Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pasen 2018
31 maart en 1 april 2018
 
 

Verkondiging (preek):

"Dit is het einde –
Maar voor mij het begin van het leven”

deze woorden klonken in april 1945,
toen een gevangene werd opgehaald
om terechtgesteld te worden.
Zijn naam is Dietrich Bonhoeffer.
Hij ziet er niet erg indrukwekkend uit.
Meer een kamergeleerde, met een rond brilletje.
Zijn dood is een rechtstreeks bevel van Hitler,
die in hem een gevaarlijke tegenstander ziet.

Bonhoeffer is predikant.
Hij gelooft in een Christendom waardoor mensen opstaan,
tegen de macht van het kwaad.
Hij staat voor een kerk die met Jezus verrijst,
te midden van doodse situaties.
Een bekennende kerk, die stáát voor haar overtuiging
en bij het Woord de daad voegt.
Bonhoeffer heeft zich verzet tegen een goddeloos regime
dat oorlog, rassenhaat en onrecht in de wereld bracht.
En zelfs wanneer het gevaarlijk wordt, zwijgt hij niet.
Hij wordt gevangen genomen en ter dood veroordeeld.
En dan klinken zijn laatste woorden, die hij spreekt tegen zijn bewakers:
“Dit is het einde –
maar voor mij het begin van het leven”

Dát is Paasgeloof!
Geloven in Jezus, die is opgestaan tegen onrecht en zonde.
Geloven in Jezus, die lééft voorbij het graf.
Geloven dat het goede overwint.
Geloven dat de weg van het kruis naar het leven leidt.

De opstanding van Jezus is méér, dan samenkomen rond een leeg graf.
Het is vertrouwen in Jezus
die ons voorgaat naar een andere wereld,
die mensen boven zichzelf uittilt,
zodat ze getuigen van waarheid en liefde.
Dát is wat de vrouwen deden, die als eersten naar het graf gingen.
Zij zochten een dode
en zij ontmoetten de verrezen Heer.
Die ervaring wekt nieuw leven in hen.
Ze keren het graf de rug toe
en vertellen de wereld dat Jezus lééft.
Zijn Boodschap dragen zij naar de apostelen en naar ieder die het wil horen:
“Wees niet bang, Ik ben bij jullie!”

Het geloof in Jezus die leeft, verandert niet in één keer de wereld.
Er is nog steeds onrecht en geweld,
kwade machten beheersen vaak het wereldtoneel.
Maar het geloof in Jezus als de levende Heer, verandert wel ménsen.
Om te getuigen van liefde, te midden van haat en geweld.
Om het leven dienen en het kwaad te overwinnen.
Waar de wereld een doodlopende weg ziet,
daar opent Jezus onze ogen voor wat eeuwig en blijvend is.
Waar onverschilligheid mensen tot levende doden maakt,
daar leert Jezus om te dóen wat gedáán moet worden.
Met Hem mogen wij
getuigen van het leven … van het eeuwige Leven!

In deze dagen waaide een vleugje Pasen door de wereld.
Scholieren in de Verenigde Staten stonden massaal op tegen de machtige wapenlobby:
Wij hebben er genoeg van.
Wij willen een andere wereld.
Wij willen veilig naar school kunnen gaan.

Heel bijzonder was het levensoffer dat Arnaud Beltrame bracht,
de Franse politieman die omkwam tijdens een gijzeling.
De politieman was belijdend katholiek
en nam bewust de plaats in een gegijzelde vrouw.
Hij stond op tegen het kwaad van het terrorisme
en gaf zijn leven als een getuigenis.
Hij stierf, omdat hij geloofde in het leven
en omdat hij leefde vanuit zijn geloof.

Beste mensen,
vandaag vieren wij het leven,
sterker dan de dood.
Daarvan getuigt het lege graf van Jezus:
“Wees niet bang, Ik ben voorgoed bij jullie!”
Van dat geloof getuigde Dietrich Bonhoeffer, die met de dood voor ogen zei:
“Dit is het einde, maar voor mij het begin van het leven”.
Van dat geloof getuigt ook het offer van de Franse politieman.

Het tegenovergestelde van Pasen is niet de dood.
Want de dood is de poort naar het nieuwe leven.
Het tegenovergestelde van Pasen is de onverschilligheid,
waardoor fanatisme, geld en wapens zo machtig worden, waardoor de samenleving verhardt en eenzaamheid groeit.
Laten we daartegen opstaan, iedere dag opnieuw.
Door zorgvuldig na te denken wat wij met ons leven doen
en te kiezen voor het leven
dat Christus ons aanreikt.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey