Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Sacramentsdag
2 en 3 juni 2018
 
 

Vanwege de aansluitende processies was er een korte overweging

Begroeting en inleiding:

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

Jezus werd gebroken als het brood
om ons leven te helen.
Moge zijn vrede met u allen zijn.

Welkom in deze Viering op Sacramentsdag.

Voor buitenstaanders is het waarschijnlijk een vreemd feest.
Wij vieren dat Jezus in ons midden komt,
in brood dat wordt gebroken
en in een beker die wordt gedeeld.
Vergankelijk voedsel
om te spreken over een eeuwig verbond.

Maar dat is juist het mooie van dit feest.
Het Brood moet telkens weer gebroken worden.
Het Verbond moet iedere keer opnieuw
beaamd en ontvangen worden.

Want de Heer leeft
en gaat met ons mee.
Dat mogen wij juist vandaag vieren,
terwijl zijn woorden klinken:
“Blijf dit doen om Mij te gedenken!”

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit Exodus 24, 3-8
Evangelie volgens Marcus 14, 12-16.22-26


Korte verkondiging:

Wanneer je naar de winkel gaat,
dan kun je voor een paar euro een heel pak papier kopen.
Vijfhonderd vel voor drie á vier euro.
Wanneer je gaat omrekenen wat één vel papier kost,
dan is het bijna niets.
Nog geen cent per vel.

Maar wanneer op datzelfde vel papier
een persoonlijke boodschap is geschreven,
dan krijgt het een heel andere waarde.
De eerste liefdesbrief die iemand krijgt,
een tekening van een kind of kleinkind,
een dankwoord of woorden om je bemoedigen, dat maakt datzelfde vel papier zó bijzonder dat het vaak bewaard wordt.

Materieel gezien is het nog geen cent waard.
Maar voor degene die het begrijpt, is het oneindig kostbaar.

Wanneer wij ons geloof vieren,
dan hebben wij ook iets in onze handen
dat nauwelijks materiële waarde heeft.
Wat zou nou een hostie kosten?
Niet veel meer dan zo’n vel papier.

Maar het wordt kostbaar
wanneer aan dat stukje brood de Naam van Jezus wordt verbonden.

Dan spreekt zo’n klein stukje Brood
over zijn oneindige liefde.

Over Jezus die gebroken werd als het brood,
om ons leven te helen.
De Hostie is de liefdesbrief die God naar ons stuurt!
Want in Jezus omarmt Hij jou,
iedere keer opnieuw,
wanneer je hart en handen opent om Hem te ontvangen.
Om je geloof te bevestigen,
om je liefde te voeden,
of om je te troosten.

Het Brood dat gebroken wordt
is méér dan wat tarwebloem.
Het is één en al belofte.
Want zo gaat de Heer met ons mee,
door alle tijden heen.
Zo deelt Hij ons leven
en schenkt ons zijn kracht.

Materieel gezien ontvangen wij vrijwel niets.
Maar wie met geloof en liefde leert zien,
die ontvangt het kostbaarste geschenk.

Een liefdesbrief,
geschreven door God,
voor allen die in Jezus geloven.
Speciaal voor jou.

Amen!


Voorbede:

Pr. Laten wij nu God danken en samen bidden:

Le. Heer, U komt tot ons
 in het Brood van het altaar.
 Help ons om te begrijpen
 hoeveel liefde daaruit spreekt.   
 Laat ons (zingend) bidden …

Le. Heer, U zendt ons in deze wereld.
 om het brood met elkaar te delen.
 Help ons om in te zien
 hoe wij kunnen delen met wie tekort komen.. 
 Laat ons (zingend) bidden …

Le. Heer, geen goud of zilver kan U bevatten,
 maar wel het brood
 dat gebroken wordt in Jezus’ naam.
 Bevrijd ons van het verlangen naar bezit. 
 Laat ons (zingend) bidden …
  
Le. Heer, U gaf de kerk de opdracht
 om U te gedenken.
 Help ons om dat daadwerkelijk te doen,
 als getuigen van uw Liefde.   
 Laat ons (zingend) bidden …

Past.: Intenties (…)      
 Laat ons (zingend) bidden …

Past.: Zo bidden wij in de Naam  van Jezus,
 onze Heer en onze Broeder in tijd en eeuwigheid.
Allen: Amen.
 

        
 
 
2021 Parochie Pey