Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Allerheiligen
28 en 29 oktober 2017
 
 

Verkondiging (preek):

Een dezer dagen moest ik denken aan Riet,
iemand uit een vorige parochie.
Als jonge vrouw had zij enkele dierbaren verloren
en zij besloot om elke dag voor hen te bidden.
In het laatje onder de salontafel lagen hun prentjes,
die ze dagelijks tevoorschijn haalde
om hun namen te noemen en een gebed uit te spreken.
Intussen was Riet oud geworden
en het laatje was volgeraakt met prentjes,
teveel om elke naam apart te noemen.
Daarom bad zij nu iedere dag als volgt:
“Heer, zorg goed voor alle mensen uit het laatje”.

Vandaag doet de kerk eigenlijk hetzelfde.
Wij vieren Allerheiligen.
In gedachten trekt een eindeloze stoet aan ons voorbij.
De grote, bekende heiligen lopen mee.
Maria uiteraard.
Maar ook Franciscus, Antonius, Gerardus,
Clara, Elisabeth, Edith Stein
en al die andere heiligen,
die in de hun gegeven tijd
en onvergetelijk getuigenis van hun geloof hebben gegeven.

Maar op Allerheiligen denken wij ook aan al die anderen,
die niet officieel heilig verklaard werden,
maar die heel dicht bij God hebben geleefd.
Wij denken aan ouders,
die alles hebben gegeven voor hun kinderen.
Wij denken aan kinderen,
die hun ouders met liefde hebben verzorgd.

Wij denken aan missionarissen,
die alles achterlieten om de Boodschap van Jezus in de wereld te dragen.
En al degenen die heel dichtbij
het Woord van Jezus hebben uitgedragen.
Wij denken aan daadkrachtige mensen,
die armen hebben geholpen,
zieken verzorgd,
kinderen opgevangen.
Wij denken aan biddende mensen,
die heel de wereld in hun gebeden hebben gedragen.

Het zijn er teveel om op te noemen.
Daarom opent de kerk vandaag het laatje!
Wij bidden voor allen die zichtbaar of verborgen
hun geloof vol liefde hebben uitgedragen.

In het laatje van Riet lagen alleen de prentjes van degenen
die overleden zijn.
In het laatje van de kerk vinden wij ook de namen van de heiligen in onze tijd.
Mensen in onze omgeving
die hun leven dienstbaar maken,
die zorg besteden aan een ander,
die recht spreken waar de massa zwijgt.
Die delen, in een cultuur van hebben en houden,
die kwetsbaar leven koesteren.
Wij vieren vandaag de verstandelijk gehandicapte,
die ons leert om oprecht te zijn.
Wij vieren de christelijke Asielzoeker
die zoveel waarde hecht aan zijn geloof,
dat hij gevlucht is om er trouw aan te blijven.
Wij vieren onvermoeibare vrijwilligers,
trouwe bezoekers.

Die eindeloze stoet van heiligen, trekt niet alleen aan ons voorbij.
Zij nodigen vooral uit,
om aan te sluiten.
Om met ons leven het verhaal van Jezus te vertellen.
Hoe groot of hoe klein je dat ook doet,
je kúnt niet gemist worden.
Want we vieren Allerheiligen.
Allen zijn we geroepen om het leven te heiligen.

Vorige week was het Wereldmissiedag.
Toen vierden wij dat we deel zijn van een wereldwijde familie.
Mensen uit alle werelddelen,
die de weg van Jezus willen volgen.

Vandaag is het Allerheiligen.
Deze dag vieren wij dat we deel zijn van een familie van alle tijden.
Mensen die door de eeuwen heen
de Blijde Boodschap van Jezus hebben uitgedragen.

Het laatje van God staat open … ook voor jou.
Hij nodigt je uit, om je naam te voegen
bij al die grote en kleine heiligen van alle tijden.
Want zijn Koninkrijk begint
in de harten van goede mensen,
hier en nu
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey