Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Hemelvaart van de Heer
9 en 10 mei 2018
 
 

Schriftlezingen:

Handelingen van de Apostelen 1, 1-11
Evangelie volgens Marcus 16, 15-20

Verkondiging (preek):

Wanneer bruidsparen een uitnodiging rondsturen,
dan kom je heel verschillende kaarten tegen.
Door de jaren heen heb ik al heel wat teksten langs zien komen.

Soms kort en bondig:
“Wij gaan trouwen!”

Soms grappig:
“Zeg je één keer ja, zit je er voor de rest van je leven aan vast!"

Soms een beetje flauw:
“Na zoveel jaar samenwonen, moest het ervan komen.”

Maar af en toe ook prachtig gekozen woorden.
Zo stond op een kaart deze tekst:
“Mijn hemel, wat hebben wij elkaar lief!”

Enkele woorden, kunnen heel veel zeggen.
“Mijn hemel, wat hebben wij elkaar lief!”
Daarmee wordt gezegd dat liefde hemels kan zijn
en dat de weg naar de hemel via die liefde te vinden is.
Je zou die woorden dan ook boven het Feest van Hemelvaart kunnen schrijven.

“Mijn hemel, wat hebben wij elkaar lief!”
Dat zei Jezus voortdurend,
wanneer Hij sprak over zijn Vader in de hemel,
die wil wonen in de liefde van zijn Zoon
en van alle mensenkinderen die elkaar beminnen.

Mijn hemel, wat hebben wij elkaar lief,
zo klonk ook een stem uit de hemel,
toen Jezus gedoopt werd in de rivier de Jordaan.
De wolken openden zich en een stem klonk:
“Dit is mijn Zoon, mijn welbeminde”.

Dat liefde de weg naar de hemel is, zou Jezus telkens weer vertellen.
Wij horen Hem zeggen:
“Niemand heeft groter liefde, dan wie zijn leven geeft voor een ander.”
En Hij voegde de daad bij het Woord.
Jezus gaf zijn leven uit liefde.
Om altijd bij ons te kunnen zijn.
Om ons te redden
en de weg te wijzen naar een hemels leven,
hier op aarde en in eeuwigheid.
Hij kwam voor heiligen en zondaars
en had een zwak voor mensen wier leven overhoop lag.

Zelfs wanneer Hij vastgespijkerd wordt op het kruis,
deelt Hij zijn liefde en wijst de weg naar de hemel.
Het is typerend dat de eerste Christen die in de hemel komt
de misdadiger is die naast Hem gekruisigd wordt
en zich aan Jezus toevertrouwd.
Tot Hem zegt Jezus:
“Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs!”

Zó wijst Jezus ons de weg naar de hemel.
Door lief te hebben,
te vergeven en het leven te helen.
Door de kleinen recht te doen,
de gevallenen op te richten.
Door rechtvaardigen te sterken
en zoekers bij de hand te nemen.
Zo zal Jezus het ook doen wanneer Hij verrezen is.
Hij verschijnt aan de apostelen,
om hun angst weg te nemen,
om ze op weg te helpen.

Vandaag vieren wij dat de hemel zich opnieuw opent,
net als bij de doop van Jezus.
De cirkel is rond, Jezus gaat naar Huis,
naar zijn Hemelse Vader,
Hij is voorgoed onze weg naar de hemel.

De apostelen staan eerst wat te dromen, zij staren naar de wolken.
Maar dan worden zij de wereld ingestuurd.
Want de weg naar de hemel, begint hier op aarde.
Dat heeft Jezus laten zien.

Hij had God oneindig lief
en die liefde was wederzijds,
zo groot dat ieder erin mag delen
die net als Jezus tegen God en zijn naaste durft zeggen:

“Mijn hemel, wat heb ik jou lief!”

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey