Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
17de zondag door het jaar A
29 en 30 juli 2017
 
 

Schriftlezingen:

Eerste boek der Koningen 3, 5.7-12
Evangelie volgens Mattheus 13, 44-52

Verkondiging (preek):

Op de pleinen van steden kom je soms standbeelden tegen
van beroemde mensen:
koningen en zeehelden, leiders en strijders, kunstenaars en uitvinders.

Maar je ziet maar af en toe een standbeeld om wijsheid te eren.
Misschien heeft dat wel te maken met de houding van wijze mensen.
Ze hebben niet het hoogste woord.
Ze zijn niet haantje de voorste.
Ze zetten niet zichzelf in het licht.
Wijze mensen denken na voordat ze spreken.
Ze wikken en wegen.
Ze zoeken naar oplossingen voor ingewikkelde zaken
of geven hun alledaagse ervaring door.
Ze luisteren voordat ze een oordeel vellen.

Ik denk aan een oudere vrouw die in haar jeugd veel had meegemaakt.
Als klein meisje leerde zij oorlog en armoede kennen.
Ze schreef verhalen over haar jeugd op in drie schriften voor haar drie kleinkinderen.
Zodat zij zullen beseffen dat welvaart en vrede niet vanzelfsprekend is.
Niet om hen de les te lezen, maar om hen levenswijs te maken.

Ik moest ook denken aan een honderdjarige die op 19 mei overleden is:
Bisschop Ernst.
Bij zijn overlijden werd vooral zijn wijsheid geroemd.
Hij was bisschop in de jaren dat de kerk in Nederland werd verscheurd
door de verschillen tussen progressief en conservatief.
Bisschop Ernst wist met wijsheid de eenheid in zijn Bisdom te bewaren.
Omdat hij niemand bij voorbaat afschreef,
maar moeite deed om anderen te verstaan
en ruimte te bieden aan verschillen.

Wijsheid hoeft niet perse te betekenen,
dat je alle antwoorden hebt op alle vragen.
Soms maakt ervaring je wijs,
of het vermoeden dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn op een vraag.

In de eerste Lezing kwamen we Salomo tegen.
Op dat moment hij pas koning geworden.
Met een angstig hart voelt hij de kroon op zijn hoofd en de last op zijn schouders.
Salomo kan nog niet putten uit veel levenservaring.
Zoals vele mensen die met iets nieuws beginnen,
is hij gedreven en tegelijkertijd angstig.
Hij heeft er slapeloze nachten van, totdat God hem bezoekt in een droom en vraagt:
“Salomo, wat zal ik jou schenken?”

Salomo had honderd antwoorden kunnen geven op die vraag.
Hij had gezondheid kunnen wensen,
een lang leven, rijkdom, de overwinning over vijanden, of roem.
Maar Salomo wenst iets anders.
Hij vraagt om wijsheid.

De jonge koning voelt zich verantwoordelijk voor zijn volk
en voor de opdracht die hem is toevertrouwd.
Hij noemt zichzelf: “een dienaar te midden van het volk”.
Daarom vraagt hij om een luisterend hart,
opdat hij onderscheid kan maken tussen goed en kwaad,
tussen wat opbouwt en wat afbreekt.
Hij vraagt niets voor zichzelf,
maar denkt aan de toekomst van zijn volk.

Het raakt God, wanneer Hij die vraag van Salomo hoort.
Natuurlijk wil hij Salomo wijsheid en begrip schenken.
Of zoals de Bijbel het zegt:
“Het vermogen om onderscheid te maken!”

Dat heb je nodig in onze soms zo ingewikkelde maatschappij:
het vermogen om te onderscheiden wat de beste weg is,
naar het Koninkrijk van God.
Hoewel Salomo nog groen en onervaren in het leven staat,
beseft hij dat goud en wapengekletter uiteindelijk niets oplossen.
Je bent pas rijk, wanneer je een uitweg ziet uit haat en verdeeldheid,
wanneer je de weg weet te wijzen tussen recht en slecht.

Net zoals Salomo liggen ook wij wel eens wakker.
Dan weet je even niet hoe het verder moet.
Dan houden zorgen je uit je slaap.
Dat weet de jongere die nu al beslissingen moet nemen,
voor een toekomst die nog zo ver weg lijkt te liggen.
Dat weten ouders, die hun kinderen vast willen houden en toch los moeten laten.
Dat weet een pastoor en dat weten parochianen,
die hoop koesteren en zorgen hebben voor de toekomst van hun parochie.

Wat is op zo’n moment wijsheid?
We kunnen levenswijsheid delen, van elkaars fouten en succes leren.
Het is wijs om zorgvuldig na te denken, voordat we oordelen.
Want in onze wereld wordt er al zoveel geroepen en geschreeuwd,
zonder dat er geluisterd en gesproken wordt.

En we mogen God vragen, om ons wat wijzer te maken.
Zodat we naar het voorbeeld van Salomo
juiste beslissingen nemen,
en erkennen wat goed is en slecht.

De wijsheid krijgt nauwelijks standbeelden.
Maar in de Bijbel is dat anders.
Daar wordt wijsheid regelmatig geprezen,
als een gave waarin God zich openbaart.
Zo lezen wij in het boek van de Wijsheid deze prachtige woorden,
toegeschreven aan koning Salomo:

De wijsheid is voor mensen een onuitputtelijke schat.
Wie die schat verwerven,
winnen de vriendschap met God,
omdat ze Hem genoegen schenken
door de vruchten van wat zij hebben geleerd.
In de wijsheid is een geest,
die verstandig is, heilig, uniek, veelzijdig,
helder, bedacht op het goede,
scherpzinnig, weldadig, menslievend, standvastig en zuiver.
Zij is de glans van het eeuwige licht,
de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid
en het beeld van zijn goedheid.

Wat wens ik ons allen die wijsheid toe!

Amen!

  

        
 
 
2021 Parochie Pey