Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Feest van de heilige Franciscus
4 oktober 2009
 
 

Op 4 oktober wordt het feest gevierd van de heilige Franciscus. Deze middeleeuwse heilige groeide op als zoon van een rijke lakenkoopman in het Italiaanse Assisi. Op zoek naar de zin van zijn leven, vond hij een antwoord in het voorbeeld van Jezus. Franciscus ging arm leven, verzorgde melaatsen, werd arm met de armen. Ook keek hij naar de schepping als een groot verhaal over de Schepper. Heel bekend werd het Zonnelied, waarin hij God prijst met heel de schepping. De preek van deze zondag besteedt aandacht aan Franciscus.

Verkondiging (preek):

Wanneer je kijkt naar hoge bomen,
dan zie je de sterke stam,
de takken die de hemel ingroeien.
en de bladeren die beginnen te verkleuren.

Maar minstens zo belangrijk zijn de wortels die in de diepte groeien.
Want een grote hoogte kunnen ze alleen bereiken,
doordat ze stevig verankerd zijn.
Zonder wortels zou een boom tijdens droogte verdorren
en bij de eerste storm omwaaien.
Bomen hebben daarom hun wortels nodig.
Hoe hoger ze groeien, des te dieper zoeken ze een houvast.

En eigenlijk is het bij mensen net zo.
De grote geestelijke leiders van deze wereld hebben dat laten zien.
Denk maar aan iemand als Gandhi of Martin Luther King.
Grote mensen, die bescheiden konden omgaan
met alle roem en aandacht die ze kregen.
Ze waren vrij van de verleiding om macht uit te oefenen,
omdat ze geestelijk diep geworteld waren.
Zonder diepe wortels bepalen anderen wie je bent.

Je ziet dat nogal eens bij popsterren en politici:
hoe meer aanzien ze krijgen, hoe minder echt ze zijn.
Ze kunnen niet meer zonder de lof en vleierij van anderen.
Ze spelen een spel met de ander en met zichzelf.

Maar als je diep geworteld bent, dan heb je dat niet nodig.
Dan kun je blij zijn met de lof van anderen, zonder dat je eraan gehecht raakt.

De heilige van vandaag heeft dat op een bijzondere wijze laten zien.
Want hoe bekender Franciscus van Assisi werd,
des te bescheidener werd hij.
Wanneer mensen hem wilden eren,
dan noemde hij zich “minderbroeder”,
broeder van de minsten van de aarde.

Zo bestaat het verhaal over Franciscus die in een stad kwam.
Zijn roem ging voor hem uit, want de mensen zagen in hem een levende heilige.
Iemand die sprekend leek op Jezus.
De mensen waren opgetogen toen Franciscus in hun stad kwam.

Maar toen hij aankwam, ging een boer voor hem staan.
Met zijn handen in de zij, bekeek Franciscus eens goed en zei:
“Waarom loopt iedereen achter jou aan?
Wat zien de mensen toch in jou, veel stel je niet voor!”

De mensen uit die stad werden woedend op de boer.
En de volgelingen van Franciscus konden de man wel schieten.
Maar op het gezicht van Franciscus verscheen een grote glimlach.
“Beste man”, zei hij,
“jij hebt het beter gezien dan al de anderen.
Niet ik ben groot, maar God is groot.
Zo groot zelfs dat hij iemand als mij kan gebruiken voor zijn plannen!”

Franciscus was zo diep geworteld, dat zijn ego hem niet meer in de weg stond.
Hij kon Gods grootheid bezingen, omdat hij God God liet zijn
en niet zichzelf heilig verklaarde.

Hij kon broeder worden van alle mensen en dieren,
omdat hij geen verlangen had om te heersen en macht uit te oefenen.
Franciscus was een vrij mens en daardoor kon hij vreugde uitstralen als blije Frans.
Maar ook kon hij een ander nabij komen in de armoede en schamelheid van het leven.

Op het feest van Franciscus kun je kijken naar een schilderij van deze heilige.
Maar misschien kun je veel beter kijken naar een boom.
Zelf deed Franciscus dat regelmatig, wanneer hij de bossen introk
om te bidden in de natuur.

Kijk vandaag eens goed naar een boom,
naar zijn stam en zijn takken.
En besef dan dat de boom alleen maar zo sterk is
omdat hij zijn wortels in de diepte laat groeien.

Dat is de wijsheid van Franciscus.
Alleen wie in de diepte groeit
kan echt groeien,
vanuit de aarde tot in de hemel.

Amen!


 

 

 

        
 
 
2022 Parochie Pey