Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde zondag van Pasen B
28 en 29 april 2018
 
 

Schriftlezingen:

Eerste brief van Johannes 3, 18-24
Evangelie volgens Johannes 15, 1-8

Verkondiging (preek):

Onlangs werd een reportage uitgezonden over Esther Bejarano.
Als Joods meisje kwam zij in Auschwitz terecht.
Zij overleefde dankzij haar muzikaal talent
omdat zij speelde in het meisjesorkest in het Concentratiekamp.
Inmiddels is Esther een hoogbejaarde vrouw.
Maar zij bezoekt onvermoeibaar middelbare scholen in Duitsland.
Daar vertelt zij jongeren van nu over haar jeugd.
Om hen te waarschuwen tegen de slechte machten in deze wereld.
Zij zegt:
“Jullie dragen geen schuld aan wat in die tijd gebeurd is,
maar je maakt je wel schuldig wanneer je niet wil weten wat toen gebeurd is.”

Op de scholen waar zij komt,
luisteren de jongeren aandachtig.
Het is muisstil wanneer Esther vertelt.
Dat komt omdat zij aan jonge mensen vertelt
hoe zijn indertijd als jong meisje de holocaust heeft ervaren.
Zij laat de jongeren met haar ogen kijken!

Na afloop zijn de jongeren haast niet weg te slaan van die oude vrouw.
Een jongen gaf haar een hand
en hield die minutenlang vast.
Hij stamelde:
“Door u heb ik gevoeld wat toen gebeurd is”.

De kracht van Esther is, dat zij jonge mensen meeneemt,
terug in de tijd,
terug naar haar eigen jeugd
die zo dramatisch is verlopen.

De jongen die haar hand vasthield voelde dat.
Op dat moment was hij verbonden met haar pijn en haar kracht.
Vandaag vertelde ook Jezus over zo een diepe verbondenheid,
waardoor één leert kijken
met de ogen van ander.
Waardoor kracht gedeeld wordt
en nieuwe vruchten kunnen groeien.

Jezus gebruikt het beeld van een wijnstok.
Een wijnstok heeft vaak een hele geschiedenis,
gegroeid op een helling,
knoestig gevormd door zon, wind en regen.
En ieder jaar weer groeien uit die stam nieuwe ranken.
Ze groeien van de stronk vandaan,
maar hun kracht ligt in de verbondenheid met die stam.
Dáár komt het leven vandaan.
Dáár ligt de oorsprong van de druiven die zullen groeien.
Alleen de rank die verbonden is met de wijnstok,
zal uiteindelijk vrucht dragen.

Jezus wil voor ons die wijnstok zijn.
Eeuwenoud en springlevend.
Hij nodigt ons uit om ons leven op Hem te enten.
Dan zal zijn kracht door ons stromen.
Dan zullen wij met zijn ogen naar deze wereld kijken.
Een wereld die aan de ene kant zo mooi is
en aan de andere kant zo verschrikkelijk.
Een wereld van overvloed én armoede.
Een wereld van vrede én geweld.
Een wereld van goedheid én kwaad.
Maar wie zijn of haar leven ent op Jezus,
die zal volstromen met zijn leven.
Wie leeft vanuit zijn Blijde Boodschap,
die zal vrede kiezen, rechtvaardigheid en liefde.
Vruchten die deze wereld zo nodig heeft.

In onze tijd lijken de kwade machten vaak oppermachtig.
Er wordt bedrogen en gelogen, tot op het hoogste niveau,
er wordt gekwetst en gedreigd,
er wordt gemoord en gevochten.
Wereldwijd en heel dichtbij lopen kinderen, jongeren en volwassenen verloren
tussen die kwade machten.
Tussen ruzies en geweld,
in het groot en in het klein.

Het is onze opdracht om juist voor hen zorg en aandacht te hebben.
Om de waarheid lief te hebben,
om een naaste te zijn, voor wie anders niemand heeft.
Om hoop te dragen in deze wereld,
om recht te doen en lief te hebben.
Dááruit zal blijken hoe diep wij geworteld zijn in de Wijnstok die Jezus is.
De vruchten van ons leven
zullen getuigen van de diepte van ons geloof.

Zoals bij Esther Bejarano kan ook jouw levensverhaal
anderen bereiken en verrijken.
Door het goede voorbeeld te geven.
Niet door je verantwoordelijkheid af te schuiven
of anderen alle schuld te geven.
Maar door je leven als een wijnrank te laten zijn,
door het kwaad in onze wereld zichtbaar te maken
en door het goede voor te leven en te versterken.

Het lijkt misschien moeilijk, maar je hoeft het niet alléén te doen.
Jezus reikt ons de hand:
“Blijf in mij, dan blijf Ik in jou
en samen zullen wij een rijke oogst in deze wereld dragen.”

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey