Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Christus Koning A
25 en 26 november 2017
 
 

Inleiding:

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijke jaar.
Een jaar lang hebben wij geluisterd
naar het Evangelie volgens Mattheus.
Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar heet “Christus Koning”.
Vandaag vertelt Mattheus ons hoe het Koninkrijk van Jezus er uit ziet.
Het is een Rijk van liefde,
waar hongerigen worden gevoed,
vreemdelingen worden opgenomen en zieken bezocht.
Dat heeft Christus ons zelf voorgeleefd.
Zijn Rijk ligt niet alleen in de toekomst,
maar kan hier en nu beginnen,
het liefst vandaag nog,
in ons eigen leven.
 
Schriftlezingen:

Ezechiël 34, 11-12.15-17
Evangelie volgens Mattheüs 25, 31-46

Verkondiging (preek):

op 6 oktober overleed Eberhard van der Laan,
de  burgemeester van Amsterdam.
Op het journaal werden die dag beelden getoond
van het werkbezoek van de koning, begin september.
Burgemeester van der Laan was getekend door ziekte
en bewoog zich langzaam en moeizaam.
Hij wilde daarom de koning voorrang geven:
“Gaat u maar eerst!”
Maar Willem Alexander deed het anders.
Hij bood van der Laan zijn arm en gaf hem steun.
Hij paste zich aan het tempo van de zieke man aan.
En terwijl van der Laan in de auto geholpen werd,
liep de koning naar de andere kant en opende zelf zijn portier,
om in te stappen.
Willem Alexander liet zien dat hij een echte koning is.
Want nobele mensen zetten niet zichzelf in het licht,
maar geven zorg en aandacht aan wie kwetsbaar is.
Dat is een beeld dat bijblijft, meer dan alle statieportretten.

Het liet me ook denken aan een andere koning.
Tijdens de tweede wereldoorlog werden in Denemarken de Joden verplicht
om een gele ster te dragen,
zodat de Duitse bezetters de Joden konden herkennen, vernederen
en wegvoeren.
Op de dag dat dit verplicht werd, verscheen ook de koning van Denemarken
met een gele Jodenster op zijn jas.
Vele mensen volgden zijn voorbeeld.
Het was een koninklijk gebaar.
Nobele leiders verbinden zich aan het lot van de meest kwetsbare mensen
in hun land.

Vandaag vieren wij Christus Koning.
Wij vieren dat Jezus onze Koning is.
Een nobele koning als geen ander, 
die één werd met de armen, de zieken, de onderdrukten.
Wanneer Hij zijn troonrede houdt, horen wij dat overduidelijk:

Jezus laat zich vinden,
waar hongerigen te eten krijgen en dorstigen te drinken.
Waar zieken en gevangenen bezocht worden.
Waar vreemdelingen worden opgenomen.
Waar naakten worden gekleed en doden worden begraven.
“Wat je voor hen hebt gedaan,
dat heb je ook voor Mij gedaan!”

Het Koninkrijk van Jezus heeft niets te maken met pracht of praat.
Hij keert het leven binnenstebuiten en ondersteboven.

Zijn Koninkrijk begint in heel wat huizen,
waar mantelzorgers met liefde
een zieke of oudere verzorgen.

Zijn Koninkrijk begint
waar een vreemdeling wordt welkom geheten,
alle mensen als mens worden gezien.

Het Koninkrijk van Jezus begint,
waar liefde voor het eigen land
anderen niet buitensluit.

Zijn Koninkrijk begint,
waar delen vanzelfsprekend is
en geven als een voorrecht wordt beschouwd.

Zijn Koninkrijk begint
waar kleinen en zwakken
de meeste zorg en bescherming ontvangen.

Koninklijke mensen
hebben het niet nodig
om alle aandacht op te eisen
en zichzelf in het middelpunt te plaatsen.

Nobele mensen bieden een arm
om op te steunen,
zij laten zich leiden
door wie lijden
en verkennen stap voor stap
het Koninkrijk van Jezus.

Amen!

Zending en zegen

(Met het Evangelieboek in de handen)

Pr. Met het feest van Christus Koning sluiten wij het kerkelijk jaar af.
Een jaar lang hebben wij geluisterd naar de verhalen over Jezus
volgens Mattheus.
Vanaf volgende week zullen we ons vooral laten leiden
door het Evangelie van Marcus.

(Het Evangelieboek wordt gesloten)

Mogen de woorden van dit Evangelie
vlees en bloed worden in ons leven.

(Met het Evangelieboek wordt het kruisteken gemaakt)
 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey