Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Geboorte van de Heilige Johannes de Doper
23 en 24 juni 2018
 
 

In het weekend van 23 en 24 juni viert de kerk het Feest van de Geboorte van Johannes de Doper, precies een half jaar voor het Feest van de Geboorte van Jezus (Kerstmis).

Schriftlezingen:

Jesaja 49, 1-6
Lucas 1, 57-66.80

Verkondiging (preek):

Vanaf vandaag zullen de aspergevelden er weer anders uit gaan zien.
Op sommige plekken zag je het al eerder gebeuren,
maar vanaf 24 juni eindigt officieel het seizoen.
De keurige rechte rijen,
de zorgvuldig bijgehouden ruggen in het zand,
worden opengebroken door de aspergeplanten die gaan schieten,
waarna overal struiken tevoorschijn komen.
De wilde groene planten geven een heel ander beeld.
Maar het is wel nodig.
Want door die uitgeschoten aspergeplanten komt in de diepte nieuw leven,
de belofte van de oogst van het volgend jaar.

Het is bijzonder dat het aspergeseizoen ieder jaar weer
eindigt op het feest van Johannes de Doper.
Het lijkt niet logisch.
Want Johannes de Doper was nou geen culinair expert,
niet bepaald een lekkerbek.
De Bijbel vertelt dat hij leefde van sprinkhanen
die rondsprongen in de woestijn
en van de wilde honing die hij vond.

Maar wanneer je kijkt naar zo’n aspergeveld na het seizoen,
dan past dat beeld wél bij Johannes.
Een beetje wild.
Iemand die gebaande paden openbreekt,
die geen boodschap heeft aan keurige lijnen die mensen trekken.
Johannes breekt de wereld open.
Hij spreekt mensen tegen, wanneer hij onrecht ziet.
Hij schiet uit zijn slof, wanneer hij schijnheiligheid ontdekt.
Maar hij draagt ook het zaad van een nieuwe oogst in deze wereld.

Johannes bereid een nieuw seizoen voor, in Gods geschiedenis.
Heel zijn leven is gericht op Degene die komt … gericht op Jezus.

Vandaag vieren wij de geboorte van Johannes.
Een bijzonder kind komt ter wereld.
Dat blijkt al uit zijn naam.
Johannes betekent “God is genadig!”

Die naam is niet door mensen bedacht.
Wanneer zijn vader Zacharias dienst doet in de tempel,
dan verschijnt hem een engel van de Heer,
die aankondigt dat Zacharias vader zal worden
van een zoon die Johannes zal heten.

Hij kan het niet geloven.
U moet weten, Zacharias en zijn vrouw Elisabeth waren al op leeftijd
en kinderloos gebleven.
Daarom spreekt hij de engel tegen.

Maar wie God in de rede valt,
moet misschien eerst eens goed luisteren.
De engel raakt de mond van Zacharias aan.
Wanneer dat bij een profeet gebeurt, dan moet hij spreken.
Maar nu werkt het precies andersom.
Zacharias moet zwijgen, om te leren luisteren naar Gods plan.

Wanneer de kleine Johannes dat eindelijk ter wereld komt,
wordt hij opgedragen aan God.
De naam die Elisabeth voorstelt klinkt vreemd.
Johannes, zo heet toch niemand in de familie.
Geen vader, opa of oom.
Maar Zacharias bevestigt die naam en schijft op:
“Johannes zal hij heten”.
Zacharias heeft het begrepen.
De stille tijd heeft geholpen.
Zijn mond gaat open,
hij spreekt weer dezelfde taal als God.
En wat een mooie naam heeft God uitgekozen voor dit kind.
Johannes … God is genadig.

Later zal blijken waarom dit kind zo moet heten.
Johannes baant nieuwe wegen.
Hij bereidt de weg voor Wie na hem komt.
Hij verwacht en herkent Jezus.
Johannes wijst nooit op zichzelf, maar naar Gods toekomst.
God is genadig … goede genade … kijk en luister,
opdat het niet aan je voorbijgaat.

Met Johannes mogen wij in onze tijd wijzen op Jezus.
Nooit alsof Hij ons bezit is.
Maar altijd weer als het Licht dat God ons aanreikt,
in deze wereld vol goed en kwaad.

Het is de roeping van de kerk,
om net zoals Johannes nooit op onszelf te wijzen,
maar op Jezus,
die de reden is waarom wij kerk zijn.

Met Johannes mogen wij in deze tijd van ik-gerichtheid,
wijzen op de weg de wij samen moeten gaan,
naar een aandachtige samenleving
en een rechtvaardiger wereld.

Vandaag eindigt het aspergeseizoen.
We moeten weer een jaartje wachten op het witte goud.
Maar de struiken groeien boven de velden uit
en in de diepte groeit de belofte van een nieuwe oogst.

Net zoals Johannes,
die als een wilde struik groeit
in het verhaal van de Bijbel,
om ons te wijzen op het nieuwe leven dat groeit,
in de diepte,
in je hart,
in Jezus naar Wie wij uitzien.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey