Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria tenhemelopneming
12 en 13 augustus 2017
 
 

Verkondiging (preek):

In mijn boekenkast staan ook enkele boeken,
waarin een eerdere lezer een spoor heeft achtergelaten.
Een trefwoord in de kantlijn,
een gele streep van de tekstmarker, een uitroepteken, of een groot vraagteken.
Het zijn boeken die ik mocht erven van een levenswijze zuster.
Zoals zij boeken bestudeerde, heeft zij ook geleefd:
een leven lang op zoek naar de kern van haar bestaan.
Na een kort huwelijk verongelukte haar echtgenoot
en ze besloot om naar het klooster te gaan.
Ze koos voor de zusters van het heilig Hart,
omdat ze zocht naar het hart van geloof en leven.
Ze werd overste en zette zich in voor kansarme kinderen.
Ze volgde cursussen en las veel.
Steeds weer op zoek naar de kern.

De waarheid die zij daarbij ontdekte, klinkt heel eenvoudig.
Zij zei het als volgt:
“Geloven, dat is leven naar de ontmoeting!”

In de ontmoeting met mensen, kwam ze Jezus tegen.
Zoals Hij heeft gezegd:
“Wie een Kind opneemt in mijn naam, die neemt Mij op.
En het brood dat je deelt met iemand die honger heeft, dat deel je met Mij.
In de zieke die je bezoekt, kom je bij Mij op bezoek.”

“Geloven, dat is leven naar de ontmoeting!”
Dat was ook haar antwoord op de vraag naar dood en leven.
Zij leefde naar de grote Ontmoeting toe
en was ervan overtuigd dat wie zo uit onze tijd valt,
recht in de armen van Jezus valt.
Die gedachte past ook bij het Feest dat wij deze dagen vieren.
Het leven van Maria is immers één grote Ontmoeting met God.
Soms alledaags,
dan weer hemels en verheven.

Wanneer Gods kracht haar omhult
begint haar reis, hand in Hand met God.
Maria wordt door de engel al de hemel in geprezen.
“Wees gegroet Maria, vol van genade, God is met jou!”

En Maria draagt die ontmoeting met zich mee,
terwijl zij op reis gaan naar haar nicht Elisabeth die in verwachting is.
Om daar te helpen, te dienen,
met opgestroopte mouwen en liefdevol geloof.

Tijdens dat bezoek heeft Maria het hoogste woord.
Ze prijst God,
die ze mocht ontmoeten op haar levensweg
en die zich laat vinden dichtbij kleine en kwetsbare mensen.

Verder spreekt Maria niet zoveel in de Bijbel.
Maar we ontmoeten haar telkens weer.
Bij de kribbe waarin Jezus ligt.
Tijdens de vlucht naar Egypte, op een bruiloft in Kana..

Maria ontmoet Jezus op heel verschillende momenten:
wanneer Hij toegejuicht wordt,
maar ook op de eenzame weg naar Golgotha,
tot onder het kruis.

Geloven, dat is leven naar de ontmoeting.
Dat beseft Maria als geen ander.
Zij is bij de vrouwen die het graf bezoeken
en de verrezen Heer ontmoeten.
Zij staat even later tussen de Apostelen,
die wachten op Gods kracht,
de ontmoeting met de Heilige Geest.

En vandaag, op dit feest, vieren wij het geloof
dat de Grote Ontmoeting kwam voor Maria.
Dood werd leven,
de aarde een opstapje naar de hemel.
Maria viel voorgoed in de armen van Jezus.

Waar geloven een ontmoeting wordt,
daar is de hemel niet ver weg.
Daar wordt het Woord van God
vol naastenliefde uitgelegd.

Maria droeg de hemel op aarde
zij omarmde mens en God,
aan het kind dat zij baarde,
vervulde zij het grootste gebod.

Want liefde is de weg ten leven,
die ons naar de hemel leidt.
Liefde doet een mens leven
naar de Ontmoeting in eeuwigheid.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey