Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde zondag door het jaar B
3 en 4 februari 2018
 
 

Schriftlezingen:

Job 7, 1-4.6-7
Evangelie volgens Marcus 1, 29-39

Verkondiging (preek):

Een man die op bezoek was bij zijn hoogbejaarde Opa,
vertelde dat hij het zo druk had op zijn werk.
Zijn Opa aanhoorde de klaagzang en zei:
 “Ach jong, dan had je eens op de koel moeten werken,
 dan zou je wel anders praten!”

De Opa zal vast en zeker hard hebben gewerkt als mijnwerker
en zijn kleinzoon ook.
Elke tijd kent zijn eigen zwaarte en lasten.
Altijd weer zijn er mensen die moeten ploeteren,
zodat zij lichamelijk of geestelijk uitgeput raken.

Wanneer je aan de Apostelen van Jezus had gevraagd wat voor werk ze deden,
dan hadden ze wellicht gezegd:
 In onze tijd was het nog zwaarder.
 Heel de dag met Jezus op weg,
 preken, luisteren, helpen,
 al die zieken die hulp zochten,
 de Farizeeërs die ons tegenwerkten,
 mensen die hun problemen en zorgen op onze schouders legden.

 Soms was Jezus haast niet bij te houden.

De apostelen hebben inderdaad veel van Jezus geleerd.
In drie jaar tijd deed hij hen zoveel voor,
dat wij er al tweeduizend jaar lang de handen aan vol hebben.
Vandaag konden we Jezus volgen, een hele dag lang.
Het Evangelie vertelde hoe Jezus uit de synagoge komt en even later een vrouw geneest.
Hij spreekt haar moed in
en doet hetzelfde bij alle mensen die naar hem toekomen.
Het is een druk spreekuur.
Mensen die lichamelijk of geestelijk ziek zijn,
vermoeide zielen, Godzoekers, de een na de ander staat voor de deur.

Na een lange dag blijkt waar Jezus zijn kracht vandaan haalt.
Ook dát leert hij zijn leerlingen.
Want wie wil geven, moet ook leren ontvangen.
Wie uitademt, moet eerst inademen.
Jezus komt op Adem,
door de stilte te zoeken,
door te bidden,
door een stukje te lopen,
even weg uit de drukte, naar een eenzame plek.
Jezus voedt zijn geest en zijn hart,
met de nabijheid van God.
Hij luistert naar de Stem die diep in zijn hart klinkt.
Daardoor kan Hij verder.
Daardoor heeft Hij zoveel te geven.

Het zou goed zijn, wanneer wij onze agenda
naast die van Jezus leggen.
Regelmatig vertellen onderzoekers dat in onze tijd heel veel mensen
zich overbelast voelen, overwerkt, zelfs met een burn-out.
De werkdruk zit mensen vaak op de hielen.
Wanneer je de deur van het werk achter je sluit,
dan zitten de berichten van de sociale media je nog achterna.
We worden opgejaagd
en vaak maken we onszelf gek
met al de dingen die moeten gebeuren.

Jezus leert vandaag zijn leerlingen en ook ons,
hoe we het kunnen volhouden.
Maak ook eens tijd voor stilte.
Wandel eens de rust in.
Laat die Smartphone maar eens thuis.
Probeer eens te bidden.
Kom op adem bij God,
want Hij wacht op jou … God heeft alle tijd.
Het liet me denken aan een verhaal over Moeder Teresa.
Een van haar zusters kwam klagen:

 “Er is zoveel werk,
 zoveel mensen die op ons rekenen,
 mag ik niet wat minder bidden
 om meer tijd over te hebben?”

En wat deed Moeder Teresa?
Zij verdubbelde de gebedstijden.
Niet om de zuster te plagen, maar om haar te beschermen.
Want wie veel wil geven,
moet eerst leren om te ontvangen.
Wie met zijn of haar gedachten dicht bij Jezus is,
zal steeds meer op Hem gaan lijken.
Dat zou die overijverige zuster goed doen
en dat zou de zieken en de armen uiteindelijk ten goede komen.

Of zoals de bekende pastor en schrijver Henri Nouwen het ooit zei:
 “Ik laat mijn agenda door Jezus invullen!”

Als je goed luistert naar de Verhalen uit de Bijbel,
jouw leven spiegelt aan het voorbeeld van Jezus,
dan werk je ander, dan leef je anders,
dan heb je veel te geven, omdat je veel hebt ontvangen.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey