Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pinksteren
19 en 20 mei 2018
 
 

Schriftlezingen:

Handelingen van de Apostelen 2, 1-11
Evangelie volgens Johannes 20, 19-23

Verkondiging (preek):

Nog steeds worden originele partituren bewaard van de grote componisten.
Het zijn kostbare schatten,
die er heel verschillend uit kunnen zien.
De partituren van Mozart zien er meestal keurig uit,
neergeschreven alsof ze gedrukt zijn.
Terwijl bijvoorbeeld Beethoven vaak gestreept en gecorrigeerd heeft,
om het eindresultaat te bereiken.
Maar hoe een partituur er ook uitziet,
het blijft iets wonderlijks dat de menselijke geest iets totaal nieuws kan scheppen.
Een melodie die nooit eerder klonk.
Een toon die verrast.
Een klank die een nieuwe richting wijst.

We spreken dan van inspiratie.
Grote componisten en andere kunstenaars
hebben vaak een ingeving,
waardoor hun talent iets toe kan voegen aan deze wereld.
Een kunstwerk dat er niet eerder was
en dat vervolgens met komende generaties meegaat.

Dat woord “inspiratie” past ook bij het feest van Pinksteren.
Want wij herkennen daarin het woord “Spiritus”, dat “Geest” bestekent.
Inspirerende mensen
zijn bezielde mensen,
begeesterde mannen en vrouwen,
die met hun leven iets toevoegen aan onze geschiedenis.
Zonder hen zou de wereld een stuk armer zijn.

Dat geldt voor componisten en andere kunstenaars.
Maar dat geldt ook voor wereldverbeteraars,
voor bezielende leiders,
voor bezielde vredestichters.
Ook zij zijn geïnspireerd,
in hun levensverhaal klinkt iets nieuws en onvervangbaars door.

Wanneer in onze parochies jongeren worden voorbereid op het Vormsel,
dan horen zij over de Heilige Geest,
over het verhaal van Pinksteren.
Maar dat is vaak onverstaanbaar voor die jongeren.
De kracht van God.
De gaven van de Geest.
Daar kun je je maar moeilijk iets bij voorstellen.

Daarom komen in ons vormselproject inspirerende personen voor.
De vormelingen horen over Franciscus,
die in de tijd van kruistochten naar de Moslims ging
met een boodschap van vrede
en die in de Sultan een vriend vond.
Dát snappen de jongeren!
De Geest van God kun je herkennen
in mensen die vrede stichten
terwijl anderen elkaar bevechten.

De vormelingen horen over Laurentius,
die de armen en zieken van Rome naar de keizer bracht en zei:
“Dit zijn de schatten van de kerk!”
Dát verstaan de vormelingen.
De Geest van God kun je herkennen
in mensen die armen en zieken in het middelpunt zetten
en niet bezuinigen op liefdevolle zorg.

De vormelingen horen over Maximiliaan Kolbe,
die in het concentratiekamp de plaats innam van een ter dood veroordeelde.
Dát verhaal is de jongeren bijgebleven.
De Geest van God herken je in mensen
die uit liefde hun leven voor een ander geven.

De vormelingen horen Martin Luther King,
die zijn angst overwon
en zijn volk leerde dromen.
Dát maakte indruk
en de vormelingen begrepen het meteen:
De Geest van God tilt mensen boven zichzelf uit,
de Heilige Geest legt een droom in ons hart,
die sterker is dan alle kwade machten.

Op de laatste bladzijde van het Vormselproject staat een leeg vak,
met de woorden “Een bijzondere volgeling van Jezus”.
Daar kunnen de jongeren hun eigen foto plakken
en opschrijven wat zij zelf aan de wereld willen schenken.
Want iedere tijd
en iedere plaats
heeft geïnspireerde mensen nodig,
die hun talent gebruiken om het verhaal van God te vertellen.
De een op het wereldtoneel,
de ander in het klein,
maar allen onmisbaar.

De Apostelen, Maria en de anderen die op het Eerste Pinksterfeest waren,
geven ons vandaag het goede voorbeeld.
Zij zaten eerst verborgen, achter dichte deuren.
Maar toen de Geest van God waaide, werden zij ineens kerk.
Een geïnspireerde gemeenschap,
die de deuren opende
en de wereld verraste.
Ieder die eer oor voor had, kon hen verstaan.

Onze tijd heeft ook geïnspireerde mensen nodig,
die zich laten roepen waar zij nodig zijn.
Die een oppervlakkige maatschappij weer diepgang geven. 
Die hun leven dienstbaar maken aan zieken en zwakken.
Die hun geloof vertalen in naastenliefde.
Die weigeren om de droom van een rechtvaardige wereld op te geven.

Met Pinksteren geeft God ons een duwtje in de rug.
Begin maar met het scheppen van iets nieuws.
Want dat is een talent dat God ook jou heeft gegeven.
Een deel van Zijn Kracht voor jou.

Het maakt niet uit of de partituur van je leven
er vlekkeloos uitziet zoals bij Mozart,
of vol strepen en verbeteringen zoals bij Beethoven.
Wanneer je je laat inspireren door Jezus,
dan kan ook jouw leven een kunstwerk worden,
een prachtig geschenk aan God en aan deze wereld.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey