Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
32ste zondag door het jaar A
11 en 12 november 2017
 
 

Inleiding:

De lezingen van vandaag nodigen ons uit
om de levenstijd wijs te gebruiken.
Houd je lamp brandend.
Zorg dat jouw levenstijd licht draagt in deze wereld.

Wijze mensen bereiden zich voor op de toekomst.
Zij verdiepen hun inzicht.
Zij voeden elkaars hoop.
Zij dragen hun liefde uit.
Dat is de olie waarmee zij de lamp van het geloof
brandend houden.

Het is wijs dat u naar Gods Huis gekomen bent
om bij te tanken.
Laten we beginnen met ons hart naar God te keren
terwijl wij bidden om ontferming.

Schriftlezingen:

Uit het boek Wijsheid 6, 12-16
Evangelie volgens Mattheus 25, 1-13

Verkondiging (preek):

De woorden die wij spreken krijgen vaak betekenis
door het moment of de plaats waarop zij worden uitgesproken.
Wanneer bijvoorbeeld iemand praat over “vrij zijn”,
dan maakt het een groot verschil
of het iemand is in een oorlogsgebied
of een student die uitkijkt naar het weekend.

Ook bij het Evangelie van vandaag, is het belangrijk om te weten
in welke situatie die woorden geschreven werden.
Anders lijkt het maar een oneerlijk verhaal over die tien meisjes.
Waarom delen zij hun olie niet?
En waarom mogen de domme meisjes later niet binnenkomen?
Dat heeft alles te maken met de tijd waarin deze woorden
het eerst klonken.

Bij de eerste Christenen waren er namelijk velen die dachten,
dat Jezus snel terug zou keren om zijn Koninkrijk te vestigen.
Nogal wat Christenen leunden achterover
en wachtten de komst van Jezus af.
Zij gingen ervan uit dat zij gered waren.
Anderen werden het wachten moe en voelden zich teleurgesteld.
Ze lieten hun geloof voor wat het was
en deden er nauwelijks iets mee.

Het is voor die mensen, dat de gelijkenis over de bruidsmeisjes klinkt.
Tien meisjes wachten op de bruidegom,
zoals dat in de oudheid gebruikelijk was.
Om hem met licht te begroeten
en de weg te wijzen naar de feestzaal.
Maar de bruidegom laat op zich wachten.

Voor de helft van de bruidsmeisjes duurt het te lang.
Zij zijn daar niet op voorbereid,
zodat hun olie opraakt
en de lamp dooft.
De anderen zijn wijzer geweest.
Zij hebben een voorraadje olie meegenomen,
waarmee zij het licht brandend houden.

Wie Jezus na wil volgen,
zal soms geduld moeten hebben.
Zijn Koninkrijk komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Vrede en gerechtigheid moeten langzaam groeien,
om wortel te schieten in een samenleving.
Grote woorden en snelle plannen
brengen geen vrede.
Wel mensen die volharden, die volhouden,
die de lamp van geloof en hoop brandend houden
in een donkere wereld.

De eerste Christenen moesten daaraan herinnerd worden.
Voor hén werd de gelijkenis geschreven.
Maar ook voor ons zijn die woorden de moeite waard.

Wanneer zelfs maar de helft van de volgelingen van Jezus
werk zou maken van hun geloof ...
dan zou de wereld er al heel anders uitzien.

Je geloof is ten diepste een relatie.
Wij geloven niet zomaar in een programma.
Wij geloven in Jezus.
Wij zien uit naar zijn komst in ons leven.
Hij is die Bruidegom uit het Bijbelverhaal.

Met geloven is het net als met iedere relatie.
Je moet erin investeren.
Een voorraad aanleggen, waaruit je kunt putten in moeilijke tijden.
Doe je niets aan je relatie,
dan sta je op een gegeven moment alléén.
Dan is je lamp uit en de deur gesloten.

Soms is het te begrijpen dat het vlammetje van het geloof onzeker brandt.
Dan maken mensen zoveel mee,
dat hun geloof in de Lieve Heer een knak krijgt.
Iemand zei ooit:
“Bidden moet je doen wanneer je gezond bent,
want wanneer je ziek bent kun je het vaak niet meer.”
God is de eerste die dat begrijpt.

De parabel gaat niet over hen,
maar over mensen die het goed hebben
en daardoor onnadenkend of oppervlakkig gaan leven.
Geen tijd voor anderen, geen tijd voor God.
Als dan je lamp dreigt uit te gaan,
dan sta je in het donker
en heb je geen reservevoorraad om het licht opnieuw aan te steken.

Wijze mensen denken na over hun leven
en dóen iets met hun dromen, hun idealen, hun geloof.
Domme mensen leunen achterover en doen niets,
terwijl de wereld donker wordt.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey