Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis kapel Schilberg (parochie Pey)
13 september 2009
 
 

Verkondiging (preek)

Jaren geleden bezocht ik tijdens een vakantie in een heel oud kerkje.
Toen ik door de monumentale deuren binnenkwam, was er eerst bijna niets te zien.
Zo donker was het in de kerk.

Maar ergens in het portaal brandde een klein lampje.
Voorzichtig liep ik naar dat ene lichtpuntje toe en zag onder het lampje
een offerblok met de tekst:
"Licht, 1 euro!"
“Hé”, dacht ik, “het is in ieder geval een katholieke kerk!”

Toen de euro in het offerblok viel, sprongen ineens overal spotjes aan.
Langs de donkere wanden kwamen van het ene moment op het andere
prachtige muurschilderingen te voorschijn.
Met volle kleuren waren fresco’s van Bijbelverhalen en Heiligenlevens geschilderd.
De lichtschakelaar hing daar om te voorkomen dat het licht de hele dag zou schijnen
en de schilderingen daardoor zouden verbleken.

Het is een wereld van verschil tussen licht en donker!
En dat is eigenlijk niet alleen zo in een kerkgebouw, maar ook in een mensenleven.

Ook wij kennen onze dagen van licht.
Wanneer je fluitend door het leven gaat en alles vol belofte is.
Het is licht, wanneer je uitkijkt naar de geboorte van een kind,
of wanneer je met een geliefde droomt van de toekomst.
Het is licht, wanneer je vervulling vind in je werk,
wanneer je gezond in het leven staat.

Maar soms ziet het leven er heel ánders uit.
Ook dagen van donkerte komen we tegen.
Wanneer je met lege handen staat en geen greep hebt op de toekomst.
Daarvan kunnen mensen meepraten die ziek zijn, alleen gelaten of teleurgesteld.

Zo gaan mensen hun weg; dat geldt zeker ook voor Maria.
Want zij gaat haar levensweg tussen licht en donker.

In de Bijbel wordt Maria bepaald niet overbelicht.
Af komen we haar maar tegen en dan staat zij meestal in de schaduw.
Zo wordt verteld dat de kracht van God Maria overschaduwde.
Haar hele levensweg staat in de schaduw van haar Zoon,
tot de donkere schaduw van het kruis toe.

Maar misschien is dat juist wel de krácht van Maria.
Misschien zijn er juist daardoor zoveel mensen, die hun toevlucht nemen tot haar,
in hun lichte en donkere momenten.
Wanneer je hier in de kapel van Schilberg, of in de kapel van Pey de gebedsintenties leest, dan weet je dat ook in onze tijd veel mensen naar Maria komen,
met hun vreugde en hun zorgen.

Maria verblindt je niet.
Zij poetst haar ego niet op, maar noemt zichzelf in de Bijbel “Een dienares”.
Een vrouw die doet wat gedaan moet worden.
Of het nu gaat om het grote verhaal van God waar zij deel van wordt.
Of om de kraamzorg die zij vervult bij haar nicht Elisabeth.
Maria vertelt in één adem het verhaal van God en het verhaal van mensen,
terwijl ze alles in haar hart bewaart.

Daarom vieren wij vandaag Maria, al-licht.
Even valt als het ware het muntstuk in het offerblok en zien we haar in het volle licht staan.
Maar dan ontdekken we ook, dat Maria daar niet alleen staat.
Tussen licht en donker staat vele vrouwen en mannen.

Want ook in onze omgeving zijn er mensen die in de schaduw staan,
die niet opvallen, maar wel onmisbaar zijn.
Dat weet een parochie, die mag bouwen op haar vrijwilligers.
De een bestuurt, de ander poetst, weer een ander zingt.
De een wordt gezien, de ander werkt in het verborgene.
Maar geen van hen kan gemist worden.

Dat weet ook een vereniging.
De fanfare bijvoorbeeld zou niet kunnen zonder al die mensen
die in de schaduw zorgen dat er muziek zit in jullie muziekvereniging.

Vandaag op nationale ziekendag, kunnen we ook denken
aan al degenen die een licht ontsteken in de donkerte van een zieke.
De arts die vecht voor zijn patiënt,
de verpleegkundige die luistert naar het verhaal van de zieke die niet kan slapen
Familieleden die mantelzorg verlenen,
Zonnebloemvrijwilligers die zorgen voor bijzondere ontmoetingen tussen zieken en gezonden.

Je moet het wíllen zien,
maar dan ontdek je zoveel mensen, die niet zichzelf in het licht zetten.
Maar die kunnen luisteren.
In wiens schaduw je op verhaal kunt komen.
Mensen die je niet alleen laten in het donker, maar die je opzoeken.

Er kan geen schaduw zijn zonder licht.
Daarom vertelt Maria en met haar vele anderen,
ook het verhaal van het Grote Licht, dat in en door hen werkt.
Zij vertellen het verhaal van God, door hun aanwezigheid.

Godzijdank voor Maria,
die vrouw in de schaduw
die ons leert om zelf een licht te zijn in deze vaak donkere wereld.

Zoals een ballade voor Maria het verwoordt:

Moeder Maria, lieve vrouw,
verdrijf de donkere kou
die een mens kan omringen.
Leer ons met kracht
van ’t nieuwe leven zingen.
Over Licht ontstoken in de nacht
in dat Kind van jou
waarin God vertelt over zijn oneindige trouw.

Amen!

 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey