Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Korte Bezinning richting Pinksteren
14 mei 2018
 
 

Tijdens een Viering in het Zorgcentrum "Pejjerhoes" werd de volgende korte bezinning uitgesproken. De Viering stond in het teken van het komende Pinksterfeest.

Tijdens mijn Middelbare Schooltijd heb ik regelmatig gekeken
naar een groot schilderij dat in een van de leslokalen hing.
Het was een reproductie van een schilderij van Escher.
Aan de ene kant waren vissen te zien,
die geleidelijk veranderden in vogels.
Het verbaasde telkens weer hoe de kunstenaar dat had gedaan.
De overgang was haast niet te zien,
maar vissen veranderden inderdaad in vogels,
water in lucht,
een wereld van verschil.

Wanneer de Bijbel vertelt over Pinksteren,
dan zien we ook een wonderlijke verandering.
Aan de ene kant bange en onzekere apostelen,
die op hemelvaart naar de wolken keken
en daarna gingen bidden om inzicht,
ergens achter de gesloten deuren van een huis.

En aan de andere kant van het Verhaal, vliegt de deur open.
We horen apostelen spreken, juichen, blij vertellen.
Hun enthousiasme is zelfs zó groot, dat iedereen hen kan verstaan.

Ergens in het verhaal gebeurt er iets.
Angst verandert in moed.
Donkerte in licht.
Gesloten deuren gaan open.
Onzekere zielen worden krachtige boodschappers.

Net als bij dat kunstwerk van Escher,
zien we een wonderlijke verandering.
Het is een wereld van verschil.
God is de kunstenaar die dat mogelijk maakt.

Het is haast niet te begrijpen hoe het kan,
maar het gebeurt wel.
De penseel waarmee hij zijn kerk schildert,
is de Heilige Geest.
Dat is de kracht die verandert,
de moed die in een menshart kan groeien,
de liefde die verstaanbaar wordt,
de hoop die gedeeld wordt.
De Heilige Geest verandert mensen van binnen,
zodat zij telkens weer de deur durven openen,
ook naar een andere tijd, of een andere levensfase.

Pinksteren is een ongrijpbaar feest.
Ineens waait een frisse wind door de eerste kerkgemeenschap.
Enthousiasme groeit en geloof wordt aanstekelijk.

Pinksteren is nog steeds een ongrijpbaar feest.
De Geest van God is vol verrassingen.
Wie op Jezus wil lijken, zal het ervaren.
De Geest van God legt de goede woorden in je mond,
zodat je kunt troosten, of vreugde kunt delen.
De Geest van God is als een Hand in je rug,
zodat je het volhoudt in moeilijke tijden.
De Geest van God is als een magneet,
die je leven steeds weer naar Jezus trekt.

Zoals op de schilderij van Escher vissen veranderen in vogels;
zo veranderen in het Verhaal van God
zondaars in heiligen, zoekers in wegwijzers,
kleine mensen in broers en zussen van Jezus.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey