Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Drieëntwintigste zondag door het jaar (B)
5 en 6 september 2009
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit de profeet Jesaja

Zeg tegen iedereen die radeloos is:
"Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden."
Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.
Het verschroeide land wordt een meer,
de dorstige grond een waterrijke fontein. 
 

Uit het Heilig Evangelie volgens Marcus:

Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus
en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis.
Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak,
en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen.
Hij nam hem uit de menigte apart,
stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan,
en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem:
"Effata", wat betekent: Ga open.
Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal.
Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen.
Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen.
Ze werden steeds geestdriftiger en zeiden:
"Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft,
doven laat Hij horen
en stommen laat Hij spreken."

Verkondiging (preek):

In reclameboodschappen wordt regelmatig aandacht gevraagd
van mensen voor hoorproblemen.
De boodschap is dat het lang niet altijd nodig is
om veel te missen of in een isolement te geraken.
Vaak kan een hoorapparaat een wereld van verschil betekenen.
Een van de bedrijven die reclame maakt, draagt zelfs als naam:
“Beter horen!”

En eigenlijk gaat het daar ook om in het Evangelie van vandaag.
Het draait om “Beter horen!”
Dat zal de doofstomme ervaren die genezen wordt.
Maar dat zullen ook wij ervaren, wanneer we goed luisteren naar het Evangelie.

Wat was er allemaal gaande in dat oude geloofsverhaal?
Jezus kwam op bezoek in een stad, terwijl de verhalen al voor Hem uitgingen.
Over de wonderen die Hij verrichtte en over mensen die genezen werden.
De mensen hadden gehoord over een blinde die weer kon zien
en over een lamme die ineens kon dansen van vreugde.
En nu is Jezus aangekomen in hun woonplaats.
Je kunt je goed hoe de mensen daarop reageerden ...

“Hé, bij ons woont toch ook iemand die iets mankeert?
Je weet wel, de doofstomme.
Die zielenpoot die geen woord kan uitbrengen en ook niets kan horen!”
Laten we die maar eens gaan halen,
dan kan Jezus ook bij ons een wonder doen!”

Zo nemen ze de doofstomme op sleeptouw.
Het moet voor die man een vreemde ervaring geweest zijn.
Want hij kon niet vragen wat er gaande was.
En zijn plaatsgenoten konden het hem niet vertellen.
Ook had hij nog nooit Jezus horen spreken, omdat zijn oren gesloten waren.
En dan staan ze opeens tegenover elkaar.
De doofstomme man in zijn stille, eenzame wereld.
En Jezus,
de man van God uit wiens mond zoveel mooie woorden stromen,
dat de mensen aan zijn lippen hangen.
Een grotere tegenstelling kun je toch niet indenken?

Maar voor Jezus bestáát die tegenstelling niet.
Hij overbrugt de afstand tussen de doofstomme en zichzelf.
Het eerste dat Hij doet is de man meenemen … weg uit de drukte.
Jezus weet dat je een doofstomme moet aankijken.
En de doofstomme weet meteen waar Jezus naartoe wil,
want hij verstaat zijn gebaren.

Jezus steekt namelijk zijn vingers in de oren van de doofstomme!
Zo laat Hij zien dat hij zijn oren wil openen,
om de man zijn goede woorden schenken.

Jezus raakt de mond van de doofstomme aan,
want Hij wil ook de man horen spreken, Jezus wil zijn verhaal horen.

Dan slaat Jezus zijn ogen naar de hemel en zucht!
De man moet op dat moment begrepen hebben dat Jezus bij God hoort.
Dat God het verdriet om zijn handicaps heeft gezien
en bij hem is geweest, al die keren dat hij diep gezucht heeft
en vragend naar de hemel heeft gekeken.

Tot dusver kon de doofstomme het allemaal volgen, mét zijn handicaps.
Want Jezus maakte duidelijke gebaren.
En dan klinkt er één woord.
Het is het eerste woord dat de man in zijn leven hoort: “Effeta … ga open!”

Dát is wat Jezus hem ten diepste toewenst.
Dat de man open zal gaan!
Dat hij goede woorden kan horen en zijn verhaal kan delen.
Dáár is het Jezus ten diepste om te doen.
Niet om applaus te trekken of om de aandacht te trekken met een wonder.
Maar om deze mens toekomst te geven.
Effeta … ga open!

Het is een bijzondere ontmoeting tussen die twee.
Want er is iets gebeurd.
Er is iets opengegaan in de gehandicapte man.
Niet alleen zijn oren en zijn mond, maar heel zijn leven.
Hij voelt zich gehoord, gezien, begrepen.
Wie Jezus ontmoet, kan dat ervaren.

De mensen die van een afstandje toekijken, hebben het nog niet begrepen.
Ze zijn doof wanneer Jezus hen vraagt om te zwijgen over wat er gebeurd is.
Ze beginnen overal een spektakelverhaal te vertellen,
over Jezus die nota bene in hun stad een doofstomme mond en oren opende.
Maar niet over Jezus die mensenlevens opent.

Het Evangelie leert ons iets heel wezenlijks,
namelijk  de kracht van een échte ontmoeting.
Waar iemand een ander in de ogen kijkt, daar gebeurt iets.
Waar de een de ander wil begrijpen, daar kunnen mensen opengaan
en genezing ervaren.

Juist in onze tijd is dat een belangrijke boodschap.
Want we leven in een jachtige wereld, waarin mensen vaak langs elkaar doorleven.
We luisteren wel, maar denken intussen aan wat straks moet gebeuren.
We vragen hoe het met een ander gaat,
maar verwachten als antwoord dat het goed gaat.
Er wordt vaak zoveel gesproken en zo weinig gezegd!

Jezus gaat ons voor in een echte ontmoeting.
Hij leert ons hoe heilig zo een moment kan zijn.
Want in een echte ontmoeting kunnen mensen opengaan;
de ander wordt er beter van, maar ook jijzelf.

Laten we elkaar die ervaring gunnen,
in Gods Naam.
Dat is pas “beter horen”.

Een gebed:

Heer,
U sprak tot de doofstomme
en hij verstond U.

Wij bidden U:
open ook onze oren,
zodat wij uw stem verstaan
en door uw Woord gesterkt worden.

Open onze mond,
zodat wij goede woorden spreken
en anderen nabij kunnen zijn
in uw Naam.

Bemoedig ons
en wek uw kracht,
opdat wij opengaan
voor uw Goede Boodschap,
nu en al de dagen die Gij ons geeft.
Amen.

 

 

        
 
 
2022 Parochie Pey