Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Nationale ziekendag
12 september 2009
 
 

Bij gelegenheid van nationale ziekendag en het zestigjarig jubileum van de Zonnebloem in Nederland, stond de preek dit weekend in het teken van "bijzondere ontmoetingen tussen zieken en gezonden". In de preek werd hier aandacht aan geschonken.

Verkondiging (preek):

De afgelopen week werden op meerdere plaatsen zieken uitgenodigd voor een gezellige middag.
Dat gebeurde woensdag in Koningsbosch,
gisteren in Maria Hoop
en vandaag in Pey.
Het heeft alles te maken met nationale ziekendag.
Ieder jaar brengt de Zonnebloem zieken en gezonden in contact,
zodat zij elkaar goed kunnen doen.

Dit jaar is er extra aandacht, vanwege het zestigjarig jubileum van de Zonnebloem.
Op de radio en de televisie hoorde je regelmatig de stem van Danny de Munck
die vertelt over de “Sonnebloem”
en over bijzondere ontmoetingen.
En daar gaat het precies om op nationale ziekendag … om bijzondere ontmoetingen.
Zieken, ouderen en gehandicapten mogen niet vergeten worden,
ze horen in ons midden te staan,
want hun verhaal is belangrijk
en zij verdienen alle aandacht.

Eigenlijk is dat een gedachte die nauw aansluit bij de christelijke traditie.
Want vanaf het begin van het Christendom is er aandacht besteed aan zieke mensen.
Jezus zelf geeft ons daarbij het goede voorbeeld.
Niet alleen was hij vaak bij zieken te vinden,
die Hij moed insprak en genezing bracht.
Jezus ging verder:
Hij verbond zijn leven aan dat van de zieken.
Zo horen wij Hem in de Bijbel zeggen:
“Wanneer je een zieke goed doet, dan doet dat Mij goed!”
“Wat je voor hen hebt gedaan, dan heb je voor mij gedaan!”
In zijn ogen waren zieken waardevol en de moeite waard.

Het voorbeeld en de woorden van Jezus hebben zieken en gezonden steeds weer met elkaar verbonden.

Een prachtig voorbeeld is de heilige Laurentius,
die in de derde eeuw na Christus leefde.
Laurentius was een van de helpers van de Bisschop van Rome.
In de tijd van Christenvervolgingen, liet de keizer van Rome hem roepen.
Deze gaf aan Laurentius de opdracht om hem de volgende dag
de schatten van de kerk te brengen.
De keizer hoopte op de kelken en andere bezittingen van de kerk.
Maar Laurentius kwam de andere dag het paleis binnen met een hele sliert mensen.
Hij nam de zieken van Rome mee.
Een man die gehandicapt was.
Een vrouw die verzwakt was.
Een kind dat ziek was.
En zo nog veel meer mensen, waarvoor Laurentius zorgde.
“Kijk”, zei hij tegen de keizer, “dit zijn de schatten van de kerk!”

Laurentius had dit geleerd van Jezus.
Het Koninkrijk van God begint niet aan de top van macht en aanzien,
maar bij de meest kwetsbare mens.
Wie rijk wil zijn in Gods ogen,
die moet aandacht en liefde besteden aan zieken, gehandicapten,
kwetsbare mensen.
Want in hen doet Jezus een beroep op ons hart.

En zo zijn er gelukkig telkens weer mensen geweest,
die zieken hebben bezocht en verzorgd.
Tot in onze dagen.
Godzijdank voor de arts die vecht voor het leven van de patiënt.
Godzijdank voor de verpleegster die in de nacht luistert naar het verhaal
van de zieke die niet kan slapen.
Godzijdank voor de medewerkster van de thuiszorg, die in alle vroegte van de ene plek naar de andere vliegt om mensen te verzorgen.
Godzijdank voor de familieleden, die mantelzorg geven aan een zieke.
Godzijdank voor de vrijwilligers van de Zonnebloem,
die een luisterend oor en een begrijpend hart hebben voor hun gasten.

Nationale ziekendag draagt dit jaar als thema:
“De Zonnebloem kleurt je wereld”.
Een gele bloem met een grote hart is hét symbool dat bij deze dag hoort.

Ooit schreef de dichter Driek van Wissen hier het volgende gedicht over …

De Zonnebloemen met hun bruine ogen,
omkranst door fraaie wimpers in het geel,
hebben gelukkig voor het merendeel
hun kopjes nog niet moedeloos gebogen.

Zij hebben in de vaas dankzij hun steel
uit voorzorg om niet lelijk uit te drogen
het levenswater stevig opgezogen
en bloem en stengel vormen één geheel.

En wat je bij de bloemen voor de ramen
kunt zien, is wat je ook bij mensen ziet:
Als je een ander nieuwe kansen biedt
om het bestaan wat te veraangenamen
is dat iets waar je zelf ook van geniet,
want je beleeft in wezen alles samen!

Amen!

 

        
 
 
2020 Parochie Pey