Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zeventiende zondag door het jaar B
28 en 29 juli 2018
 
 

Schriftlezingen:

Tweede Boek der Koningen 4, 42-44
Evangelie volgens Johannes 6, 1-15


Verkondiging (preek):

Door wie laten wij ons leiden?
Op die vraag zijn heel verschillende antwoorden mogelijk.

Heel wat mensen laten zich leiden
door degenen die het voor het zeggen hebben in onze wereld.
Door regeringsleiders, succesvolle zakenmensen,
gevierde sporters of populaire artiesten.

Je kunt je laten leiden door voorbeelden uit het verleden.
De mensen die wereldgeschiedenis hebben geschreven,

Je kunt je laten leiden door je eigen dromen,
óf door je eigen belang.
Door je betrokkenheid bij anderen
of juist door je ambitie om zélf carrière te maken.

Het is goed om stil te staan bij de vraag wie je inspireert, door wie je geleid wordt.
Een bijzonder antwoord geeft aartsbisschop Tutu uit Zuid Afrika.
Hij wordt wereldwijd gewaardeerd, als een wijs en goed mens.
En toch richt hij nooit de aandacht op zichzelf.
Bisschop Tutu laat zich leiden door kinderen en jongeren!
Zij inspireren hem keer op keer.
Zij geven hem hoop op een betere wereld.

Bisschop Tutu is nauw betrokken bij de Kindervredesprijs,
die sinds 2005 jaarlijks wordt uitgereikt
aan jonge mensen die een inspirerend voorbeeld zijn.
Bisschop Tutu is trots op de winnaars van de kindervredesprijs,
bijzondere meisjes en jongens uit heel de wereld.

Zoals Nkosi Johnson,
die aan aids leed en intussen is overleden.
Dit jongetje vertelde zijn verhaal telkens weer,
om hoop te geven aan aidspatiënten,
om mensen voor te lichten
en om vooroordelen weg te nemen.
Iemand die aids heeft moet je niet buitensluiten,
maar met extra liefde omringen,
dat was zijn boodschap.
Zelfs regeringsleiders raakten onder de indruk van dit bijzondere jongetje.

In India ontving Om Prakasj de Kindervredesprijs.
Op heel jonge leeftijd moest hij voor een hongerloon werken.
Wanneer een organisatie hem uit die ellende bevrijdt,
dan wijdt het intelligente jongetje zijn leven
aan het helpen van andere slachtoffertjes.
Hij zorgt ervoor dat 500 kinderen een geboortecertificaat krijgen,
waardoor ze geregistreerd worden, rechten krijgen
en minder gevaar lopen om in de kinderarbeid terecht te komen.

In Rio de Janeiro leeft Mayra Avellar Neves.
Als jong meisje ziet ze het geweld in de sloppenwijken.
Drugsbendes en politie vechten op straat
en veel kinderen zijn het slachtoffer.
Mayra organiseert een protestmars.
Kinderen lopen met spandoeken door het gevaarlijke gebied.
En het werkt, zodat meer protestmarsen volgen.
Het geweld wordt veel minder.
Scholen gaan weer open, kinderen ontvangen hulp van de overheid.

Zomaar drie voorbeelden van winnaars van de Kindervredesprijs.
Jonge mensen die niet alleen praten over een betere wereld,
maar die geloven dat het anders kán en beginnen met het anders te dóen.
Voorbeelden van kinderen en jongeren, die hoop in de wereld dragen.

Ook Jezus had oog voor de oprechtheid van jonge mensen.
Wanneer zijn apostelen de vraag stellen, wie van hen het belangrijkste is,
dan plaatst Jezus een kind in hun midden:
“Wie niet wordt als een kind, zal het koninkrijk van God nooit bereiken!”

En ook in het Evangelie van vandaag is een jongere,  die de omkeer brengt.
Een grote menigte volgt Jezus,
ze hongeren naar goede woorden en hoopvolle boodschap.
Maar niet alleen de geest moet gevoed worden, ook het lichaam.
De mensen krijgen honger.
De apostelen willen hen wegsturen:
“Laat ze maar zelf naar eten zoeken, dat is niet ons probleem!”
Maar Jezus máákt het tot hún probleem!
“Geven jullie ze maar te eten!”
De apostelen hebben geen idee hoe dat moet.
Ze zien alleen het tekort, een onoplosbaar probleem.
Maar dan verandert het verhaal.
Een jongetje komt naar voren, met vijf broodjes en twee vissen.
Hij houdt dat beetje eten niet achter, maar legt het in de Handen van Jezus.
En dat goede begin blijkt genoeg te zijn.
Er wordt gedeeld en uit een situatie van armoede groeit overvloed.

Jezus  verricht een wonder, vanuit het onbevangen gebaar van een kind.
Bisschop Tutu herkent dat ook in onze tijd.
Laat je leiden door de oprechtheid en goedheid van jonge mensen.
Dat is zijn raad.
Of zoals hij regelmatig zegt:
“Hey oudjes, luister naar de kinderen …
en kom in beweging!”

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey