Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Negenentwintigste zondag door het jaar (B)
17 en 18 oktober 2009
 
 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus:

Jakobus en Johannes, de zonen van ZebedeŁs, kwamen bij Jezus en zeiden:
"Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen."
Hij vroeg hun: "Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?"
Ze zeiden: "Wanneer u heerst in uw glorie,
laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links."
Maar Jezus zei tegen hen:
"Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken
of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?" 
"Ja, dat kunnen wij" antwoordden ze.
Toen zei Jezus tegen hen:
"Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken
en de doop ondergaan die ik zal ondergaan,
maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen,
die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd."
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes.
Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen:
"Jullie weten dat de volken onderdrukt worden
door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.
Zo mag het bij jullie niet gaan.
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen."

Verkondiging (preek):

Wanneer het koningshuis een mededeling doet,
dan gaat dat meestal via een voorlichter.
En zou je de koningin willen spreken, dat gaan dat niet zomaar.
Je kunt hoogstens een brief schrijven,
die een medewerker misschien aan haar voorlegt.
Alleen bij hoge uitzondering stuurt die medewerker dan een uitnodiging voor een gesprek.
Zo staan er telkens medewerkers tussen de koningin en het volk.

In oude culturen gold dat misschien nůg sterker.
Wanneer de Farao of een Koning zitting hielden,
dan stonden er links en rechts naast de troon adviseurs.
Hoge ambtenaren, die een verzoekschrift aanpakten en erover spraken met de vorst,
om vervolgens tegen het volk te antwoorden, namens de koning.
Zoín adviseur had een hoge functie, met veel invloed en macht.

En precies dat staat ook twee leerlingen van Jezus voor ogen.
We hoorden dat in het Evangelie van zojuist.
Jakobus en Johannes hebben gehoord hoe Jezus spreekt over een koninkrijk.
Daarom zijn zij er als de kippen bij en solliciteren naar de hoogste baan
in dat koninkrijk.
Ze willen links en rechts van Jezus zitten,
wanneer zijn heerlijkheid gekomen is.

In het antwoord dat Jezus geeft, klinkt teleurstelling door.
Jakobus en Johannes hebben het nog steeds niet begrepen.
Zij hebben een verkeerd beeld van Jezus.
Ze verwachten dat hij op een dag op een gouden troon zal zitten,
om hoog verheven de scepter te zwaaien.
En dan willen zij delen in zijn macht, als zijn belangrijkste leerlingen.
Daar wordt Jezus ťcht bedroefd van.
Hebben zijn leerlingen nog zo weinig begrepen van zijn Boodschap?
Links of rechts van Jezus staan,
dat houdt immers heel iets anders in, dan geŽerd en geprezen worden.
Het is lang niet altijd een erebaantje.
Het verheft je niet boven het alledaagse leven, in tegendeel.

Naast Jezus staan, dat betekent:
je arm om een schouder leggen en troosten,
kiezen voor zwakke mensen in je omgeving,
omkijken naar wie niemand anders omziet.

Wie naast Jezus staat, zal zeker niet altijd geprezen worden.
Soms zullen mensen zeggen dat je gek bent
of misbruik maken van je goedheid.
Jezus wijst ons niet de gemakkelijkste weg.

Wil je links of rechts van Jezus staan, dan moet je niet jezelf verheffen.
Je moet door je knieŽn om een ander op te rapen.
Dat is de enige manier om promotie te maken in het Koninkrijk van Jezus.
Wie groot wil zijn in Gods ogen, die mag zijn medemens niet uit het oog verliezen.
Wie zichzelf wil vinden, mag niet vergeten om anderen te zoeken.

Vandaag, op Wereldmissiedag, is het goed om daar bij stil te staan.
Want vaak worden we opgejut, om boven anderen uit te steken.
Om beter, sterker, rijker te zijn dan een ander.
Maar wie de Weg van Jezus volgt, heeft dat niet nodig.
Hij wil ons bevrijden van het verlangen naar macht,
waardoor mensen elkaar stuk maken.

Macht maakt relaties en verhoudingen stuk; dat hoorde we in het Evangelie.
Wanneer de andere apostelen horen wat Jakobus en Johannes gevraagd hebben,
dan breekt even de eenheid.
Het verlangen naar macht brengt verdeeldheid.
Dat is zo in een relatie, in een vereniging, maar ook wereldwijd.
Jezus leert ons juist om naast elkaar te staan.
Heel wat mensen zijn ons daarin voorgegaan.
Denk maar aan Moeder Teresa, die zichzelf ďMissionaris van naastenliefdeĒ noemde.
Zij zocht naar mensen,
om voor hen een Boodschap van God te zijn.

Door haar aandacht voor kwetsbare mensen,
 vertelde zij de wereld over de onmenselijkheid van armoede.
Door haar nabijheid en troost,
 vertelde zij de armen, dat God hen niet is vergeten.
Door haar gebed,
 vertelde zij God over de vragen en zorgen van mensen.

Moeder Teresa werd een levende boodschap van Jezus.
Zij stond werkelijk naast Jezus, door naast haar kleinste medemens te staan.
En eigenlijk is dat de opdracht van iedere christen.
Ook wij zijn geroepen om Missionaris van naastenliefde te zijn!

Misschien kunnen de volgende woorden van Moeder Teresa
dan ook onze woorden zijn:

Heer, wilt U mijn handen, opdat ik ze uitstrek naar mensen die mij nodig hebben?
Vandaag geef ik U mijn handen!
 
Heer, wilt U mijn voeten, opdat ik hen bezoek die een vriend nodig hebben?
Vandaag geef ik U mijn voeten!

Heer, wilt U mijn stem,
opdat ik woorden van liefde spreek tegen ieder die dat nodig heeft?
Vandaag geef ik U mijn stem!

Heer, wilt U mijn hart, opdat ik deze dag besteed om goed te doen?
Vandaag geef ik U mijn hart!

Amen!


 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey