Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
5 september 2018
 
 

Op 5 september verzorgt de parochie Maria Hoop de Mis bij de kapel van Schilberg. Het thema van de preek luidt "Maria rijmt op Hanna".

Inleiding:

Er bestaat een prachtig lied over vrouwen uit de Bijbel,
waarin de volgende woorden klinken:

“Er is een lijn van vrouwen,
van Eva af een lijn,
wier rol in de geschiedenis
alleen Gods werk kan zijn”.

Tijdens het octaaf vieren wie de bijzondere plaats
die Maria heeft in het Verhaal van God.
Zij staat in die lange lijn van vrouwen,
die Gods werk hebben gedaan
als een lichtend voorbeeld in de geschiedenis.

Schriftlezingen:

Eerste boek Samuël 2, 1-10
Evangelie volgens Lucas 1, 46-55

Verkondiging (preek):

Onlangs kwam een parochiaan naar mij toe en stelde een vraag:
“Pastoor, wie is de moeder van Samuël?”

Ik was blij verrast,
want zo vaak gebeurt het niet dat iemand een vraag over de Bijbel stelt.
Ik verheugde me al op een gesprek over de profeet Samuël
en over zijn bijzondere moeder.
Maar toen ik antwoordde dat de moeder van Samuël “Hanna” heet,
was het gesprek ineens afgelopen.
“Bedankt” zei de mevrouw, “dan kan ik verder met de puzzel!”

Blijkbaar was het een vraag uit een kruiswoordpuzzel.
De mevrouw was weg, eer ik meer kon vertellen over Hanna.
Maar u komt er vanavond niet zo gemakkelijk van af.
Ik wil u graag meer vertellen over Hanna.

Want wanneer wij kijken naar Maria,
dan weten we eigenlijk niet zo heel veel over haar.
De Bijbel is spaarzaam met het vertellen over Maria.
Een meisje uit Nazareth, geroepen om moeder van Jezus te worden.
We komen haar tegen,
bij de geboorte van Jezus, in de tempel,
bij zijn eerste wonder, onder het kruis en bij het graf.
Haar leven heeft ook iets van een puzzel.
Wat gaat er om in Maria? Ze spreekt zelden, maar dan wel krachtig.
Waar heeft zij de grote woorden vandaan,
die klinken in het Magnificat, in haar lofzang?
Hoe kan een jonge vrouw uit een kleine gemeenschap, zulke krachtige taal vinden,
over rijken die hun troon moeten overdragen aan de armen
en over God die de machtigen niet naar de ogen ziet,
maar de kleinen verheft?
Waar heeft zij dat toch vandaan?

Welnu … Maria leent haar woorden grotendeels van Hanna,
een andere sterke vrouw uit de Bijbel.
Wij komen Hanna tegen in het Oude Testament.
Zij verlangt naar een kind en smeekt God om een zoon.
Wanneer zij in verwachting raakt, belooft zij om haar kind
in de dienst van God op te voeden.
Zij noemt hem “Samuël”, wat betekent “God heeft verhoord”.
Hanna beseft dat haar kind niet haar eigendom is,
maar een geschenk uit de hemel,
een gave van God.
Zoals ieder kind ten diepste een geschenk is en nooit een bezit.

Wanneer Hanna haar kind naar de Tempel brengt,
dan klinkt háár loflied.
Over een nieuwe wereld,
waar ieder mens kind van God kan zijn,
waar macht en hoogmoed niet tellen,
maar waar God het laatste woord heeft.
Een lied over God die bevrijding schenkt.

Eeuwen later is er opnieuw een vrouw die een kind verwacht.
Ook zij weet dat haar kind een geschenk uit de hemel is.
Haar kind zal “Jezus” heten,
dat betekent “De Redder”.
Wanneer Maria in verwachting is, zingt ook zij een lied
over God die bevrijding schenkt.
Zij heeft het zelf ervaren.
God koos een eenvoudig meisje voor zijn grootste plan.
God maakt kleine mensen groot,
Hij verheft de eenvoudigen en vernedert de hoogmoedigen.
“Magnificat”, roept Maria, het is magnifiek!

Niet alleen de namen van Hanna en Maria rijmen op elkaar,
ook hun lofliederen klinken als één melodie.
Een uitnodiging om in te stemmen
en te geloven in een betere wereld,
waar kinderen als een geschenk worden aanvaard,
nooit als bezit.
Waar de kinderen hier alle kansen wordt geboden,
zonder de kinderen elders te vergeten.
Waar de discussies over vluchtelingen
nooit over de rug van kinderen wordt uitgevochten,
die dagelijks omkomen omdat zij niet welkom zijn in deze wereld.

Hanna en Maria leren ons geloven,
dat God aan de kant van de kleinste mensen staat.
Je kunt God niet kopen met rijkdom of bezit.
Maar je zult God vinden,
wanneer je recht doet aan de armen en deelt van je overvloed.

De wereld lijkt soms zo ingewikkeld
en veranderingen haast onmogelijk.
Maar wanneer je het voorbeeld van Hanna en Maria volgt,
dan sta je niet alleen.
Want zoveel vrouwen en mannen deelden en delen dezelfde hoop.
Zij dragen hoop door alle tijden en over heel de wereld.

Zing mee het lied van Hanna,
haar woorden vol van kracht.
En het hoge lied van Maria,
die Gods Woord ter wereld bracht.

Er is een stoet van mensen,
een onafgebroken lijn,
wier rol in de geschiedenis
alleen Gods werk kan zijn.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij op voorspraak van Maria, Moeder van de Heilige Hoop:

Le. Om een hoopvolle kijk op deze wereld,
 dat wij niet wegzinken in doemdenken,
 maar dichtbij bouwen aan vrede
 en rechtvaardigheid.   
 Laat ons bidden …

Le. Om een hoopvol kerk-zijn,
 dat wij niet achterom blijven kijken en verzuren,
 maar getuigen van het prachtige geloof
 dat ons werd toevertrouwd.
 Laat ons bidden …

Le. Om een hoopvolle toekomst
 voor kinderen en jongeren,
 dat zij de uitdaging aanvaarden
 om met hun leven iets moois toe te voegen aan Gods Verhaal.
 Laat ons bidden …

Pr. In een moment van stilte, leggen wij ons lief en leed
 in de handen van God (…)
 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
 de Moeder van de Heilige Hoop.
 Amen. 

        
 
 
2021 Parochie Pey