Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Veertiende Zondag door het jaar B
7 en 8 juli 2018
 
 

Schriftlezingen:

Ezechiël 2, 2-5
Evangelie volgens Marcus 6, 1-6

Verkondiging (preek):

Wij hebben misschien wel geluk dat wij Jezus niet hebben gezien,
dat Hij niet hier en nu zichtbaar in ons midden loopt en spreekt.

Dat klinkt misschien vreemd.
Want ons gelovig leven is immers gericht op de ontmoeting met Jezus.
Zijn woorden houden ons gaande.
Zijn leven is ons voorbeeld.
Zijn liefde is onze kracht.
En wij geloven dat wij eens vanuit dit leven in zijn armen zullen vallen.

En tóch hebben wij ergens een voordeel
ten opzichte van de mensen die tweeduizend jaar geleden
rechtstreeks naar Hem konden kijken
en die zijn woorden uit zijn eigen mond hoorden.

De mensen in de synagoge van Nazareth beseften niet Wie Jezus was.
Zij zagen alleen de zoon van de timmerman en van Maria,
de jongen die in hun woonplaats was opgegroeid.
Wanneer Jezus spreekt in Gods Naam,
dan kunnen zij niet bevatten wat er gebeurt:
“Hoe kan een jong van hier zó spreken?”
Ze luisteren met hun oren dicht
en verstaan niet wat God hen wil zeggen.
Jezus ondergaat het lot van profeten,
die zelden geëerd worden in hun eigen stad
of in hun eigen tijd.

Daar ligt óns voordeel.
Wij luisteren naar diezelfde woorden,
maar met andere oren.
Het is ons gegeven om in Jezus te geloven,
vanuit het besef Wie Hij was … Wie Hij is.
Voor ons is Jezus niet de zoon van de timmerman,
maar de Zoon van God.
Zijn woorden zijn niet zomaar een preek,
maar Woorden van Eeuwig Leven.
Wij belijden dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven
en dat Hij opstond uit de dood,
om ons voorgoed nabij te zijn.

De mensen in Nazareth wisten dat allemaal nog niet.
Zij leefden in de kleine wereld van het hier en nu.
Je kunt het ze eigenlijk niet kwalijk nemen.
Want wellicht zouden wij precies hetzelfde reageren,
wanneer iemand uit ons midden op zou staan,
om woorden van God te spreken
en nieuwe wegen te wijzen.
Wij bidden wel om een antwoord van God,
maar verstaan lang niet altijd wat God te zeggen heeft.

Jezus kon in Nazareth niet veel doen.
Omdat zij niet in Hem geloofden,
kon Hij daar geen enkel wonder verrichten.
Jezus trok daarom verder,
naar andere plaatsen
en andere tijden.
Zo klinkt zijn Woord tot op vandaag, tot hier in ons midden.

Wij hebben het geluk, dat wij mogen luisteren
vanuit het geloof dat ons is overgeleverd.
Wij horen hoe God spreekt in zijn Stem.
Dat maakt álles anders.
Luister daarom met geloof naar Jezus.
Dan kan Hij wonderen verrichten.
Dan kan Hij je hart raken
en je geest verlichten.
Dan kan Hij de wereld omarmen,
door samen met jou, wonderen van naastenliefde te verrichten.

Maar leer ook van wat er gebeurde in de Synagoge van Nazareth.
Houd je oren open,
luister met je hart,
laat je raken door wat God hier en nu te zeggen heeft.
“Ik heb jou nodig”, zegt Hij,
door de mond van iemand die bang is, of eenzaam, of op de vlucht.
“Ik roep jou tot het beste”, zegt Hij,
door een vraag om nabijheid en betrokkenheid die op je afkomt.
God spreekt nog steeds tot ons,
in gewone alledaagse situaties.
Via de zoon van een timmerman,
of de dochter van een onderwijzer,
door de jongere die hier opgroeit
of het kind dat op de stranden van Zuid Europa aanspoelt.

Luister naar Jezus,
met oren die al tweeduizend jaar luisteren
en kunnen weten wie Hij is.

Luister naar je naaste,
met oren die willen geloven
dat Hij ons nog steeds toespreekt in zijn broeders en zusters van nu.

Voor wie Hem wil verstaan
en gelooft in wat Hij zegt,
zijn de wonderen de wereld nog niet uit.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey