Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Drie Koningen)
6 en 7 januari 2018
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 60, 1-6
Mattheus 2, 1-12

Verkondiging (preek):

Tijdens de vormselvoorbereiding vroeg Loes uit Maria Hoop
of zij een mopje mocht vertellen.
“Waarom is Jezus niet geboren in België?”
Niemand wist het antwoord
en Loes zei met een grote glimlach:
“Omdat daar geen drie wijzen te vinden waren”.

Ik heb toen geantwoord:
“Maar Loes, Jezus is ook niet in Maria Hoop geboren!”
(trouwens ook niet in Pey of Koningsbosch).

Dat raadseltje van Loes kan je wel aan het denken zetten.
Waarom wordt verteld dat Jezus in Bethlehem geboren werd?
Het antwoord ligt in het Oude Testament.
We komen daar de profeet Micha tegen.
In je Bijbel vindt je hem op het scharnierpunt
van het Oude en het Nieuwe Testament.
Zeven eeuwen voordat Jezus geboren werd,
Leefde deze profeet.
Hij was een boerenzoon, die hield van de waarheid.
Micha vertelt over de zondigheid van een samenleving
die alleen maar meer bezit wil
en daar alles aan opoffert.
Hij benoemt het kwaad dat hem omringt.
Leiders, profeten en priesters die anderen naar de mond praten,
die het volk misleiden
en op verkeerde wegen leiden.

En dan droomt Micha Gods droom:
over een leidsman die het ánders zal doen.
Een koning die herder is.
Een beschermer van de kleinen en de zwakken.
Een leidsman die mensen samenvoegt
en bij God brengt.
Een dienaar van de vrede.

En waar moet volgens Micha die Redder geboren worden?
Juist: in Bethlehem, in het Land van Juda.
Bethlehem was ook de plaats waar Koning David geboren werd.
Een herder die koning werd.
Een koning die zong over God als de Herder die ons allen leidt.

De naam Bethlehem betekent:
“Huis van brood”.
Omdat de grond zo vruchtbaar was,
dat er meer dan voldoende voedsel was.

Het is typerend dat Jezus juist dáár geboren zou zijn.
In de stad van David,
waar altijd brood en voedsel in overvloed is.
Het nog opvallender dat er geen plaats voor Hem was
in die stad van overvloed.
Jezus wordt buiten de muren van Bethlehem geboren,
waar het grote geld en de overdaad was,
daar was Hij niet welkom.

Wat dat betreft is het een verhaal van alle tijden.
Want ook in onze dagen wordt Jezus vaak meer erkend door armen en zwakken,
dan door rijken en machtigen.
De wereldkerk groeit, maar wel in andere werelddelen.
De armen in Latijns Amerika, Azië of Afrika
begrijpen vaak meer van Jezus dan de rijken in onze streken.

Het is typerend dat Jezus geboren zou zijn in Bethehem.
Een plaats waar in onze dagen heel wat vluchtelingen wonen,
afhankelijk van de hulp van de Verenigde Naties,
in kampen die inmiddels tegen de stad zijn gegroeid.

Net zoals Jezus komen daar kinderen op aarde,
in een wereld vol rijkdom en overvloed,
waar tegelijkertijd zoveel onrecht en armoede is.

De profeet Micha wees de weg naar Jezus,
vele eeuwen voor het allereerste Kerstfeest.
De oude profeet sprak over een leider die herder is,
over een vorst van vrede.

De Wijzen uit het Oosten vonden de weg naar Jezus,
omdat zij zo groot waren,
dat zij durfden te buigen voor een weerloos kind.
Zo staat er in de Bijbel:

 “Zij zagen het kind met zijn moeder Maria,
 zij vielen op hun knieën en huldigden het,
 zij haalden hun schatten tevoorschijn
 en gaven goud, wierrook en mirre ten geschenke.”

Het mopje van Loes is ook een gewetensonderzoek.
Waar wordt Jezus geboren?
Waar zijn mensen wijs genoeg om het kleine te eren, om hun schatten te delen?
Hopelijk zijn in ons midden genoeg wijzen te vinden
om Jezus welkom te heten,
samen met al die kleine mensen die Hij bij de Hand neemt.

Amen!


Zending en zegen:

Vandaag leidden de Wijzen ons naar Bethlehem,
de plaats waarvan de profeet Micha droomde
en waar Jezus op aarde kwam.

Iemand dichtte de volgende regels:

 O stad van David, Bethlehem,
 voorbode van Jeruzalem,
 al is de wieg en woning klein,
 hier zal Gods Liefde koning zijn!

Ga dan en maak van uw Huis
een stukje Bethlehem,
een huis waar het broodnodige wordt gedeeld,
waar Gods Liefde koning is
en zijn zegen woont:

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.
 

        
 
 
2021 Parochie Pey