Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
20ste zondag door het jaar A
19 en 20 augustus 2017
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 56, 1.6-7
Evangelie volgens Mattheus 15, 21-28

Verkondiging (preek):

Er bestaan heel wat verhalen over Moela Nasroeddin,
een Perzische geleerde uit een ver verleden.
Zo wordt verteld dat Nasroeddin een bloementuin aanlegde.
Hij bemestte de grond
en zaaide de kostbaarste bloemensoorten.
Toen ze opkwamen en begonnen te bloeien,
keek hij teleurgesteld naar zijn tuin.
Want er stonden niet alleen de bloemen die hij had gezaaid,
maar ook massa’s paardenbloemen die aangewaaid waren.
De Moela raadpleegde alle hoveniers in de omgeving.
Ieder gaf een ander advies en hij probeerde alles,
maar zonder resultaat, het geel bleef overal zichtbaar.
Tenslotte liep hij helemaal naar de hoofdstad,
om de tuinman van de koning te spreken.
De ervaren tuinman werd geëerd om zijn wijsheid en kennis.
Moela Nasroeddin luisterde naar zijn adviezen,
maar ontdekte dat hij alles al had geprobeerd.
Tenslotte keek de oude tuinman hem aan en zei:
“Dan zit er niets anders op, dan dat je van die paardenbloemen gaat houden.”

Deze oude Oosterse vertelling draagt een wijsheid in zich.
Soms komt er iets op je pad, dat je niet gepland hebt.
Of je ontmoet mensen, die niet lijken te passen in jouw levensstijl,
Omdat ze een andere kleur of achtergrond hebben.
Dan stoor je je misschien aan die ander
en kunt nauwelijks iets goeds ontdekken.

Zelfs Jezus overkwam dat.
Als geboren en getogen Jood, richt Hij zich tot zijn eigen volk.
Hij spreekt Gods Woord en geneest hun zieken.

Maar dan staat er ineens een vreemdeling voor Hem, een vrouw uit Kana.
Ook zij vraagt om een Woord van God
en om genezing van haar dochtertje.

Jezus reageert op een manier die we niet van Hem kennen.
Hij keert haar de rug toe, met de woorden
“Ik ben gekomen voor mijn eigen volk.
Ik kan toch niet het brood van mijn mensen nemen
en het te eten geven aan de honden.”

Onze Lieve Heer klinkt helemaal niet zo lief.
Hij vergelijkt die smekende vrouw met een hond.

Maar dan gebeurt er iets bijzonders.
De vrouw scheldt niet, ze uit geen verwijt, maar zegt:
“Zelfs voor een hond vallen er toch wel wat kruimels van de tafel?”

Dat antwoord opent Jezus de ogen.
Die vrouw heeft gelijk, Gods Goedheid kent geen grenzen.
Het is alsof Hij op dat moment herkent dat in de bloementuin van God
ook heel wat vreemde bloemen groeien.
En wanneer God die heeft gezaaid, dan zit er maar één ding op:
dat je van ze gaat houden.

Jezus maakt een groeiproces door, ook Hij moet leren.
Dat maakt Hem niet kleiner.
Zoals in de Schrift regelmatig over Hem gezegd wordt:
“Hij groeide in aanzien bij God en bij het volk!”

Het geloof van die Kananese vrouw is een Boodschap van zijn Hemelse Vader.
De vrouw getuigt van het geloof dat Jezus ook gezonden is voor de heidenen,
voor alle volkeren, ook voor haar en haar dochtertje.

“De honden krijgen tenminste nog de kruimels die van de Tafel vallen!”
Dát antwoord geeft Jezus een schok.
Hij keert zich om.
Hij laat zich raken.
Hij hoort zijn Hemelse Vader spreken door de mond van deze vrouw.
En dan kan Hij alleen maar zeggen:
“Vrouw wat heb jij een groot geloof, Ik zal je verlangen vervullen”.

Die houding mogen wij van Jezus overnemen.
De bereidheid om ons te laten raken,
door God die ons tot het beste roept, in de vragen van mensen.
Dan ga je de wereld met andere ogen zien.

Dan is niet iedere vreemdeling bedreigend.
Dan blijkt dat er goede en slechte Moslims zijn,
net zoals er goede en slechte Christenen zijn.

De samenleving waarin wij leven, lijkt op een tuin,
met vertrouwde soorten bloemen.
Maar ook met nieuwe soorten, een andere kleur, een onbekende vorm.
Je kunt je verwoed verzetten tegen alles wat anders is.
Maar je kunt ook de raad volgen van de tuinman uit het Oosters Verhaal.
Soms zit er niets anders op, dan dat je van ze gaat houden.

Jezus ging ons daarin voor
en Hij groeide in aanzien bij God en de mensen.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey