Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Gedaanteverandering van de Heer A
5 en 6 augustus 2017
 
 

Schriftlezingen:

Tweede brief van Petrus 1, 16-19
Evangelie volgens Mattheus 17. 1-9

Verkondiging (preek):

Goede toneelspelers bezitten de gave om helemaal
in de huid van een ander te kruipen.
Op het moment dat de voorstelling begint,
worden zij volledig één met het personage dat ze spelen.
Het is knap om te zien hoe een acteur of actrice vreugde of verdriet uit kan beelden.
Zo een toneelspeler verandert als het ware van gedaante.

Ook in het Evangelie gaat het vandaag om een gedaanteverandering.
Jezus is onderweg naar Jeruzalem,
wanneer Hij zijn reis onderbreekt om een berg te beklimmen.

Boven op die berg zien we Jezus opeens in een ander licht.
Hij verandert van gedaante.
Op dat moment wordt het Goddelijke zichtbaar
dat in die eenvoudige man uit Nazareth leeft.
Jezus verandert van gedaante.
Maar niet zoals een toneelspeler.
Hij speelt niet iemand anders.
Op die berg komt juist aan het licht Wie Hij ten diepste is:
een mens in Wie God de hele wereld omarmt.

En naast Hem verschijnen twee van de hoofdrolspelers uit het Oude Testament: Mozes en Elia.
Ook zij hebben tijdens hun leven een gedaanteverandering doorgemaakt.

Mozes groeide op als prins van Egypte,
totdat hij ontdekt dat hij een kind is van Joodse slaven.
Hij slaat een Egyptenaar neer die een Jood mishandelt.
Dan vlucht Mozes weg,
hij weet niet meer welke rol voor hem is weggelegd …
een zenuwachtige stotteraar, die nergens thuis hoort.
Totdat hij Gods roepstem verstaat.
Zo groeit het besef, dat het leven geen toneelstuk is, dat al geschreven is.
Maar dat je zelf het verhaal van het leven kunt schrijven.
Mozes vindt zijn levenstaak.
De stotteraar wordt een spreker.
De man die nergens thuis hoort, zal zijn volk naar huis brengen.
Hij verandert van gedaante en daarmee verandert hij de geschiedenis.
Zo komt aan het licht, wie hij ten diepste is ... een bevrijder.

Ook de andere metgezel op de berg, heeft tijdens zijn leven een gedaanteverandering doorgaan.
Het is Elia, de profeet.
Aan het begin van zijn carrière is Elia flink opgetreden.
Hij heeft de valse profeten bestreden
maar liefst 450 van hen heeft hij in het stof doen bijten.
Hij speelt een hoofdrol in een spectaculair bijbels verhaal.
Maar wie Elia ten diepste is, dat komt pas later aan het licht.
Wanneer hij moet vluchten, door de woestijn heen.
Daar wordt hij met zichzelf geconfronteerd.
Hij ervaart teleurstelling, verdriet, eenzaamheid.
Elia speelt hij niet langer de rol van de sterke profeet,
maar staat kwetsbaar voor God.
En dan pas komt aan het licht hoe God in zijn leven wil werken.
Niet als een vernietigende macht,
maar als de kracht die heel maakt
die ons het leven gunt.
Hij verandert van gedaante,
en wordt een wegwijzer naar God.

Deze verhalen vol gedaanteveranderingen,
klinken als een uitnodiging, om ook zelf van gedaante te veranderen.
Om aan het licht te laten komen, wie je ten diepste bent.

In onze samenleving is dat niet altijd gemakkelijk.
Want we spelen allemaal wel eens een rol,
waarbij we ons anders voordoen, dan we eigenlijk zijn.
Om geaccepteerd te worden en staande te blijven.
Dan spreken we soms harde taal,
in plaats van de stem van ons geweten te laten klinken.
Dan doen we alsof we gelukkig zijn met al ons bezit,
terwijl we diep van binnen leegte voelen.
Dan doen we ons groot voor
om te verbloemen dat we diep van binnen soms klein en onzeker zijn.

Wat onze maatschappij nodig heeft, dat zijn oprechte mensen,
die hun hart laten spreken
en de waarheid liefhebben.
Mensen die zich ten diepste laten kennen.

Net zoals Mozes,
die het verlangen om ergens thuis te raken gebruikte,
om zijn volk weer naar huis te brengen.

Net zoals Elia,
die door zijn eigen kwetsbaarheid
de helende kracht van God ontdekte.

Net zoals Jezus,
die door dienaar te worden
zijn Goddelijke grootheid openbaarde.

Wie een rol in het Verhaal van God wil spelen,
zál van gedaante veranderen.
Steeds meer jezelf, steeds meer wie je ten diepste bent, een mens van God.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey