Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pinksteren
3 juni 2017
 
 

Verkondiging (preek):

Vandaag, op 3 juni, zal het dertig jaar geleden zijn 
dat de Amerikaanse president Ronald Reagan Berlijn bezocht.
Daar sprak hij een historische oproep uit aan zijn Russische Collega:
“Mr. Gorbatsjov, tear down this wall” …
meneer Gorbatsjov, haal deze muur naar beneden.
Korte tijd daarna zou inderdaad de Berlijnse Muuur afgebroken worden,
als het begin van de Duitse eenwording.

Dertig jaar later, precies op 3 juni,
geven de Dresdner Sinfoniker een concert 
bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten.
Op een plek waar plannen zijn om een nieuwe muur te bouwen,
in plaats van een oude muur af te breken.
Aan beide kanten van de grens zullen musici spelen,
elkaar melodieën en noten toewerpen,
die over de grens heen verbondenheid scheppen.
Het concert heet: “Tear down this wall”.
De boodschap is: laat hier geen muur van stenen komen
en breek ook de muren van haat, angst en vooroordelen af.”
Het is een bijzonder initiatief van het Symfonisch orkest uit Dresden:
muziek die grenzen relativeert,
melodiën die verbondenheid scheppen en muren afbreken.

Een mooie toevalligheid is dat dit concert juist in het weekend van Pinksteren plaatsvindt.
De Bijbel vertelde over bange apostelen,
die weggekropen waren voor de dreigende wereld om hen heen.
Na de kruisdood van Jezus, waren zij als de dood voor de buitenwereld.
Bang om zijn lot te moeten delen.
Maar vooral zonder zelfvertrouwen,
want hoe moest het verder zonder Jezus?

Zelfs nadat Jezus verrrezen was,
zat er nog geen beweging in die eerste kerkgemeenschap.
Deuren en ramen waren dicht, de wereld buitengesloten.
Zo kon niemand binnendringen.
Maar er ging ook niets van hen uit.

En dan verandert het verhaal.
Door het huis waait een frisse wind.
Het is de Geest van God,
die mensen boven hun angst uittilt.
De Kracht die mensen sterk maakt,
om te getuigen van hun geloof,
en om handen en voeten te geven aan hun idealen.

Wanneer de Geest van God waait,
dan vinden de leerlingen de moed om naar buiten te gaan.
Het wordt een wonderlijke ervaring:
de wereld zit op hen te wachten,
iedereen verstaat wat de apostelen te zeggen hebben.
De Bijbel somt een hele lijst met talen en volkeren op,
om te benadrukken dat de Blijde Boodschap van Jezus mensen verbindt
in al hun verscheidenheid.
Het werd een blijde verrassing in Jeruzalem!
Mensen verstonden elkaar,
voorbij alle verschillen is er eenheid.
Er heerst een Goede Geest … de Geest van Jezus.

Vandaag, op het Pinksterfeest, geven de musici uit Dresden de juiste toon aan.
Melodieën die verbondenheid scheppen,
harmonie in een verscheurde wereld,
instrumenten die elkaar vinden, versterken
en aanvullen.
Dat is eigenlijk het geluid van Pinkstreren,
ook in onze tijd.
Wellicht kunnen wij instemmen met de woorden van een eeuwenoud gebed:

“Kom, Heilige Geest,
vervul onze harten
en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.”

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey