Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zevende zondag van Pasen B
12 en 13 mei 2018
 
 

Schriftlezingen:

Handelingen van de Apostelen 1, 15-17.20a.20c-26
Evangelie volgens Johannes 17, 11b-19

Verkondiging (preek):

Wanneer voetballiefhebbers het nummer veertien zien,
dan zal menigeen denken aan Johan Cruijff,
die jarenlang speelde met dat rugnummer.
Het is meer dan een getal, het is haast een deel geworden
van de beroemde voetballer.

In de Bijbel is het getal twaalf heel bijzonder.
Aartsvader Jakob, die Israël wordt genoemd, had twaalf zonen.
Uit hen groeiden de twaalf stammen van Israël.
Sámen vormden zij het Joodse Volk.
In Bijbelse taal werd het getal twaalf een symbool van eenheid.
Wanneer de twaalf stammen één waren in geloof en rechtvaardigheid,
dan waren zij Gods volk op zijn best
en ging het goed met hen.
Maar wanneer de eenheid verloren ging,
wanneer zij God en elkaar loslieten,
dan werd het volk zwak
en konden vijanden het overheersen.

Het is dus geen toeval dat Jezus twaalf apostelen uitkiest,
om zijn kerk op te bouwen
en de Blijde Boodschap met de wereld te delen.
Jezus weet dat zij elkaar nodig hebben,
Hij zal hen twee aan twee op pad sturen,
zodat zij een houvast hebben aan elkaar.
En telkens weer leidt Hij de apostelen naar elkaar toe, om de eenheid te bewaren.
Hij bidt voor hen, dat zij elkaar vast zullen houden,
zodat bij alle verschillen de verbondenheid zal blijven.
Maar ook de eenheid binnen de kerk is kwetsbaar en zelfs breekbaar.
Eén van de twaalf gaat andere wegen,
Judas zal Jezus verraden.
En dan blijven er elf apostelen over.
Maar vandaag horen wij dat de apostelen begrepen hebben
wat Jezus hen wilde zeggen.
Zij herstellen de eenheid.
Net zoals er twaalf stammen in Israël waren,
zo moeten er opnieuw twaalf apostelen zijn.

Zij zoeken iemand die Jezus heeft gekend,
vanaf zijn doopsel in de Jordaan
tot en met de verrijzenis.
En twee kandidaten komen in aanmerking.
De apostelen willen Jezus het laatste woord geven.
Daarom bidden zij en laten het lot beslissen.
Matthias wordt de nieuwe apostel.
Hij is het lot uit de loterij.
Het team is weer compleet.
De eenheid is hersteld.

Net zoals de twaalf stammen van Isräel
het Joodse Volk vertegenwoordigden,
zo staan de twaalf apostelen voor alle volkeren van deze wereld.
De apostelen zijn heel verschillend,
qua achtergrond, opleiding en karakter.
Maar wat hen verbindt, dat is het geloof in Jezus.
De momenten die zij met Hem gedeeld hebben,
van zijn doop in de Jordaan tot en met zijn verrijzenis.

Het zou nog vaak een hele klus worden
om de eenheid te bewaren.
Dat leert ons de geschiedenis.
Regelmatig raakte de kerk van Jezus verdeeld.

Dan stonden zijn volgelingen tegenover elkaar.
Katholiek en orthodox en protestant.
Conservatief en progressief.

Eenheid is kostbaar en krachtig.
Maar ook kwetsbaar.
Daarom zullen wij voortdurend op zoek moeten blijven naar elkaar.
Want we hebben elkaar nodig,
om het verhaal van Jezus te vertellen,
om geloofwaardig van Hem te getuigen.

Protestant, orthodox en katholiek,
zijn in zichzelf niet genoeg.
Want alleen in verbondenheid kunnen wij getuigen
van de ene Heer die ons allen leidt.

De oude kerk van Europa
en de jonge kerken van Azië, Afrika en Amerika
hebben elkaar nodig.
Om het ene Verhaal verstaanbaar te maken in vele culturen.

Ook heel dichtbij hebben wij elkaar nodig
als parochies binnen ons cluster.
Ten diepste als geloofsgetuigenis.
Want als wij elkaar niet zouden vinden als katholieken in deze streek,
wat zou ons geloof dan waard zijn?

Echte eenheid is een geloofsgetuigenis.
In een wereld die grenzen trekt,
mogen wij grenzeloos liefhebben,
zoals Jezus dat heeft voorgedaan.

Amen!

Voorbede:

Pr. Laten wij bidden
 zoals Jezus heeft gebeden
 tot zijn en onze Vader:

Le. Heer, maak ons één
 in de belijdenis van het geloof.
 Dat wij in alle verscheidenheid
 getuigen van uw Aanwezigheid in ons midden.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons één
 in de zorg voor kleine en kwetsbare mensen.
 Dat onze aandacht voor hen
 getuigt van uw allesomvattende liefde.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons één
 als parochianen binnen ons cluster.
 Dat de onderlinge band
 een getuigenis kan zijn
 van ons vertrouwen in U.
 Laat ons bidden …

Pr. Laat ons niet verweesd achter,
 maar wek uw kracht
 en leer ons leven
 in uw Geest.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey