Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Pinksterdag
5 juni 2017
 
 

Korte overweging op Tweede Pinksterdag:

Wanneer je hulp nodig hebt van anderen,
dan is niet altijd fijn.
Het liefst wil je jezelf verzorgen,
je eigen boontjes doppen,
de regie in handen hebben.
En wanneer je aangewezen raakt op de zorg van anderen,
dan kan het moeilijk zijn om hulp te vragen
en hulp te accepteren.

Wat vaak het verschil maakt,
dat is de wijze waaróp een helpende hand geboden wordt.

Iemand kan je helpen
en je het gevoel geven dat je afhankelijk bent
en niet veel meer kunt ... dan wordt je kleiner en kleiner.

Maar soms wordt je geholpen op een andere manier.
Met respect, met aandacht en liefde.
Dan voel je je niet klein,
dan voel je je bemind.
Dan wordt je waardigheid niet afgenomen.

Dat weten degenen die dagelijkse zorg nodig hebben;
ouderen en zieken die aangewezen zijn op de hulp van anderen.
Hoe fijn het is,
wanneer iemand aanvoelt wat je nodig hebt,
zonder dat je erom hoeft te vragen.
Wanneer de thuiszorg je niet alleen verzorgt,
maar ook net dat beetje aandacht schenkt dat een mens nodig heeft.
Dan word je pas écht geholpen.

In het Evangelie van vandaag vertelde Jezus
over de Heilige Geest, over de Kracht van God.
En dan spreekt ook Hij over “een Helper”.

Die kracht van God wil je helpen
om van je leven iets goeds te maken,
door je te sterken wanneer je je zwak voelt,
door je te dragen wanneer je alleen niet verder kunt,
door je ogen te openen
voor wat heilig is, om je heen en in jezelf.

Wanneer God je komt helpen,
dan maakt Hij je niet klein,
dan neemt Hij niet je waardigheid en je zelfstandigheid van je af.
In tegendeel … Gods Geest werkt in ons,
bevestigt het goede,
fluistert ons in dat we waarde hebben in Gods ogen.

Of je nu sterk bent en kunt gaan en staan waar je wil,
of misschien kwetsbaar en aan huis gebonden.
In Gods ogen is je leven oneindig kostbaar.
Zijn Geest is een Helper
en die heeft ieder mens nodig.

De een om moed te vinden,
zodat je leert leven met je beperkingen.
De ander om moed te vinden,
zodat je je kracht deelt met wie je nodig heeft.

Gods Geest gebruikt onze handen
om een hand in de rug te zijn
en onze mond
om een woord van hoop te spreken.

Gods Geest is een Helper van het beste soort.
Wie daarvoor openstaat,
zal zich bemind voelen,
door God en hopelijk door vele mensen.

Amen!

Zending en zegen:

Er wordt in Nederland gediscussieerd over feestdagen en vrije dagen.
Het niet uitgesloten dat in de nabije toekomst
Bevrijdingsdag een vrije dag wordt,
in plaats van Tweede Pinksterdag.

Op zich is dat nog niet zo gek.
Met Pinksteren mogen we ontvangen,
de Geest van God inademen.

En op Tweede Pinksterdag begint het.
Het is een dag om aan het werk te gaan,
Om ons geloof handen en voeten te geven,
overal waar wij wonen, werken en leven.

Ga zo aan de slag, in Gods naam:

+ Vader, Zoon en heilige Geest.
 Amen. 

        
 
 
2021 Parochie Pey