Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria tenhemelopneming
11 en 12 augustus 2018
 
 

Dit weekend vieren wij Maria Tenhemelopneming.

Verkondiging (preek):

Wanneer je onderweg bent met een navigatiesysteem,
dan wordt je steeds weer de weg gewezen.
“Over honderd meter rechtsaf”.
Of: “Rechtdoor op de rotonde, tweede afslag”.
Het blijft wonderlijk, hoe zo’n TomTom je de weg kan wijzen,
van deur tot deur.
Maar je moet wel oppassen,
zelf letten op het verkeer,
rekening houden met werkzaamheden aan de weg.
Uiteindelijk klinkt dan het bericht:
“Bestemming bereikt!”

Dat is ook de boodschap van dit feest:
“Bestemming bereikt!”
Want Maria is aangekomen, zij heeft haar bestemming gevonden,
Maria werd ten hemel opgenomen.

Haar reis begon in Nazareth,
de plaats waar zij opgroeide.
Daar krijgt haar leven een nieuwe wending,
wanneer God haar roept om moeder te worden van Jezus.
Maria kan op dat moment niet overzien, waarheen haar weg zal leiden.
Maar ze vertrouwt God op zijn Woord
en legt haar handen in die van de Eeuwige.
Zij laat zich leiden.
De engel programmeert de TomTom van haar leven
en de reis kan beginnen.

Maria maakt meteen vaart.
De Bijbel zegt dat zij met spoed reist naar het bergland,
naar haar nicht Elisabeth die al zes maanden zwanger is.
Maria komt aan met een lied op haar lippen.
Wij hoorden het in het Evangelie.
Zij zingt over de wereld van God,
waarin kleine mensen gezien worden
en machtigen een stap terug moeten zetten.
Het Kind in haar schoot hoort haar lied en zal het later met de wereld delen.

Maria biedt kraamhulp bij haar nicht
en reist dan weer terug naar Nazareth.
Haar eigen bevalling zal heel anders verlopen.
Hoogzwanger moet Maria opnieuw op reis, naar Bethlehem.
Daar zijn geen zachte vrouwenhanden om haar te helpen,
geen warme kamer, geen vertrouwde omgeving.
Maar een stal, Jozef en wat herders.

En opnieuw stuurt de TomTom van God haar op weg,
als vluchtelingengezin naar Egypte.
Wie naar God reist, weet niet langs welke vreemde wegen die reis zal verlopen!

Maria zal dat keer op keer ervaren.
Wanneer Jezus zijn eigen weg vindt, dan wordt zijn leven de route die zij volgt.
Maria ziet Jezus wonderen verrichten.
Haar Zoon trekt als een magneet mensen naar zich toe,
zij kijken naar Jezus met hoop in hun ogen.
Maar Maria moet ook gezien hebben hoe vals anderen naar Jezus hebben gekeken.
De leiders van het volk, de machtigen en de rijken,
werken Hem tegen waar ze maar kunnen.

Maria hoort hoe Jezus spreekt over zijn bestemming.
Over dood en leven, over kruis en verrijzenis.
Met angst in het hart volgt zij Hem.
Maria blijft Jezus nabij, tot onder het kruis.
Zij is bij degenen die Hem zien als de verrezen Heer.
En zij is bij de apostelen,
terwijl zij wachten op de Geest van Pinksteren.

Dat is de laatste keer dat de Bijbel over Maria vertelt.
Hoe haar verdere weg is verlopen, vertelt het Boek van ons geloof niet.
Maar het feest dat wij vandaag vieren, vertelt over het geloof van de kerk:
dat Maria uiteindelijk haar bestemming heeft gevonden.
Dat haar leven een weg naar Jezus is gebleven.
Voorgoed thuis, ten hemel opgenomen.

Maria is niet de weg die wij volgen.
Maria is een reisgenoot op de weg naar het Koninkrijk van Jezus.
Zij leert ons om van het leven antwoord te maken op de roepstem van God.
Om met spoed te reizen wanneer onze hulp nodig is.
Om trouw te zijn in elkaars momenten van succes,
maar ook in uren van teleurstelling en verdriet.
Maria leert ons om te reizen met een doel voor ogen!
Dát maakt heel de levenstocht anders.

God riep haar tot het beste.
En Maria liet zich leiden door haar liefde voor Jezus.
Dat maakte haar sterk en hield haar gaande.
Want wie leeft in het spoor van Jezus,
die wordt een zegen voor anderen,
met de eeuwigheid als bestemming.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey