Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
13de zondag door het jaar A
1 en 2 juli 2017
 
 

Schriftlezingen:

Tweede Boek Koningeen 4, 8-11.14=16a
Evangelie volgens Mattheus 10, 37-42

Verkondiging (preek):

Wij leven in een wereld vol argwaan en wantrouwen.
Wanneer je niet oppast,
dan kun je bedrogen uitkomen.
Er zijn heel wat oplichters met verkeerde bedoelingen.

Maar de sfeer van deiging gaat nog verder, zeker in onze tijd.
Geweld en terrorisme laten mensen met andere ogen kijken naar hun omgeving
en naar elkaar.
Een vergeten rugzak op een perron veroorzaakt soms paniek.
Wie weet, zit er een bom in.
Zo ver is het al gekomen.

Helaas is het nodig, dat we onze omgeving en elkaar in de gaten houden.
Maar aan de andere kant moeten wij ook waken over ons samen-leven.
Want wie alléén met wantrouwen kijkt, zal verbitterd raken.
Wie alléén zoekt naar tekens van geweld en dreiging,
zal de goedheid van mensen uit het oog verliezen.
En dat zou zonde zijn.

We moeten waken over onze veiligheid en over elkaar.
Maar we moeten net zo hard blijven zoeken naar het goede in onze samenleving!
naar het mooie in mensen,
naar de trouw die ons bindt
en de idealen die ons gaande houden.

De eerste Lezing van vandaag mogen wij als een voorbeeld zien.
De profeet Elisa trekt rond door het land.
Hij werd achter zijn ploeg weggeroepen,
om Gods akker te ploegen.
Elisa zaait het Woord van God,
hij spreekt moed in en staat het volk bij
in onzekere tijden vol angst en geweld.
Wanneer hij door de plaats Sunem trekt,
is er een vrouw, die hem uitnodigt om aan tafel te komen.
Telkens wanneer hij daar komt, schuift hij aan om mee te eten.

De vrouw ontdekt iets in de profeet.
Zij verstaat zijn woorden.
Zij ziet het goede dat hij doet.
De vreemdeling wordt een welkome gast.
Hij is een openbaring van Gods nabijheid.
Zo zegt zij tegen haar echtgenoot:
“Die Godsman die telkens op bezoek komt, is beslist heilig!”

Het echtpaar bouwt zelfs een verdieping boven op hun huis,
een kamer met een bed, een tafel, een stoel en een lamp.
Voor die tijd was dat een compleet gemeubileerd appartement.

Door hun gastvrijheid zal er veel goeds in hun leven komen.
Niet alleen de vriendschap van Elisa,
maar ook de vervulling van hun diepste verlangen.
Het oudere echtpaar krijgt een zoon,
er is toekomst in hun huis.

Het begint allemaal met de manier waarop de vrouw naar Elisa kijkt!
Terwijl de wereld om haar heen ineenkrimpt
en zucht onder geweld en schaarste,
ziet zij iets goeds in die vreemde meneer die door haar straat loopt.
Zij luistert naar zijn woorden, voordat zij een oordeel over hem velt.
Zo groeit het besef dat een heilige man in haar woonplaats is gekomen.

Bij alle onzekerheid en dreiging, mogen ook wij die houding niet verloren laten gaan.

Wees allert en waakzaakzaam om het kwaad te herkennen.
Maar wees nóg waakzamer om het góede te zien.
Verheug je over mensen die hart hebben voor anderen,
die helpen, troosten, bemoedigen of je vriendelijk groeten.
Want de hoop op een betere wereld
moet gevoed worden door het mooie dat je omringt,
zelfs in een wereld waarin zovele mis is.

De hoop op een betere wereld
moet gevoed worden door het spoor dat God trekt
in het leven van mensen om je heen,
vertrouwde mensen en voorbijgangers.
Wie het wil zien, ontdekt ook in onze tijd heel wat heiligheid in mensen.

De Nederlandse priester en schrijver Henri Nouwen, verwoordde het als volgt:

Hopen is weten dat er liefde is,
en in de ogen van de ander lezen
dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn Handen houden.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey