Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd B
17 en 18 februari 2018
 
 

Schriftlezingen:

Genesis 9, 8-15
Marcus 1, 12-15

Verkondiging (preek):

Grote persoonlijkheden krijgen vaak alle aandacht van de geschiedenis,
zodat hun tijdgenoten
in de schaduw blijven staan.
Zo kent vrijwel iedereen Martin Luther King,
de Amerikaanse predikant die streed voor gelijke rechten,
welke huidskleur je ook hebt.
Zijn woorden horen bij het werelderfgoed … “I have a dream”.

Maar zijn directe voorganger is nauwelijks bekend.
Zijn naam was Vernon Johns.
Ook hij was pastor in de kerk van Montgomery Alabama
en verzette zich tegen het onrecht van rassenscheiding.
Vernon Johns noemde het kwaad bij de naam.
Hij sprak tot de blanke gemeenschap,
die onderdrukte en overheerste.
Maar minstens zoveel tot de zwarte gemeenschap,
die het onrecht accepteerde
en vooral geen problemen wilde.
Vernon Johns maakte hen duidelijk dat zij zo de rassenscheiding in stand hielden.
Hij schudde mensen wakker.
“If you see a good fight, get in it!”
Wanneer je een rechtvaardig gevecht ziet, knok dan mee!

Soms moet je juist dát doen.
Het kwaad bij de naam noemen
en je ertegen verzetten.
Want wie het kwaad zijn gang laat gaan,
houdt het in stand.

Vandaag hoorden wij hoe ook Jezus de confrontatie aangaat
met de macht van het kwaad.

De Geest van God brengt Hem naar de woestijn.
Een plek van droogte en verlatenheid.
Er is daar geen afleiding,
zodat een mens oog in oog met zichzelf komt te staan.

Daar in de woestijn gaat Jezus de strijd aan met de macht van het kwaad.
Zoals de Bijbel het zegt:
“Hij werd door de duivel op de proef gesteld”.
Eerst kiest Jezus zijn eigen weg,
voordat Hij anderen voorgaat op de weg naar het Koninkrijk van God.

In de woestijn wijst Jezus macht en rijkdom af,
waardoor zoveel onheil in deze wereld komt.
Hij wijst egoïsme en eigenbelang af,
waardoor idealen van mensen telkens weer sneuvelen.
Hij wijst de afgoden van deze wereld af,
die ons afleiden van God die Liefde is.

Jezus knokt veertig dagen lang in de woestijn,
tegen verleiding en valse schijn,
om dan naar buiten te treden
en een Goede Blijde Boodschap te verkondigen.

Jezus brengt geen gemakkelijke hallelujaboodschap.
Hij vertelt dat een nieuwe tijd mogelijk is,
dat Gods Koninkrijk nabij is,
dat er goed nieuws is.
Maar óók dat mensen tot inkeer moeten komen.
“Keer je om, bekeer je tot de Blijde Boodschap!”

De hemel op aarde komt niet vanzelf in ons midden.
Het begin met mensen
die het gevecht met zichzelf aandurven,
die onder ogen zien dat het leven meer is dan geld en goed.
Soms moet je knokken tegen het verlangen
naar aanzien en macht.
Zoveel wordt ons aangepraat
en zo weinig daarvan hebben wij echt nodig.
De reclame fluistert ons in dat we geluk vinden
in wat sneller, duurder en flitsender is.
Maar de ervaring leert dat bezit uiteindelijk het geluk niet brengt.

Vaak gaan we met de stroom mee
en vergeten ons af te vragen of dat wel zo goed is.
Dan geven wij de harde roepers gelijk
en luisteren niet echt naar wat zij zeggen.

De weg van Jezus is een tegengeluid.
Hij wordt stil voordat Hij spreekt.
Hij wijst macht en bezit af
en zelden had iemand zoveel te delen.
Hij vraagt wat God wil
en zegt niet wat God zou móeten doen.

De weg van Jezus is niet altijd gemakkelijk,
maar wel het begin van een nieuwe wereld.
Zoals Jezus het zegt wanneer Hij uit de woestijn komt:
“Een nieuwe tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij!”

Het kan een gevecht zijn om daarvoor te kiezen.
Om te delen in een wereld die zoveel wil hebben.
Om jezelf te bevrijden en daardoor de wereld om je heen.
Soms moet je de woestijn in, om het Beloofde Land te vinden.
Maar zoals Vernon Johns het zei:
“If you see a good fight, get in it!”
Wanneer je een rechtvaardig gevecht ziet, knok dan mee!
 
Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey