Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
15de zondag door het jaar A
15 en 16 juli 2017
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 55, 10-11

Mattheus 13, 1-9

Verkondiging (preek):

In alle werelddelen kun je de Missionarissen van Steyl tegenkomen.
Ze komen uit vele landen,
maar hebben hun oorsprong in een Limburgs dorp aan de Maas.
Want in 1875 kocht een Duitse priester daar een oude herberg met wat grond,
om een Missiehuis te beginnen.
Zijn naam was Arnold Janssen.
Hij had vrijwel geen bezittingen, maar wel een rotsvast geloof.
In Duitsland werd de kerk tegengewerkt
en daarom begon hij net over de grens met een klooster.
Arnold Janssen droomde ervan dat priesters, broeders en zusters
vanuit Steyl zouden worden uitgezonden.
En het wonderlijke gebeurde.
Hij kwam alléén en anderen sloten zich bij hem aan.
Hij begon met bouwen en giften kwamen binnen.
Haast vanuit het niets groeide een wereldwijde missionaire beweging.

Arnold Janssen noemde zijn orde
“Missionarissen van het Goddelijk Woord”.
Zij leerden de taal van het geloof spreken,
maar ook de taal van het land waarheen zij werden gezonden.
Om op vele plekken in de wereld het Woord van God te zaaien.
Niet voor niets staat nu op het plein in Steyl een beeld van Jezus als de zaaier,
die geloof zaait
in de akkers van de wereld.

Wanneer over geloof gesproken wordt,
dan gaan gesprekken vaak over structuren,
over kerkleiders en gebouwen,
over regels en tradities.

Maar onder geloof zit een andere werkelijkheid, een ander verhaal.
Het is het verhaal van de Bijbel,
waarin God en mens reisgenoot worden.
Waarin geroepen en geantwoord wordt,
gezocht en gevonden.
Waarin kleine mensenverhalen deel worden van het Oneindige Verhaal van God.
Het Woord van God is de bodem,
waarop heel ons geloof gebouwd is.
De verhalen die eeuwenlang zijn doorgegeven,
gezaaid in verschillende tijden,
in verschillende situaties.

Gelukkig vaak met veel succes, zodat Christenen prachtige vruchten konden voortbrengen.
De geschiedenis van ons geloof laat zien hoe mensen geraakt kunnen worden,
wanneer hun leven een goede bodem is,
waarin het Woord kan gedijen.

Arnold Janssen zag dat gebeuren toen Joseph Freinademetz zich aansloot
en een van de eerste Steyler Missionarissen in China werd.
Deze heilige man kleedde zich als een chinees en sprak als een chinees.
Hij had zoveel respect en liefde voor China, dat hij zei:
“Ik hoop dat ik later in de hemel eeuwig een Chinees mag zijn”.
In het jaar 2003 werden Arnold Janssen en Joseph Freinademetz samen heilig verklaard.

Door zulke mensen kon Gods Woord rijke vrucht dragen.

Maar soms was de grond ook ronduit slecht, deden mensen in Gods Naam verschrikkelijke dingen
en verdorde het Woord.
Denk maar aan de strijd tussen kerken,
aan Jodenvervolging, aan onderdrukking of misbruik.

Vandaag vertelt Jezus over zaaien en oogsten.
Hij is een realist
en weet dat zelfs de beste, mooiste Boodschap
niet op zich staat.

Hij geeft zijn Woord.
En wacht op een antwoord.

Hij heeft zaaiers nodig, die niet moe worden om het goede te doen,
die keer op keer uittrekken, om goede woorden te spreken,
om geloof voor te leven, om te geven en te vergeven,
om te troosten en te bemoedigen.

En hij heeft goede grond nodig.
Een gezin waarin geborgenheid geschonken wordt,
een vereniging waarin gemeenschap voelbaar wordt,
een parochie waarin gastvrijheid leeft,
een school waarin respect betoond wordt.

Dan wordt duidelijk waar ons geloof vandaan komt.
Niet uit een wetboek, niet uit een geschiedenisles, niet uit een instituut,
maar uit een levende gemeenschap
waarin Gods Woord wordt gehoord en beantwoord,
waarin hoopvol liefde wordt gezaaid, om uiteindelijk geloof te kunnen oogsten.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey