Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Twintigste zondag door het jaar B
18 en 19 augustus 2018
 
 

De preek van dit weekend sluit aan bij de Eerste Lezing: "De wijsheid heeft zich een huis gebouwd".

Inleiding:

Welkom in dit Huis vol wijsheid,
waar Gods Woord klinkt en zijn Naam hooggehouden wordt.
Vrede zij met u allen.

Wilt u plaatsnemen.
Vandaag spreekt een bijzondere stem in de Eerste Lezing.
Het is de Wijsheid, die het Woord tot ons richt
en ons uitnodigt om ons te voeden met kennis en inzicht..
Laten wij die uitnodiging aannemen,
want in een wereld vol dwaasheid, is wijsheid een kostbaar geschenk.
Wie wijs is, kent ook zijn eigen dwaasheid,
keren wij ons daarom tot God en bidden wij om ontferming.


Schriftlezingen:

Spreuken 9, 1-6
Evangelie volgens Johannes 6, 51-58


Verkondiging (preek):

Wanneer iemand een eigen huis bouwt,
dan zie je daarin vaak terug wat diegene belangrijk en wenselijk vindt.
Het huis wordt bijvoorbeeld gebouwd in het buitengebied,
vanwege de rust en de natuur.
Of vlakbij het centrum, vanwege het gemak van winkels naast de deur.
Een huis kan groot zijn, met ruimte voor ieder gezinslid
en voor het beoefenen van hobby’s.
Of juist klein en praktisch, met het oog op de oude dag.
Wie zélf een huis bouwt, metselt ook met ideeën, dromen en toekomstgedachten.

In de Eerste Lezing werd ook een huis gebouwd.
Niet door mensen, maar door de Wijsheid.
Het is dan ook geen huis van stenen,
maar een huis van leven, denken en handelen.
In de Bijbel wordt regelmatig over wijsheid gesproken, als een kostbaar goed.
Wijze mensen hebben inzicht en zien het verschil
tussen waarheid on onwaarachtigheid.
Bijbelse wijsheid is nooit abstract, maar juist concreet, uit het leven gegrepen.
Het gaat over leven en samenleven.
Hoe je handelt, bepaalt de wijsheid van de gedachten en ideeën.
Mooie praatjes maken nog geen wijs mens van je.
Echte Wijsheid is de stem waarmee God ons tot het beste roept,
ons vermaant en tot inzicht brengt.

“De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd”.
Zó begon de Eerste Lezing.
Het blijkt een bijzonder bouwwerk te zijn, met maar liefst zeven zuilen.
Die zeven zuilen verwijzen naar de zeven dagen van de Schepping
en naar het ritme van de zeven dagen van de week.
Zes dagen zijn er om te werken
en één dag om te rusten, om je te bezinnen, om tot jezelf en bij God te komen.

Het was een uitzonderlijke wijsheid van het Joodse Volk,
dat zij in de oudheid al een rustdag hadden.
Andere volkeren werkten en leefden door, van dag tot dag.
Zonder Heilige Dag wordt het leven al snel een sleur,
een uitputtende tocht zonder rustmomenten.

De Wijsheid heeft zich een Huis gebouwd met zeven zuilen.
Want wie wijs is,
bewoont deze wereld als een Huis waaraan je moet werken,
maar ook als een Huis waarin je kunt rusten, danken en genieten.
In onze tijd vergeten wij nogal eens de wijsheid van die zeven zuilen
waarop onze wereld rust.
We gaan maar door.
Zelfs op zondag zijn winkels open
en staan mensen in de rij voor de kassa.
Zó maak je van de wereld één groot warenhuis.
En de dwaasheid slaat toe.
Want er wordt ons aangepraat dat we rijk zijn met een economie,
die iedere dag opnieuw ons leven stuurt.
Ooit zullen we hopelijk weer beseffen, hoe wijs het is om samen te rusten.
Om iedere week één dag op adem te komen.
even niet kopen, maar danken voor wat je al hébt.

“De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd”.
De Bijbel beschrijft een gastvrije plek,
waar je gevoed wordt met kennis en liefde.
In het Huis van de Wijsheid smaakt het leven puur
en wordt er gedeeld.
Later zal Jezus ons uitnodigen aan zijn Tafel,
in het Hemels Huis van Wijsheid.
Waar brood is dat leven geeft.
Waar de hemel de aarde voedt.

“De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd”.
Je hoeft geen toelatingsexamen te doen om binnen te komen.
Ook dat hoorden wij in de Eerste Lezing:
“Wie onervaren is, kome hierheen,
wie geen inzicht heeft,
laat hem tot bezinning komen.
Kom en eet van mijn brood,
drink van de wijn,
laat uw onnozelheid varen en u zult leven!”

Misschien is dat juist de plek die de kerk in onze samenleving in kan nemen.
Door Huizen van wijsheid te bouwen
in onze samenleving.
Plekken van bezinning,
waar mensen inzicht verwerven
in wat goed en waarachtig is.
Waar brood gedeeld wordt met ieder die verlangt naar Gods Wijsheid.
Een Huis waar vreemden samen aan tafel gaan,
waar niet telt waar je vandaan komt,
of hoeveel je verdient,
maar waar allen leerling zijn,
op zoek naar méér dan wat de consumptiemaatschappij ons te bieden heeft!

Een Huis, zoals een lied het prachtig beschrijft:

“Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnengaan,
om recht voor God te staan.”

Amen!


Voorbede:

Pr. Heer, voed ons met uw Wijsheid, opdat wij leven:

Le. Bevrijd ons van de dwaasheid van onze tijd.
 Dat wij ons niet verslikken
 in het verlangen naar steeds meer bezit,
 maar ons voeden met tevredenheid.
 Laat ons bidden …

Le. Open ons voor de Wijsheid van de Bijbel.
 Dat wij evenwicht vinden
 tussen werken en rusten,
 tussen nemen en geven.
 Laat ons bidden …

Le. Leer ons de Wijsheid van Jezus.
 Dat wij zijn Brood oprecht ontvangen
 en ons voeden met liefde,
 hoop en geloof.
 Laat ons bidden …

Pr. Parochie-intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Heer,
 maak van ons wijze mensen,
 in de Geest van Jezus,
 uw Zoon en onze Heer. 
 Amen.
 

        
 
 
2021 Parochie Pey