Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde Zondag Veertigdagentijd B
17 en 18 maart 2018
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit de brief aan de Hebreeën 5, 7-9
Evangelie volgens Johannes 12, 20-33

Verkondiging (preek):

In 1961 verongelukte de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Zijn naam was Dag Hammarskjöld.
Mensen kenden hem als politicus.
Een man van besprekingen en vergaderingen,
die probeerde vrede te stichten
te midden van de brandhaarden van deze wereld.
Nadat hij verongelukte, kwam een andere kant van zijn persoon aan het licht.
Men vond een dagboek vol diepe gedachten.
Een openbaring van zijn binnenkant.

Ergens schrijft hij het volgende:

Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
De weg koos jou.
Kies jij ook voor hem?

Deze woorden zijn uit het leven gegrepen.
Er zijn heel veel wegen die je kunt gaan.
Maar er is één weg voor jou weggelegd.
Die kun je niet altijd zelf kiezen.
De weg kiest soms ook jou.
En dan is de vraag of je hem wilt gaan.

Dat is ook de ervaring die Jezus vandaag met ons deelt.
Hij is op dat moment Jeruzalem binnengetrokken
en een menigte komt Hem tegemoet.
En dan beseft Jezus welke weg voor Hem ligt.
Straks zal Hij alléén door de straten van Jeruzalem lopen.
In de steek gelaten, verraden, bespot.
Dapper vertelt Jezus dat het uiteindelijk goed zal komen.

Net als een graankorrel die in de aarde valt,
sterft en daardoor nieuw leven voortbrengt.
Het zijn mooie woorden.
Maar dan stokt het verhaal.
Jezus zegt:
“Nu ben Ik doodsbang.
Wat moet ik zeggen?
Vader laat dit ogenblik aan Mij voorbij gaan?
Maar hiervoor ben Ik juist gekomen!”

We zien Jezus worstelen met de weg die voor Hem ligt.
Het verraad, het kruis, de last die Hij zal dragen,
de pijn die op Hem wacht.
Het is geen aantrekkelijke weg.
En tóch zegt Jezus in één adem:
“Maar hiervoor ben ik gekomen!”

De weg koos Hem.
En Jezus kiest de weg.
Daardoor is de toekomst geen noodlot, geen toeval,
maar een roeping, een weg die Jezus bewust gaat.

Die ervaring wacht op ieder mens.
Dan ligt er een weg voor je, die je onzeker maakt.
Waarvan je niet meer terug kunt.
De weg kiest jou, kies jij ook voor hem?

Wanneer je iemand vindt om je leven mee te delen.
Wanneer je moeder of vader wordt.
Wanneer een andere baan op je wacht.
Wanneer een beroep op je wordt gedaan.
Dan zijn er vaak duizend redenen te bedenken om het niet te doen.
totdat je beseft dat het jóuw weg is die voor je ligt.

Dat jij de enige bent die hier en nu liefde kan delen,
leven kan begroeten,
deze taak kan vervullen.

Soms is het inderdaad een worsteling
wanneer de weg jou gekozen heeft.
Menigeen ervaart dat tijdens een midlifecrisis,
wanneer je levensweg een vaste richting heeft
en je beseft dat dit je toekomst zal zijn.
Soms verzetten mensen zich daartegen,
Vaak omarmen mensen ook de weg waarop ze zijn terechtgekomen.
Door er een vervulling in te zien,
een levensdoel, een roeping.
Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
De weg koos jou.
Kies jij ook voor hem?

Jezus worstelde even met de weg
die Hem gekozen had.
Maar dan kiest Hij om die weg helemaal te gaan.
Hij beseft: “Hiervoor ben Ik gekomen!”

Wie die ervaring opdoet, kán verder gaan op de weg van het leven.
Met de wind in de rug, of tegen de wind in.
Want wanneer je levensweg een doel heeft, een roeping is,
dan ga je die weg nooit alleen.
Dan mag je met Jezus geloven,
dat de Hemelse Vader
geen stap van je zijde zal wijken.

Amen!

Voorbede:

Pr. Op de weg door het leven, mogen wij bidden om Gods nabijheid:

Le. Heer, open onze ogen
 voor uw bedoeling met ons leven.
 Dat wij ons laten leiden door uw plannen
 met ons leven en met deze wereld.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons sterk
 om desnoods tegen de stroom in te gaan.
 Dat wij kiezen voor wat goed en blijvend is,
 in de Geest van Jezus.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, zegen Paus Franciscus,
 die ons voorgaat op de Weg van Jezus.
 Dat zijn geloof en eenvoud
 de kerk kan inspireren en vernieuwen.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij,
 in de Naam van Jezus,
 die als een graankorrel zichzelf gaf
 en daardoor leven vond
 tot in eeuwigheid.
 Amen.


Zending en zegen:

De eerste Christenen noemden zichzelf
“Mensen van de Weg”.
Zij zagen in Jezus een weg ten leven,
een spoor van licht in een vaak zo donkere wereld.
Wie voor zijn weg kiest,
mag weten dat Hij ook voor jou kiest.

Wees daartoe gezegend:
+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey