Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Drie-eenheid
10 juni 2017
 
 

Schriftlezingen:

Exodus 34, 4b-6, 8-9

Evangelie volgens Johannes 3, 16-18

Verkondiging (preek):

Pas geleden waren op het nieuws beelden te zien,
gemaakt tijdens en direct na de aanslag in Manchester.
Jongeren die toevallig aan het filmen waren, hoorden een harde knal
en zagen de vreselijke gevolgen.
Overal hoorde je roepen “O my God … o my God”.
Het is opvallend dat velen in onze westerse samenleving
nog als vanzelfsprekend die woorden roepen,
wanneer we het leven niet begrijpen.
“O mijn God” … dat riepen jongeren te midden van angst en verwarring, wellicht zonder na te denken wat ze riepen.

Nu is spreken over God niet altijd gemakkelijk.
Wanneer ouders een gezond kindje in hun armen dragen,
dan is dat niet zo moeilijk.
Dan overtuigt dat wonder je, als een geschenk uit de hemel.

Maar wanneer het leven pijn doet,
dan wordt het spreken over God ineens heel anders.
De één klampt zich vast aan God,
als een drenkeling aan een reddingsboei.
En de ander kan niets met het geloof,
omdat het lijden van mensen niet past bij het beeld van een liefdevolle God.

In Manchester zal het de dagen na de aanslag niet anders geweest zijn.
De een heeft gebeden, de ander heeft gevloekt.

Geloven bij onmenselijk leed, is niet eenvoudig.
Dat heeft ook de Fransman Emmanuel Levinas ervaren.
Als jonge Joodse man maakte hij de tweede wereldoorlog mee,
met alle gruwelijkheden die Joden werden aangedaan.
Waar was God in al dat lijden?

Levinas ontdekte het Gelaat van God
in dat van de weerloze mensen om hem heen.
Hij noemde God “de Ander” … met een hoofdletter.
Je kunt die Ander alleen zien en ervaren,
wanneer je kijkt in de ogen van je naaste die pijn heeft,
die lijdt en een beroep op jou doet.

God kijkt de wereld aan
in de meest kwetsbare mensen.
Daar wordt een beroep gedaan op ons hart.
Daar begint mededogen, de strijd voor rechtvaardigheid.
Het gelaat van de Ander vertelt dat je niet alleen voor jezelf in deze wereld bent.
Dat jouw leven er ook is voor een Ander.
De meest kwetsbare Ander doet het grootste appel.

Dat God aan de kant van kleine en kwetsbare mensen staat,
dat vertellen al de oudste verhalen van ons geloof.
Zo werd ooit Mozes geroepen,
om het Joodse Volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte.
Dan openbaart God voor het eerst in de geschiedenis zijn Naam,
“Ik ben er” … zo heet God.
Ik heb het zuchten en klagen van mijn volk gehoord
en Ik ben er voor hen!
Die grote God openbaart zichzelf in de tranen van onderdrukte mensen.
Want voor hen wil Hij er zijn!
En doet een appel op Mozes:
“Ga terug naar Egypte, bevrijd het volk,
dan zul je Mij aan je zijde vinden!”

In de eerste lezing van vandaag stond God opnieuw naast Mozes,
om met zijn volk mee te trekken, door de woestijn, naar het beloofde land.
De tien geboden wijzen de weg.
Want daarin worden God én mensen geëerd.

Dat je God op het spoor kunt komen
in ogen van kwetsbare medemensen,
dat heeft Jezus als geen ander voorgeleefd.
Hij leerde ons:
“Wat je doet voor de kleinste, dat heb je voor Mij gedaan.”
God dienen, dat heeft alles te maken
met brood delen, zieken bezoeken, naakten kleden.
Het Koninkrijk van Jezus begint met het zíen van je naaste,
met je laten raken door het gelaat van een ander.

Dat was ook de bezieling van Moeder Teresa.
In de kapel hing een kruis met het bovenschrift “Ik heb dorst”.
De woorden die Jezus sprak aan het kruis.
De woorden die de armen en zieken spreken, wanneer hun mond droog is.
De woorden die eenzamen spreken, wanneer hun hart droog is.
Wie die dorst lest, zal God als een Bron in zichzelf ontdekken.

Beste mensen,
spreken over God, dat is niet eenvoudig.
Je moet het niet lichtzinnig doen,
maar ook niet te ver zoeken.
God ziet ons aan in de Ander,
in de meest kwetsbare mens.
Daar doet Hij een beroep op ons hart.
Daar roept Hij ons tot het beste.
Wanneer wij onze naaste met liefde omarmen,
dan omarmt Hij ons met zijn eeuwige liefde.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey