Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde Zondag van de Advent B
16 en 17 december 2017
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 61, 1-2a.10-11
Evangelie volgens Johannes 1, 6-8.19-28

Verkondiging (preek):

Onlangs verscheen een boekje over het leven en denken van Bisschop Wiertz.
Ergens staat ook een Communiefoto,
van ’t klein Frenske in een matrozenpakje.
Het heeft iets ontroerends om een kinderfoto te zien
van iemand die later geschiedenis heeft geschreven.
Wie had dat toen kunnen denken?
Zijn familie waarschijnlijk niet.
En ook dat kleine Frenske zelf niet.
Gaandeweg, kwam pas aan het licht waarheen zijn weg zou leiden.

Vandaag in het Evangelie kwamen wij Johannes de Doper tegen.
Hij is de achterneef van Jezus,
de zoon van tante Elisabeth.
Johannes deed al jong van zich spreken.
De Bijbel vertelt dat zijn vader niet meer kon praten,
totdat hem gevraagd werd wat de naam van zijn kind moest zijn.
“Johannes moet hij heten” schreef zijn vader op.
Op dat moment kon hij weer spreken
en dankte God met heel zijn hart.

Het is een prachtig jeugdportret van Johannes de Doper.
De mensen stonden er verbaasd over
en vroegen zich af wat dit kind allemaal zou gaan doen.
Maar het bleef een hele tijd stil.
Pas als volwassen man komen wij hem weer tegen,
terwijl hij mensen doopt in de rivier
en oproept tot een nieuw leven.

De mensen hoorden Johannes spreken
en zagen hem in alle eenvoud oprecht leven.
Maar ze vroegen zich af: “Wie is hij toch?”
De leiders van het volk stellen hem die vraag.
Ben je je soms de Messias, de Redder van God?
Of ben je Elia, de grote profeet die weer terug is gekeerd?

Het zijn prachtige eretitels.
Maar Johannes blijft zichzelf:
Ik ben niet de Messias.
Ik ben ook niet de profeet Elia
of een van de andere profeten.
Ik ben de stem die roept in de woestijn.
Het gaat niet om mij, maar om Degene die na mij komt.

Johannes de Doper richt de blik op een Ander:
Midden onder u staat Hij die gij niet kent!

Heel het leven van Johannes is gericht op Degene die komt,
hij is Gods wijsvinger in de deze wereld,
gericht op Jezus.
De andere mensen hadden het nog lang niet gezien,
maar Johannes wél.
Wanneer hij kijkt naar Jezus,
dan ziet hij de Messias, de Redder van God,
degene die zal spreken, zoals zelfs de grootste profeten niet gesproken hebben.

Midden onder ucstaat Hij, die gij niet kent.
Zelfs de mensen in Nazareth, die met Jezus waren opgegroeid, zagen het nog niet in Hem.
Zij kenden alleen ’t jöngske van Maria en Jozef,
de timmermanszoon,
maar niet Jezus de Christus, de Redder, de Verlosser.

Midden onder u staat Hij, die gij niet kent.
De religieuze leiders liepen op dat moment nog langs Jezus door.
Want wie verwacht nou dat Gods Verhaal zo eenvoudig kan beginnen.

Midden onder u staat Hij, die gij niet kent.
Alleen Johannes herkent in Jezus
de vervulling van Gods belofte,
de toekomst die ons wacht,
de hemel op aarde.

Waarom herkent Johannes Hem wel en de anderen niet?
Johannes is niet vol van zichzelf,
daarom is er ruimte in hem om de waarheid binnen te laten.
Waar mensen opgaan in hun eigen ego,
alleen maar bezig zijn met hun eigen belang, met hun carrière,
hun aanzien, hun eigen overtuigingen,
daar wordt de overduidelijke waarheid vaak onzichtbaar.

Beste mensen,
binnenkort vieren wij Kerstmis.
Dan ligt de “babyfoto” van Jezus als het ware in de kribbe.
We kijken vertederd naar het kindje in het stro.
Maar je moet twee keer kijken om te beseffen wát voor Kind wij verwachten.
Wie had op dat eerste Kerstfeest kunnen denken
dat dit Kind de wereld voorgoed zou veranderen?
Wie had kunnen vermoeden dat Hij wonderen zou doen,
dat zijn Woorden tweeduizend jaar later nog steeds
het hart van mensen zouden raken?
Wie had kunnen voorzien dat die kleine handjes
later met spijkers doorboord zouden worden?
Wie had kunnen weten dat dit nieuwe leven
Eeuwig Leven zou worden?

De woorden van Johannes klinken ook voor ons,
om ons aan het denken te zetten.
Midden onder U staat Hij, die gij niet kent.

Alleen wanneer je hart ruimte heeft voor een ander
kun je opengaan voor Hem.
Alleen wanneer je wil luisteren naar zijn woorden,
zul je verstaan wat Hij je te zeggen heeft.
Alleen wanneer je bereid bent om Hem te volgen
kun je in de kinderafbeelding van Jezus zien
waartoe zijn leven zál leiden
en jouw leven kán leiden.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey