Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde zondag van Pasen B
5 en 6 mei 2018
 
 

Inleiding:

Wanneer je kijkt naar je eigen levensweg,
dan zijn goede voorbeelden vaak heel belangrijk geweest.
Mensen die je leven hebben geraakt,
die vertrouwen schonken
en er waren toen het erop aankwam.
Hun woorden gaan met je mee,
hun voorbeeld wijst de weg.

Vandaag reikt de kerk ons een voorbeeld aan.
Gisteren/vandaag werd Clara Fey zalig verklaard.
Haar levensverhaal begon niet ver hier vandaan.
Zij werd geboren in Aken.
En later zou zij een religieuze gemeenschap stichten in Simpelveld.
Clara werd geraakt door het lot van armen
en kansarme kinderen.
In hen herkende zij Jezus,
Onze Heer die één van de armen in deze wereld is geworden.

Vandaag bidden wij op voorspraak van de Zalige Clara Fey
om een maatschappij
en een kerk
die waarde hecht aan de kleine en kwetsbare mensen in ons midden.


Schriftlezingen:

Eerste Brief van Johannes 4, 7-10
Evangelie volgens Johannes 15, 9-17


Verkondiging (preek):

In maart verscheen een schrijven van Paus Franciscus.
Het onderwerp is “heiligheid in deze tijd”.
Dat klinkt misschien plechtig en verheven.
Bij een heiige denk je al snel aan een elite-gelovige,
iemand die op een voetstuk staat.
Maar Paus Franciscus brengt heiligheid heel dicht bij het alledaagse leven.
Hij verzint dat niet zelf,
maar leest het in de Bijbel.
Vanaf het begin zijn mensen geroepen om heilig te leven.
Om het licht van God in deze wereld te dragen.
Om Zijn Naam hoog te houden
in hun eigen leven van alledag.

Paus Franciscus ziet als het ware één grote familie voor zich,
die door de tijden heen gaat.
Mensen om ons heen én mensen die in de hemel zijn.

Hij noemt de mensen die hun leven hebben gegeven,
om te getuigen van hun geloof, van wat waar en goed is.
Hij noemt de moeder of de oma,
die zoveel liefde heeft gegeven
dat God welbehagen in haar schept.
Hij noemt de mannen en vrouwen die die werken om hun gezin te voeden,
de zieken en de ouderen die de wereld een glimlach blijven schenken.
Zij brengen de heiligheid van God naar deze tijd waarin wij leven.

Paus Franciscus noemt heiligheid “het mooiste gezicht dat de kerk heeft”.
Het is geen onhaalbaar ideaal,
maar een dagelijkse roeping:
om met je mogelijkheden en beperkingen
van je leven een gave te maken.

Door de taak die je is toevertrouwd met volle overgave te vervullen.
Wees heilig, door een goede vader of moeder te zijn,
een dienstbare pastor,
een verantwoordelijke leider,
een goede partner,
een biddende parochiaan.

Heiligheid is dus een roeping die wij samen delen
en die ieder van ons heel dichtbij waar kan maken.
Regelmatig geeft de kerk ons nieuwe voorbeelden,
om ons te bemoedigen en te inspireren.
Zij worden zalig of heilig genoemd.
Vrouwen en mannen door wie het Licht van Jezus in deze wereld straalde.
Hemelse mensen die met vreugde en hoop
hun levenstaak hebben vervuld.

Dit weekend kijkt de wereldkerk naar Clara Fey.
In 1815 werd zij in Aken geboren,
waar haar vader een textielfabriek had.
Clara zag hoe de arbeiders leefden.
Zij vond haar roeping door een droom.
Zij zag het kind Jezus voor zich, met tot op de draad versleten kleren.
In de droom zei Hij:
“Ik ben het arme Kind Jezus
en Ik heb nog veel arme broers en zussen in deze stad!”

Clara stelt haar leven in dienst van de arme kinderen in Aken.
Het was een tijd van kinderarbeid en uitbuiting.
Clara vangt straatkinderen op, zij richt een school op voor arme meisjes,
omdat onderwijs een weg naar een beter leven was.
Nauwelijks 20 jaar oud begint zij daarmee.
Andere vrouwen sluiten zich bij haar aan
en zo ontstaat in 1844 een religieuze gemeenschap.
Zij noemen zich de Zusters van het Arme Kind Jezus.
Wanneer in Duitsland kloosters moeten sluiten,
gaan zij in 1878 de grens over naar Nederland.
In Simpelveld gaan zij verder,
zij bouwen kloosters en scholen,
zusters werken dichtbij en gaan ver weg naar de Missie.
In 1894 overlijdt Clara Fey,
na een leven in dienstbaarheid aan het Arme Kind Jezus
en al zijn broertjes en zusjes … de armen van deze wereld.

Voor de zaligverklaring werd een Duits lied gecomponeerd
In vertaling klinkt het als volgt:

Kom allen tot Mij, die moe en beladen zijn,
Ik wil jullie sterken en geven wat je nodig hebt.
Zo roept de Heer, op Wie hopen en verlangen,
zoekend naar zijn nabijheid, vertrouwend op zijn hulp.

Kom allen tot Mij, die arm en zonder opleiding zijn,
Ik wil jullie onderrichten en het nodige geven.
Met zuster Clara zien wij, wie aan de kant staan,
in hen roept Jezus zelf ons in zijn dienst.

Kom allen tot Mij, die vreemdeling of op de vlucht zijn,
Ik wil jullie beschermen en jullie het nodige geven.
Het kleinste teken van liefde, met een naaste gedeeld,
is vol van kracht, ons geschenk aan Christus zelf.

Amen!


Voorbede:

Pr. Bidden wij op voorspraak van de Zalige Clara Fey:

Le. Voor de arme kinderen van onze tijd,
 die opgroeien met honger en angst,
 te midden van oorlog en armoede.
 Dat de wereld hen in Godsnaam niet vergeet.
 Laat ons bidden …

Le. Voor de arme kinderen in onze samenleving,
 die opgroeien in de verscheurde wereld
 van een gebroken gezin.
 Dat zij liefdevolle mensen om zich heen vinden.
 Laat ons bidden …

Le.  Voor de medezusters van Clara Fey
 en voor allen die zich inzetten
 voor kwetsbare mensen.
 Dat hun inzet gezegend mag worden.
 Laat ons bidden …

Le. Voor ons allen, die geroepen zijn tot heiligheid.
 Dat ons leven een getuigenis zal zijn
 van de oneindige Liefde van God
 die wij met elkaar mogen delen.
 Laat ons bidden …

Pr. In een moment van stilte bidden wij, voor al ons lief en leed …
 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering (…)
 Laat ons bidden …

Pr.  Heer, blijf in ons, opdat wij elkaar liefhebben.
 Amen. 

        
 
 
2021 Parochie Pey