Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Zondag door het jaar B
13 en 14 januari 2018
 
 

Schriftlezingen:

1 Samuël 3, 3b-10.19
Evangelie volgens Johannes 1, 35-42

Verkondiging (preek):

Vorig jaar verscheen een film
waarvan de hoofdrolspeler binnen ons cluster woont.
De film heet “De belofte van Slek”.
De hoofdrolspeler, Andy, heeft beloofd
dat hij zijn Schutterij nooit in de steek zal laten.
Hij gaat op zoek naar nieuwe leden,
zodat het verhaal van de Schutterij verder gaat.
Je zou die film een soort roepingsverhaal kunnen noemen.
Andy voelt zich geroepen
door mensen die zijn leven hebben geraakt,
door een gemeenschap,
door een ideaal.
En daardoor komt hij in beweging.
Hij deelt zijn enthousiasme.
Hij gelooft in de toekomst.
Hij kijkt verder.
Hij deelt zijn hoop.

Vandaag rijkt ook de Bijbel ons een roepingsverhaal aan,
waarin een jonge man de hoofdrol speelt.
Zijn naam is Samuël.
Hij woont vlakbij de Tempel, het Huis van God,
waar mensen kwamen om te bidden,
om offers op te dragen
en voor te lezen uit de Heilige Schrift.
Het was onnatuurlijk stil geworden in de Tempel.
De Bijbel zegt het als volgt:
“In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid geworden!”
Niet omdat God niets te zeggen had,
maar omdat de mensen niet meer naar Hem wilden luisteren.

De hogepriester Eli maakte zich niet moe
en zijn zonen deden alles was God verboden had.
En dan wordt de jonge Samuël door zijn ouders naar de Tempel gebracht,
om stage te lopen,
om God te leren kennen,
om de godsdienstige gebruiken van zijn volk te leren.

Samuël hóórt de roepstem van God,
waarvoor zovelen doof waren geworden.
Hij laat zich roepen.
Hij zoekt naar zijn levenstaak.
Hij ligt er wakker van
en laat zich niet ontmoedigen.
Zijn leermeester Eli stuurt hem keer op keer naar bed:
“Ga maar weer slapen, mijn jongen”.

En dan begrijpt Eli eindelijk dat hier iets aan de hand is.
Zou het zo zijn dat God deze jongen roept?
De hogepriester Eli stuurt Samuël opnieuw naar bed en zegt:
“Als God je roept, zeg dan: Spreek, uw dienaar luistert!”

En Eli … draait zich om en slaapt verder.
Dat is misschien wel het vreemdste onderdeel van het verhaal.
Eli snapt dat God aan het werk is,
dat God spreekt tot deze jongen.
En wat doet Eli?
Hij slaapt.
Dat is toch wel het toppunt van onverschilligheid.

Samuël doet het anders.
Hij luistert en laat zich roepen.
Samuël zal een groot profeet worden,
iemand die zijn volk zal leiden, die koningen advies zal geven
en mensen leert om Gods Woorden te begrijpen.
De hogepriester Eli is onverschillig.
De jonge Samuël wil het verschil maken.

En zo is het nog steeds in onze wereld.
Wie onverschillig is
en alleen voor zichzelf leeft,
die mens laat niets achter in deze wereld.

Maar wie begrijpt dat zijn of haar leven een doel heeft,
wie zich aangesproken voelt,
idealen koestert, zijn dromen vorm geeft,
die mens laat een spoor achter dat blijft.

Dat is het verhaal van een vereniging,
zoals de Schutterij waarover de film vertelt.
Waar iemand zich geroepen voelt, daar kan een vonk overspringen
en gaat het goede verder.

Dat kan ook het verhaal zijn van een gemeenschap,
van een dorp, van een parochie, van de wereld om ons heen.

Wie zich niet laat roepen,
wie zich omdraait
en de schouders ophaalt,
die laat elke dag kansen liggen
om een stukje hemel op aarde te brengen.

Maar wie het aandurft om zoals Samuël, te zeggen:
“Hier ben ik! Je kunt op mij rekenen”,
die mens vormt de toekomst.
Want je kunt wel degelijk het verschil maken.
Misschien niet altijd, maar wel vaak genoeg
om kleine wonderen te bewerken.

Een toekomstbelofte begint met mensen die zich laten roepen.
Die idealen koesteren, die niet aan de kant blijven staan.
Dat is de boodschap van de film “De belofte van de Slek”.

Dat is zeker ook de boodschap van ons geloof:
God zegent het goede begin.
Begin dus maar, onder Gods zegen!

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey