Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag door het jaar B
27 en 28 januari 2018
 
 

Schriftlezingen:

Deuteronomium 18, 15-20
Evangelie volgens Marcus 1, 21-28

Verkondiging (preek):

Een kennis is actief in de gemeenschap
en binnen de kerk.
Zo heeft hij ook heel wat mensenkennis opgedaan.
Ooit hoorde ik hem het volgende zeggen:

Wanneer Onze Lieve Heer een kerk bouwt,
dan bouwt de duivel een kapel ernaast.

In die uitspraak zit een stukje levenservaring.
Waar mensen het goed bedoelen,
gebeuren niet alleen maar goede dingen.
We nemen ook onze eigenaardigheden en fouten mee.
Goed en kwaad kom je beide tegen, waar mensen samenleven.

Het is goed om je daarvan bewust te zijn,
om je woorden en je daden tegen het licht te houden
en je af te vragen:
“Wat was goed, wat kon beter, wat ging mis?”
Goed of kwaad kan zo een keuze worden,
niet alleen iets dat je overkomt.

We zagen het gebeuren in het Bijbelverhaal van vandaag.
Jezus is te gast in Kafarnaüm, een behoorlijke havenstad,
waar mensen van allerlei soort woonden.
Jezus bezoekt de Synagoge, het Joodse gebedshuis.
Daar klinken zijn woorden
en de mensen zijn verbaasd.
Hij leest geen lesje op, maar heeft iets te zéggen.
De woorden van Jezus maken de Bijbel levend
en raken het leven van mensen.
Zoveel goeds stroomt in hun midden, wanneer Jezus hen onderricht.

Maar wanneer God een kerk bouwt,
dan bouwt de duivel een kapel ernaast.

Dat blijkt wel!
De kerkdienst in Kafarnaüm wordt ineens verstoord,
door een verwarde man die niet zichzelf is.
De Bijbel zegt dat hij bezeten is.
De man is onvrij, gevangen door een kwade macht.

Goed en kwaad botsen op elkaar.
De kwade geest wil Jezus de mond snoeren.
“Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth,
maak dat je wegkomt, want jij bent de heilige van God!”

Maar Jezus spreekt de kwade macht tegen.
Hij bevrijdt de man die bezeten is.
Hij maakt van hem weer een kind van God.

De kwade machten in deze wereld willen mensen stuk maken,
ze laten ons schreeuwen, vloeken, pijn doen, kwetsen.
Maar de Goede Macht van Jezus bouwt mensen op,
Hij maakt ons vrij om het goede te doen,
om lief te hebben en te zegenen.

Die gebeurtenis in de synagoge van Kafarnaüm herhaalt zich telkens weer:
in onze wereld, in onze samenleving, in onze kerk.
Waar het goede is, daar is ook het kwaad te vinden.
Op hoeveel plekken wordt er gekwetst en veroordeeld?
Hoeveel mooie verenigingen hebben hun einde gevonden
door de kleinheid van het denken,
door boze woorden en roddels?
Daarom is het wijs om je regelmatig af te vragen, wat je beweegt?
Zijn je bedoelingen oprecht?
Of laat je het verkeerde influisteren?

Het tegenovergestelde is trouwens ook waar.
Vaak komt in slechte tijden ook het goede aan het licht!
Tijdens de donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog
stonden mensen op die puur en oprecht het goede wilden doen.
Enkele jaren geleden werd een boek uitgegeven met de levensverhalen
van katholieken die hun leven hebben gegeven
omdat ze kozen voor de weg van Jezus
en tegen het onrecht ingingen.
Alleen voor Nederland is het al een dik boekwerk geworden.

Allemaal getuigenissen van mensen
die het kwaad hebben tegengesproken,
die zichzelf en anderen hebben bevrijd van kwade machten.
Mensen zoals de Heerlense ziekenhuisarts dokter van Berkel,
die Joden en onderduikers hielp en opereerde,
totdat hij zelf werd opgepakt en gedood door de bezetters.

Mensen zoals de Nederlandse pater Titus Brandsma,
die de pers aanspoorde om de waarheid te publiceren
en niet de leugens van het Naziregime.
Ook hij heeft zijn leven gegeven om mensen te bevrijden.

Goed en kwaad komen we telkens weer tegen.
In de grote wereld, in onze gemeenschap, in kerk en dorp … en in onszelf.
Het is goed om dat te beseffen,
om je af te vragen wat je bezielt,
of je motieven oprecht zijn, of liefde je leidraad is.

Want we kregen ons verstand en ons hart
om bewust keuzes te maken.
Wanneer God een kerk bouwt, dan bouwt de duivel een kapel ernaast.
Aan ons de keuze waar we binnengaan.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey