Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
33ste zondag door het jaar A
18 en 19 november 2017
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit het Boek Spreuken 31, 10-31
Evangelie volgens Mattheus 25, 14-30

Verkondiging (preek):

Vijf jaar geleden zat een jonge vrouw in de bus die haar van de school naar huis bracht.
Haar naam is Malala,
een meisje uit Pakistan.
Die dag werd er een aanslag op haar leven gepleegd.
Een Talibanstrijder schoot de jonge vrouw in het hoofd en in haar hals.
Zij werd naar Engeland gebracht
en overleefde als door een wonder de operaties.

De aanslag werd gepleegd omdat zij als vrouw studeerde
in een gebied waar meisjes niet naar school mogen gaan.
Malala werd een symbool
voor de sterke jonge vrouwen in deze wereld.
Ook na de aanslag weigerde zij om een tweederangs burger te zijn.
Zij vertelt haar verhaal over heel de wereld.
Zij bemoedigt andere jonge vrouwen die onderdrukt worden.
Zij bezocht de ouders van de ontvoerde schoolmeisjes in Nigeria.
Zij ontmoette president Obama met zijn vrouw en dochters.
Zij spreekt een wereld tegen,
waarin vrouwen hun talenten niet kunnen ontplooien.
In 2013 ontving zij de Nobelprijs voor de vrede.

Het verhaal van deze jonge vrouw begon met het verlangen
om haar talenten te ontplooien,
om iets te betekenen in deze wereld,
om de mogelijkheden die God haar heeft gegeven
ook te gebruiken.
Talenten zijn er immers om te gebruiken.
Het is zónde wanneer dat niet gebeurt.

Die jonge vrouw uit Pakistan maakt zich sterk
voor goed onderwijs, ook voor meisjes.
Voor de Verenigde Naties vertelde zij
dat de strijd tegen armoede en terrorisme begint
met boeken en pennen.
Met meisjes en jongens die de wereld gaan begrijpen,
die hun talenten ontdekken
en hun lot veranderen.
Zij herhaalt het keer op keer:
“Eén kind, één leraar, één pen, één boek, kan de wereld veranderen!”
 
Het verhaal van Malala uit Pakistan
kan je aan het denken zetten.
Hoe gaan wij om met onze talenten?
En met die van anderen?

Het is een gewetensvraag die telkens weer moet klinken.
Ook in onze maatschappij
en in onze geloofsgemeenschap.
Want de talenten van vrouwen worden niet vanzelfsprekend gewaardeerd.
Er is een hele strijd nodig geweest
om te zorgen dat orkesten gemengd werden.
dat vrouwen leiding konden geven,
dat talenten gewaardeerd worden.

Ook in de kerk hebben we nog heel wat te leren.
Dat kan menige pastoraal werkster je vertellen,
die op moet boksen tegen structuren
en tegen collega’s die haar nauwelijks als collega zien.

Zo hoort het dus niet.
Daarmee doen we heel veel vrouwen tekort.
Daarmee doen we ook de kerk tekort.
Want wanneer God zoveel talent aan vrouwen geeft,
dan lopen wij Hem in de weg
door die vrouwen geen stem en geen plaats te geven.

Malala zei over degenen die een aanslag op haar pleegden:
“Zij weten niet wat in het Boek van ons geloof staat.
Hun denken maakt God klein en conservatief
door meisjes de kans te ontnemen om zich te ontwikkelen.”

Laten wij goed luisteren naar het Verhaal van óns geloof.
Dan komen we Ruth tegen,
die voorbij de grens van haar volk keek
en zei: “Jouw volk is mijn volk, jouw God is mijn God.”
Wat zou de wereld er anders uitzien, wanneer leiders dat zouden begrijpen.

Laten we goed luisteren naar het Verhaal van ons geloof.
Dan komen we Maria tegen,
die geloofde in de wereld van God,
waar machtigen moeten zwijgen en kleinen mogen spreken.

Laten we luisteren naar het Verhaal van Maria Magdalena,
die Jezus trouw bleef
en Hem als eerste mocht ontmoeten na zijn verrijzenis.

Laten we luisteren naar al die verhalen van sterke vrouwen,
waarin God aan het Woord wil komen.
Ook de kerk heeft wat dat betreft onderricht nodig,
om ten volle Gods Volk te worden.
Er zal nog heel wat moeten veranderen,
in de hoofden en harten van vrouwen én mannen.
Zodat de gegeven talenten aan het licht kunnen komen.
Er zijn sterke vrouwen in ons midden.
Wie zal hen vinden?

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey