …

Pr. In een moment van stilte, leggen wij ons lief en leed
 in de handen van God (…)

 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering (…)
 Laat ons bidden …

Pr. God, zegen de kerk,
 dat zij aan de Hand van Maria
 als een moeder waakt
 over het levensgeluk van al uw kinderen.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey